ΑΣΕΠ: Τα 50 πτυχία ΤΕΙ που διορίζουν σε όλη την Ελλάδα (3Κ/2023)
Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων

Τη Δευτέρα 7 Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ και το proson.gr. παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα πτυχία, ΑΕΙ και ΤΕΙ, με τα οποία μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. 

Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 29 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους Γενικούς και Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων σε όλη την Ελλάδα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 29 μόνιμες θέσεις εργασίας κατανέμονται στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας και Πεδιάδων Θεσσαλονίκης - Λαγκαδά, στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αραπίτσης Ναούσης, στον Αχέροντα Γλυκής, Βέροιας, στον Ενιπέα Φαρσάλων, στη Β' Ζώνη Μεσσάρας, στο Μικρό Μοναστήρι και στον τοπικό οργανισμό Μποϊδά - Μαύρης.

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το proson.gr παρουσιάζει σήμερα όλα τα πτυχία ΤΕΙ που γίνονται δεκτά στην προκήρυξη.

Δείτε ΕΔΩ και τα 140 πτυχία ΑΕΙ που διορίζουν σε όλη την Ελλάδα, μέσω της προκήρυξης 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ. 

Τα 50 πτυχία ΤΕΙ

Δείτε αναλυτικά τα 50 πτυχία ΤΕΙ που συμμετέχουν ανά κλάδο και κωδικό στην προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ:

ΤΕ Γεωργοτεχνίτης - ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (κωδ. 201)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή
 2. Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή
 3. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή
 4. Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή
 5. Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή
 6. Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή
 7. Φυτικής Παραγωγής ή
 8. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή
 9. Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή
 10. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή
 11. Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή
 12. Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή
 13. Βιολογικής Γεωργίας ή
 14. Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή
 15. Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή
 16. Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή
 17. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή
 18. Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Φυτικής Παραγωγής ή β)  Αγροτικής Οικονομίας ή γ) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή δ)  Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή ε) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού - ΤΕ Οικονομικού (κωδ. 202)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 5. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 6. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 7. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 8. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 9. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 13. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 14. Λογιστικής ή
 15. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 16. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 17. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 18. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 19. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 20. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή
 21. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 22. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 23. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή
 24. Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι) (κωδ. 203)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή
 2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 3. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας

ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολόγου Μηχανικού (κωδ. 204)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας ή
 2. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 3. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.-εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 4. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή
 5. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας

Πώς θα κάνετε αίτηση - Η προθεσμία

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται, σύμφωνα με το proson, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠαποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 7 Αυγούστου και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Δείτε εδώ ολόκληρο το ΦΕΚ

Πώς θα φτιάξετε ΕΓΚΥΡΑ και ΟΡΘΑ το Μητρώο - Τι ισχύει για την προϋπηρεσία

Για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχετε ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΕΠ ώστε να μπορείτε να κάνετε αίτηση, ενώ αν έχετε κάνει ήδη, οφείλετε να το επικαιροποιήσετε.

Η διαδικασία είναι σχετικά περίπλοκη καθώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεταφορτώσουν στο πληροφοριακό σύστημα κρίσιμα έγγραφα που τους παρέχουν έξτρα μοριοδότηση.

Το Proson.gr αναλαμβάνει για εσάς να σας ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΥΡΑ και ΟΡΘΑ ώστε να μην έχετε κανέναν πρόβλημα με το διορισμό σας, καθώς αναλαμβάνει για εκατοντάδες υποψήφιους το Μητρώο ΑΣΕΠ, αλλά και τις αιτήσεις στις προκηρύξεις τους.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΘΑ ΜΕ ΤΟ PROSON.GR ΕΔΩ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΚΤΕΛ: Ζητούνται εισπράκτορες με μισθό 1.500€

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Άνοιξε ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές εξετάσεις
Πανελλαδικές 2024: O νέος πίνακας με τις σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις
Πανελλήνιες: Τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή...
Πανελλαδικές 2024: O νέος πίνακας με τις σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις
εκπαιδευτικός
Άλλο και τούτο: Διευθυντές δηλώνουν περισσότερες ώρες στάσης εργασίας από αυτές που κάνουν οι εκπαιδευτικοί!
Και άλλοι Διευθυντές αρνούνται στους... αναπληρωτές το δικαίωμα που έχουν οι μόνιμοι και τους ενημερώνουν ότι δεν μπορούν, επειδή είναι αναπληρωτές,...
Άλλο και τούτο: Διευθυντές δηλώνουν περισσότερες ώρες στάσης εργασίας από αυτές που κάνουν οι εκπαιδευτικοί!
καμερες σε σχολεια
Κάμερες σε σχολεία: Κάποιοι επιμένουν στον «Big Brother» αντί να προσλάβουν φύλακες...
Στο όνομα της εξυπηρέτησης της δημοσιονομικής λιτότητας επιλέγεται συχνά η τοποθέτηση καμερών και όχι η πρόσληψη επαρκούς αριθμού μονίμων φυλάκων,...
Κάμερες σε σχολεία: Κάποιοι επιμένουν στον «Big Brother» αντί να προσλάβουν φύλακες...