υπουργειο εσωτερικών
Η κατανομή των προσλήψεων ανά Υπουργείο

Εγκύκλιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. Ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α' 166/10-09-2021) που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου προβλέπεται:

1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου.

Η κατανομή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται με απόφαση της επιτροπής της υπ` αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α` 280), με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού βάσει του προγραμματισμού της παρ. 1.»

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α΄166), στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:

α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α` 143),

β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,

γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, καθώς και πρόσληψη εκπαιδευτικών με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα προς αντικατάσταση αυτών που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών,

δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών,

ε) προσωπικό των περ. (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280).

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ εδώ με μόνο 200 ευρώ

ΈΚΤΑΚΤΩΣ 400 ΕΥΡΩ σε χιλιάδες εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 100 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα