ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Καταβολή πλήρους ποσού της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας
Καταβολή πλήρους ποσού της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας
Αναλυτικά τι αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας
Καταβολή πλήρους ποσού της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή ασθένειας
Έγγραφο του Υπ. Παιδείας προς Δ/νσεις για καταγραφή κενών παράλληλης
Έγγραφο του Υπ. Παιδείας προς Δ/νσεις για καταγραφή κενών παράλληλης
Εγκύκλιο για τον τρόπο καταγραφής των κενών Παράλληλης Στήριξης απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις Δ/νσεις.
Έγγραφο του Υπ. Παιδείας προς Δ/νσεις για καταγραφή κενών παράλληλης
Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α
Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α
Το έγγραφο με την εγκύκλιο για την Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.
Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α