Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
George Vitsaras / SOOC
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης - Πώς θα κάνετε αίτηση και πώς μοριοδοτούνται οι προσλήψεις

Tο υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προκηρύξει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων, κλάδου «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού», για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου, που εδρεύει στην Αθήνα.

Να σημειωθεί ότι η οι συμβάσεις των επιτυχόντων θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια ενώ ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021.

Πώς κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας πρέπει απαραιτήτως να κατέχουν τα εξής προσόντα:

 

  • Σχετικό πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (αναφέρονται στην προκήρυξη όλα τα πτυχία που γίνονται δεκτά)
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής ή Ιταλικής Γλώσσας

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Μαγκουνή (τηλ. επικοινωνίας: 2131307615).

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πώς μοριοδοτούνται οι προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Όπως φαίνεται και παραπάνω, η επιτυχία και η πρόσληψη των υποψηφίων που θέλουν να διεκδικήσουν μία από τις 10 θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης εξαρτάται εκτός από το βασικό πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και από δύο βασικές πιστοποιήσεις, την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας και Η/Υ.

Είναι γεγονός ότι πλέον σχεδόν όλες οι προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις στο δημόσιο ζητούν από τους υποψηφίους να κατέχουν σχετικές πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν είτε τη γνώση μιας ξένης γλώσσας είτε τη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πώς όμως θα λάβετε άμεσα μία τέτοια πιστοποίηση σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει ακόμα; Επιπλέον, πώς μπορείτε να λάβετε μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 10 ημέρες (!!!) ώστε να προλάβετε την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων;

Η απάντηση είναι απλή! 

Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

 

Η πιστοποίηση Αγγλικών παρέχεται έπειτα από τηλεξέταση ΜΟΝΟ σε Reading & Listening ( Όχι προφορικά και έκθεση), με 56 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα με ηλεκτρονικό τεστ μέσω του υπολογιστή σας.

Αντίστοιχα την πιστοποίηση Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με 97% επιτυχία πανελλαδικά, μπορείτε να την λάβετε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τα μαθήματα - εξάσκηση πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα