Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας
Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο - Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω ΑΣΕΠ, για την κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων έχει αρμοδιότητα τη διοίκηση και τον συντονισμό κυρίως των έργων κτηματογράφησης για το σύνολο της έκτασης της χώρας, των υποστηρικτικών έργων της κτηματογράφησης, τη διαχείριση των δασικών χαρτών, της χαρτογράφησης και των γεωχωρικών πληροφοριών, καθώς και κάθε έργου του Φορέα, στο πλαίσιο του σκοπού και των αρμοδιοτήτων του.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται μία (1) μόνο φορά.

Τα απαραίτητα προσόντα

Για την προς πλήρωση θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ ή Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ. Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
  2. Μεταπτυχιακό τίτλο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μεταπτυχιακό  τίτλο του  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση σε αντικείμενο συναφές με τη θέση, όπως αυτή περιγράφεται.
  3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
  4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ετών εκ των οποίων πέντε (5) σε θέσεις ευθύνης και στην εκτέλεση προγραμμάτων ή σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, σε υπηρεσίες ή οργανισμούς ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Πώς γίνεται η Μοριοδότηση

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει κριτηρίων που αξιολογούνται ως ακολούθως:

Μοριοδότηση Ομάδας Κριτηρίων α Τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισηςΜόρια
Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης300
Δεύτερος τίτλος σπουδών της ιδίας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, ήτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης50
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας300
Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας150
Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια, ως εξής:
- Άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας 50 μόρια
- Πολύ καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας 40 μόρια
- Καλή γνώση κάθε ξένης γλώσσας 10 μόρια
200 κατ’ ανώτατο όριο
Σύνολο κατ’ ανώτατο όριο1.000

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου (έναρξη υποβολής των αιτήσεων) έως και την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 (λήξη υποβολής των αιτήσεων).

Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Αναλυτικά η προκήρυξη

Μοριοδότηση με πιστοποίηση Αγγλικών

Στην παραπάνω προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το Ελληνικό Κτηματολόγιο μοριοδοτείται η πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ως εξής:

  • Άριστη γνώση - 50 μόρια
  • Πολύ καλή γνώση - 40 μόρια
  • Καλή γνώση - 10 μόρια

Είναι γεγονός ότι η έλλειψη μίας τέτοιας πιστοποίησης μπορεί ακόμα και να στερήσει από τους υποψηφίους την δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε λιγότερο από 10 ημέρες!

Παλαιότερα η απόκτηση πιστοποίησης Αγγλικών ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Η πιστοποίηση Αγγλικών παρέχεται έπειτα από τηλεξέταση ΜΟΝΟ σε Reading & Listening ( Όχι προφορικά και έκθεση), με 56 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα με ηλεκτρονικό τεστ μέσω του υπολογιστή σας.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Συμβούλιο της Επικρατείας - ΣΤΕ
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συνταγματική την αναμόρφωση του εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, που έγινε με τον νόμο 4713/2020 - Είχε...
ΣτΕ: Συνταγματικό το νέο εργασιακό καθεστώτος εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
¨κατάργηση¨ του Πανεπιστημιακού ασύλου
Μεθοδεύουν «επιχειρηματικά» Πανεπιστήμια, φοιτητικά δάνεια και δίδακτρα
Ο σχεδιασμός είναι ένα Πανεπιστήμιο που θα βγάζει μόνο του το ψωμί του από φοιτητές που θα χρεώνονται φοιτητικά δάνεια και δίδακτρα
Μεθοδεύουν «επιχειρηματικά» Πανεπιστήμια, φοιτητικά δάνεια και δίδακτρα