Προσλήψεις στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων
Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων

Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων & Νεωτέρων Μνημείων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-10-2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως την ολοκλήρωση του παρακάτω έργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για την ολοκλήρωση του υποέργου «Εργασίας Συντήρησης και Αποκατάστασης τον Τοιχογραφιών της Ι.Μ. Αναφωνήτριας Ζακύνθου».

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (2ης κατεύθυνσης [πρώην ομάδας Β΄ ή τομέα Β΄] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες - Δυο (2) θέσεις
  • Υ.Ε. Εξειδικευμένοι Εργάτες σε οικοδομικές εργασίες επί μνημείων (μεταφορά υλικών, χειρισμός ηλεκτρικών εργαλείων) - Μια (1) θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] (Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΡΧΕΙΟ PDF).
  2. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
    Δ.Σ.Α.Ν.Μ. [Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς) 81, Τ.Κ.: 10553, Αθήνα]
    (τηλ. επικοινωνίας: 2103215548),
    απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας της Υπηρεσίας,

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει τη Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

σχετικά άρθρα