Προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Προκήρυξη
Δείτε τα δικαιολογητικά αναλυτικά

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ ανώτατο όριο για το ίδιο άτομο, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: [email protected]

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Αχαΐας: [email protected]

Για τις θέσεις που αφορούν την Π.Ε. Ηλείας: [email protected]

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση ΣΟΧ_COVID-19».

Ημερομηνία προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων: από 9 Απριλίου 2020 έως και 13 Απριλίου 2020 15:00 μ.μ..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

σχετικά άρθρα

Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς
Η νέα κατηγορία, φόνος δευτέρου βαθμού, επιφέρει ποινή κάθειρξης έως 40 χρόνια
Τζ. Φλόιντ: Βαρύτερη κατηγορία σε βάρος του Ντ. Σόβιν - Κατηγορίες και στους άλλους τρεις αστυνομικούς