4 προσλήψεις στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Δείτε τα δικαιολογητικά

1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Openscreen-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος»
Καταληκτική ημερομηνία: 21-03-2020

1 άτομο στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Openscreen-GR: Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος»
Καταληκτική ημερομηνία: 21-03-2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη συσκευής, ταχείας και αξιόπιστης ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών στο ελαιόλαδο», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ04360» και ακρωνύμιο «ΕΛΑΙΩΝΑΣ»
Καταληκτική ημερομηνία: 18/03/2020

1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη συσκευής, ταχείας και αξιόπιστης ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών στο ελαιόλαδο»
Καταληκτική ημερομηνία: 18/03/2020

 

Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα

«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση
«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση
Μετά τα έξι χρόνια του πιο καταστροφικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, το Λονδίνο σκόπευε να συνεχίσει τον πόλεμο αυτή τη φορά εναντίον μια...
«Αδιανόητη Επιχείρηση»: Όταν ο Τσώρτσιλ σχεδίαζε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση