89 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ηρακλείου Κρητης
Δείτε τις θέσεις και τα δικαιολογητικά

Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ογδόντα εννέα (89) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

4 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

85 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ηρακλείου, Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ανδρόγεω 2, 5ος όροφος, υπόψη κου Κατσαράκη Κωνσταντίνου και κας Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813409424, 2813409162).

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά εδώ 

σχετικά άρθρα

Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικού από την ακριτική Λήμνο
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικού από την ακριτική Λήμνο
Στην Λήμνο, το πρόβλημα δείχνει ότι δεν αγγίζει την τοπική κοινωνία καθώς η εικόνα του εκπαιδευτικού-τουρίστα βοηθά στην μικρή και συμφεροντολογική...
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικού από την ακριτική Λήμνο
Σήμερα στη Βουλή: Η Ν. Κεραμέως απαντά για εκπαίδευση προσφυγόπουλων, συγγράμματα, μουσικά σχολεία
Σήμερα στη Βουλή: Η Ν. Κεραμέως απαντά για εκπαίδευση προσφυγόπουλων, συγγράμματα, μουσικά σχολεία
Σε επίκαιρες μετατράπηκαν οι ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ προς την υπουργό Παιδείας, μετά από αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Σήμερα στη Βουλή: Η Ν. Κεραμέως απαντά για εκπαίδευση προσφυγόπουλων, συγγράμματα, μουσικά σχολεία