2 άτομα στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ
Δείτε τις θέσεις στο Ηράκλειο Κρήτης

Το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ-ΙΤΕ) αναζητεί 2 ερευνητές αρχικού σταδίου (early stage researcher), ο οποίοι θα απασχοληθούν ως υπότροφοι Marie-Sklodowska-Curie με σκοπό την έρευνα στα εφαρμοσμένα μαθηματικά στο θέμα:

ΘΕΣΗ 1 / POSITION 1
Research project : Energy minimisation models in bio-materials

ΘΕΣΗ 2/ POSITION 2
Research project : Efficient schemes for geophysical flows

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Καθηγητή Φοίβο Ροζάκη ([email protected]).

Δείτε τη προκήρυξη θέσεων εδώ 

σχετικά άρθρα