Προσλήψεις ερευνητών στο ΕΚΕΤΑ
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΤΑ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακός Διάδρομος – Προμηθέας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακός Διάδρομος – Προμηθέας» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ESO.000018 - ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ESO.000018 - ΕΡΓΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ» 

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

σχετικά άρθρα