9 Προσλήψεις ερευνητών στο ΕΛΚΕΘΕ
Θέσεις εργασίας στο ΕΛΚΕΘΕ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «HIMIOFOTOS» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι.Ω.» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «ΓΛΑΥΚΗ - Γαλάζια Ανάπτυξη με Καινοτομία και εφαρμογή στις Ελληνικές Θάλασσες

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας»  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands - PELAGOS"

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019 - ΕΠΣΑΔ 2017-2019» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017-2019 – ΕΠΣΑΔ 2017-2019» 

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

σχετικά άρθρα

Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη με τον βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη, την Προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου Αγγέλα Χατζημιχάλη και την...
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου