amfitheatro-aei-foitites
Alexandros Michailidis / SOOC
Πλαίσιο διοίκησης παρόμοιο με αυτό των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών, απαξιωμένα πτυχία, απόφοιτοι πολλαπλών ταχυτήτων και επίθεση στο φοιτητικό κίνημα φέρνει ο νέος νόμος πλαίσιο

Τη μετατροπή των Πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις προωθεί ο νέος νόμος πλαίσιο που έχει καταθέσει σε διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΑΕΙ.

Παράλληλα στην τοποθέτησή της για τις αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η ΠΟΣΕΕΔΙΠ σημειώνει ότι ο νέος νόμος δημιουργεί ένα αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο διοίκησης παρόμοιο με αυτό των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών, στοχεύει στην κάμψη του φοιτητικού κινήματος και απαξιώνει τα πτυχία δημιουργώντας πτυχιούχους πολλαπλών ταχυτήτων.  

Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ καλεί τους πρωτοβάθμιους συλλόγους σε συντονισμό με την Ομοσπονδία, τους συλλόγους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, να διεκδικήσουν την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης αναφορικά με το αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια, χωρίς ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, και με ουσιαστική συμβολή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΔΙΠ 

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στο νεοφιλελεύθερο ιδεολογικό της δόγμα που αντιλαμβάνεται το κοινωνικό κράτος και τις δημοκρατικές διαδικασίες ως πρόβλημα, εισηγείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ που ικανοποιεί τους κανόνες της αγοράς. 

Είχε ήδη δείξει τις προθέσεις της με τα νομοθετήματα που προηγήθηκαν. Ένα αντιδημοκρατικό πανεπιστήμιο με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, τον πλήρη αποκλεισμό των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης μονοπρόσωπων οργάνων, τη δημιουργία ενός σκληρού πειθαρχικού πλαισίου, τη θεσμοθέτηση της Πανεπιστημιακής αστυνομίας, τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων, καθώς και τεχνάσματα τόσο για τη δημιουργία οικονομικών πόρων από την “πώληση” γνώσης για την επιβίωση χωρίς χρηματοδότηση, όσο και για την ώθηση υποψηφίων φοιτητών στα ιδιωτικά κολλέγια.

Με το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που αναρτήθηκε στη διαβούλευση, δίνεται η χαριστική βολή στο Δημόσιο αγαθό της δωρεάν παιδείας και της δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου:

1. Μετατρέπει τα Πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, προσφέροντας σειρά δυνατοτήτων που θα επιφέρουν έσοδα, τέτοια ώστε τα ιδρύματα να καταστούν “βιώσιμα” και “οικονομικά ανεξάρτητα”. 

Δίδακτρα στα ΠΜΣ και κατ’ ουσία παύσης της δυνατότητας απαλλαγής με καθαρά οικονομικά κριτήρια, ΚΕΔΙΒΙΜ, Ξενόγλωσσα και Θερινά Προγράμματα Σπουδών, πέρα από τα σαφή ερωτηματικά που αφήνουν για την συνταγματικότητά τους, φανερώνουν την έννοια της ανταποδοτικότητας στην παιδεία, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπορευματικό προϊόν. Οι δυνατότητες για εξεύρεση πόρων δεν εξαντλούνται μόνο στα τέλη φοίτησης. Η παροχή υπηρεσιών από τις πολλαπλές ιδρυματικές δομές που δημιουργούνται, αποτελεί έναν ακόμη πόλο εισροής εσόδων, ώστε να απαλλαγεί το δημόσιο από τη συνταγματική υποχρέωση χρηματοδότησης της παιδείας. Επώνυμες έδρες και βιομηχανικά διδακτορικά βάζουν τις επιχειρήσεις στα Πανεπιστήμια δίνοντάς τους ουσιαστικά τη δυνατότητα παρέμβασης στις αποφάσεις. Η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας επεκτείνεται ακόμα και στις κρίσεις των μελών ΔΕΠ, αφού η συμμετοχή τους σε εταιρείες τεχνοβλαστούς αποτελεί κριτήριο εξέλιξης.

2. Δημιουργεί ένα αντιδημοκρατικό και συγκεντρωτικό πλαίσιο διοίκησης παρόμοιο με αυτό των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών. 

Το τρίπτυχο Πρύτανης-Συμβούλιο Διοίκησης-Εκτελεστικός Διευθυντής έχει όλη την ευθύνη για την ακαδημαϊκή-διοικητική-οικονομική λειτουργία του ιδρύματος, ενώ η Σύγκλητος αποκτά ρόλο ουσιαστικά διακοσμητικό. Εκτός όμως από συγκεντρωτικό, το μοντέλο διοίκησης είναι και αντιδημοκρατικό, δεδομένου ότι ο Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες διορίζονται από το Συμβούλιο, καταστρατηγώντας κάθε έννοια άμεσης εκλογικής διαδικασίας.

3. Αποψιλώνει κάθε έννοια αμφισβήτησης. 

Μια σειρά από άρθρα στοχεύουν στην κάμψη της αντίστασης του φοιτητικού κινήματος, του πιο ζωντανού και δυναμικού τμήματος της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας. Εκπρόσωποι που θα εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών με ένα σύστημα αποστειρωμένο από πολιτικό πλουραλισμό και ιδεολογική αντιπαράθεση, πειθαρχικά συμβούλια που θα επιβάλουν μέχρι και την οριστική διαγραφή για “παραπτώματα” που η περιγραφή τους ταιριάζει με τα κλασικά όπλα πάλης του φοιτητικού κινήματος. Επιστρατεύοντας τις διαδικασίες των τηλεδιασκέψεων και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται να καμφθεί η δυνατότητα δια ζώσης παρέμβασης.

4. Απαξιώνει τα πτυχία και δημιουργεί πτυχιούχους πολλαπλών ταχυτήτων. 

Μέσα από μια τεράστια γκάμα προγραμμάτων σπουδών, προγραμμάτων δευτερεύουσας κατεύθυνσης, σύντομης διάρκειας και πιστοποιητικών ψηφιακών δεξιοτήτων, θολώνει και διασπά την έννοια του ενιαίου πτυχίου, διαλύοντας και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, όπου αυτά υπάρχουν. Η ισοπέδωση των πτυχίων των δημόσιων πανεπιστημίων ολοκληρώνεται με την άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση των τριετών πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ και βεβαίως με την ισοτίμηση των πτυχίων των Κολλεγίων.

Η κυβέρνηση, συνεχίζοντας τη γνωστή της τακτική, έφερε ένα σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η διαδικασία διαβούλευσης είναι προσχηματική δεδομένου του μεγάλου όγκου του νομοσχεδίου και του μικρού χρόνου που δόθηκε για αυτή. 

Καλούμε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους σε συντονισμό με την Ομοσπονδία, τους συλλόγους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, να διεκδικήσουν την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης αναφορικά με το αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια, χωρίς ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, και με ουσιαστική συμβολή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

foto-molivia-xromata-ekpaideusi.jpg
Μετά τις 20 Ιουνίου ανακοινώνονται οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
“Υπάρχει πρόθεση, γίνονται προσπάθειες, εξαρτώνται από άλλους φορείς και παράγοντες, δεν ξέρουμε πόσες, δεν ξέρουμε πότε”. Διάχυτη η αίσθηση πως “…...
Μετά τις 20 Ιουνίου ανακοινώνονται οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών
ekklisia_thessaloniki.jpg
Απίστευτο βίντεο: Ιερέας δάγκωσε γυναίκα κατά τη Θεία Μετάληψη
«Ο ιερέας προσπάθησε να της βάλει με το ζόρι την όστια στο στόμα, εκείνη έκανε πίσω λέγοντας "όχι, μην το κάνετε αυτό" και προσπάθησε να το πάρει με...
Απίστευτο βίντεο: Ιερέας δάγκωσε γυναίκα κατά τη Θεία Μετάληψη