ΠΕΣΕΑ: Όχι στη «νομιμοποίηση» πτυχίων και μεταπτυχιακών Ειδικής Αγωγής από ιδιωτικά κολλέγια
Στη «νομιμοποίηση» Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδικής Αγωγής από Ιδιωτικά Κολλέγια αντιδρά ο ΠΕΣΕ - «Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επιστημονικοί, οι πολιτικοί, οι συνδικαλιστικοί  και κοινωνικοί  φορείς οφείλουμε να δράσουμε ώστε να σταματήσει η άκριτη εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής γνώσης»

Όχι στη «νομιμοποίηση» Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδικής Αγωγής από Ιδιωτικά Κολλέγια λέει ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ).

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α. καλεί σε κοινό αγώνα τα Πολιτικά Κόμματα, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς να διεκδικήσουμε την κατάργηση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση και τονίζεται:

«Θεωρούμε ότι δε χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση γιατί ο Νόμος 3328/2005 σε συνδυασμό με το αρθ.16 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποσυρθεί το αρθ. 50 του ν. 4650/2020 και η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επιστημονικοί, οι πολιτικοί, οι συνδικαλιστικοί  και κοινωνικοί  φορείς οφείλουμε να δράσουμε ώστε να σταματήσει η άκριτη εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής γνώσης».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

ΠΕΣΕΑ για τη «νομιμοποίηση» Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδικής Αγωγής από Ιδιωτικά Κολλέγια 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α διαπίστωσε προσφάτως ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) 31802/Ζ1/21-3-2022 (ΦΕΚ 1574/04-04-2022, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ε. Συρίγο) σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται επαγγελματική ισοδυναμία σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που χορηγεί το ιδιωτικό κολλέγιο AKMI METROPOLITAN COLLEGE σε συνεργασία με το UNIVERSITY OF EAST LONDON.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) στηρίζεται στο άρθρο 50 του Νόμου 4653/2020 που προβλέπει το διορισμό απόφοιτων ιδιωτικών κολλεγίων στη Δημόσια Εκπαίδευση. Το βασικό επιχείρημα του Υπουργείου Παιδείας για την αναγκαιότητα της ψήφισής του ήταν ότι έρχεται ως «επιβεβλημένο» από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Οδηγία 2005/36). Ωστόσο δεν έλαβε υπόψη τα τεκμηριωμένα  επιχειρήματα του ΔΟΑΤΑΠ, δηλαδή του αρμόδιου φορέα για την αναγνώριση των πτυχίων,  που με επιστολή του εξηγούσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η νομοθεσία της Ελλάδας σε σχέση με αυτό το θέμα (Επιστολή ΔΟΑΤΑΠ/20-09-2019). Αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων και τα πτυχία τους απονέμονται από αλλοδαπά Πανεπιστήμια μετά την ολοκλήρωση σπουδών που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα.

Ωστόσο οι πτυχιούχοι αυτών των Κολλεγίων δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για συνέχιση των σπουδών τους. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχουν την ακαδημαϊκή ισοτιμία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας και για αυτην τη σημαντική αιτιολόγηση δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Το άρθρο αυτό εγείρει πολλές αντιδράσεις από πολιτικά κόμματα, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς γιατί εξισώνει τα πτυχία των Κολλεγίων με αυτά των πτυχιούχων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Από έγκυρους επιστημονικούς και νομικούς φορείς χαρακτηρίστηκε μια «γενναιόδωρη οικονομική συναλλαγή» με τα ιδιωτικά Κολλέγια που οδηγεί σε δύσβατα μονοπάτια όσο αφορά την αγορά εργασίας και την πιστοποιημένη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση είναι αντισυνταγματική και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας. Η Κυβέρνηση και η ομάδα πίεσης των κολεγίων μπροστά στην νομιμοποίσηση των αλλότριων συμφερόντων της ιδιωτικής εκπαίδευσης θυσιάζουν τη συνταγματική νομιμότητα καταστρατηγώντας ταυτόχρονα τα επαγγελματικά δικαιώματα όχι μόνο των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά του συνόλου του φοιτητικού πληθυσμού που ολοκληρώνει τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας. Η επαγγελματική εξίσωση των αποφοίτων των κολλεγίων με τους αποφοίτους της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υποβαθμίζει τη Δημόσια Εκπαίδευση και οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας των αποφοίτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής -Π.Ε.Σ.Ε.Α. καλεί σε κοινό αγώνα τα Πολιτικά Κόμματα, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς να διεκδικήσουμε την κατάργηση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης.

Θεωρούμε ότι δε χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση γιατί ο Νόμος 3328/2005 σε συνδυασμό με το αρθ.16 του Συντάγματος αποτελούν την ελληνική νομοθεσία η οποία διέπει την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να αποσυρθεί το αρθ. 50 του ν. 4650/2020 και η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι επιστημονικοί, οι πολιτικοί, οι συνδικαλιστικοί  και κοινωνικοί  φορείς οφείλουμε να δράσουμε ώστε να σταματήσει η άκριτη εμπορευματοποίηση της Παιδείας και της νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής γνώσης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα