Πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας: Καταγγελία για αναξιοκρατική κατάταξη των ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01, ΔΕ02
Επτά ερωτήματα για τις μεθόδους κατάταξης στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών από τη Συντονιστική Επιτροπή Ανέργων/Αδιόριστων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΔΕ (ΤΕ01-ΔΕ01)

Αναξιοκρατικές μεθόδους κατάταξης στους νέους πίνακες διορισμού των ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02 στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καταγγέλλει η Συντονιστική Επιτροπή Ανέργων/Αδιόριστων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΔΕ (ΤΕ01-ΔΕ01) «άΝεργοιΑΝΑκυκΛώΣΙΜΟΙ».

Η Επιτροπή θέτει επτά ερωτήματα σχετικά με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων, γιατί «υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπαίνουν μπροστά από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία τόσο εκπαιδευτική άλλο τόσο και επαγγελματική με μόνο "προσόν"* το Παιδαγωγικό και χωρίς να έχουν ένα ένσημο εργατικό ή εκπαιδευτικό», όπως επίσης «γιατί ενώ πιάνονται κριτήρια βαθμολογίας διορισμού όπως οι Η/Υ, η ξένη γλώσσα, τα τέκνα και η αναπηρία ΔΕΝ πιάνονται κριτήρια όπως το σύνολο της Επαγγελματικής προϋπηρεσίας που κατά την γνώμη μας είναι το νούμερο ένα και άκρως απαραίτητη** από τα προαναφερθέντα ΚΑΙ από το Παιδαγωγικό σε όλες τις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση-καταγγελία της Συντονιστικής Επιτροπής Ανέργων/Αδιόριστων Εργαστηριακών Εκπαιδευτικών ΔΕ (ΤΕ01-ΔΕ01):

Ξεκινώντας από την αρχή λέμε πως από τότε που γνωρίζουμε (το 2003 συγκεκριμένα) ήταν πάντα ξεχωριστά οι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους πίνακες ΜΕ προϋπηρεσία και αυτούς ΧΩΡΊΣ προϋπηρεσία (αναζητήστε εδώ e-aitisi.sch.gr). Βλέποντας τους προσωρινούς πίνακες όπως αυτοί αναρτήθηκαν στον ΑΣΕΠ στις 3&4 Σεπτέμβρη, τίθενται κατευθείαν τα εξής ερωτήματα:

1) Τι έγινε ξαφνικά και στους νέους πίνακες όπως βλέπετε στα στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) αυτό ΔΕΝ έγινε και "υποψήφιοι εκπαιδευτικοί" (διότι ΔΕΝ έχουν ούτε μια ώρα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) μπαίνουν μπροστά από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία τόσο εκπαιδευτική άλλο τόσο και επαγγελματική με μόνο "προσόν"* το Παιδαγωγικό και χωρίς να έχουν ένα ένσημο εργατικό ή εκπαιδευτικό;

2) Γιατί ενώ πιάνονται κριτήρια βαθμολογίας διορισμού όπως οι Η/Υ, η ξένη γλώσσα, τα τέκνα και η αναπηρία ΔΕΝ πιάνονται κριτήρια όπως το σύνολο της Επαγγελματικής προϋπηρεσίας που κατά την γνώμη μας είναι το νούμερο ένα και άκρως απαραίτητη** από τα προαναφερθέντα ΚΑΙ από το Παιδαγωγικό σε όλες τις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες;

3) Γιατί ενώ πιάνονται κριτήρια βαθμολογίας διορισμού όπως οι Η/Υ, η ξένη γλώσσα, τα τέκνα και η αναπηρία ΔΕΝ πιάνονται κριτήρια όπως το αν έχει και πόσα ο κάθε υποψήφιος σε άλλη ειδικότητα διαφορετικό/ά πτυχίο/ία -άρα θα είναι και σε κάποια άλλη θέση κάποιου άλλου πίνακα- στους πίνακες των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02;

4) Γιατί η ΑΣΠΑΙΤΕ  έχει σταματήσει την παιδαγωγική κατάρτιση στις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02 εδώ και μια δεκαετία και δεν προγραμμάτισε τους 10 (τουλάχιστον) ενεργούς εκπαιδευτικούς από τον κάθε πίνακα ΜΕ προϋπηρεσία των ΤΕ01/02 και ΔΕ01/02 ώστε να λάβουν αυτήν την πιστοποίηση; Τι συμφέροντα εξυπηρέτησε αυτή η "παράλειψη";

5) Γιατί ιδιαιτέρως στους πίνακες των ΔΕ01/02 και ενώ είναι προαπαιτούμενο για να μπεις σε αυτούς η εργασιακή εμπειρία, υπάρχουν "υποψήφιοι εκπαιδευτικοί" (διότι ΔΕΝ έχουν ούτε μια ώρα εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας) μπροστά από εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία τόσο εκπαιδευτική άλλο τόσο και επαγγελματική με μόνο "προσόν"* το Παιδαγωγικό και χωρίς να έχουν ένα ένσημο εργατικό ή εκπαιδευτικό;

6) Γιατί στους πίνακες των ΔΕ01/02 πιάνεται ως κριτήριο μόνο τα 5 (πέντε) έτη εργασιακής εμπειρίας και όχι το σύνολο αυτής, που ειδικά στις τεχνικές/εργαστηριακές ειδικότητες*** θα έπρεπε να είναι το βασικότερο όλων των άλλων προσόντων διορισμού;
και τέλος 

7) Γιατί συγχωνεύτηκαν τόσες και τόσες τεχνικές και εργαστηριακές ειδικότητες και στους ΔΕ01/02 αλλά και στους ΤΕ01/02; Τι εξυπηρετούσε αυτή η απαράδεκτη κίνηση;

Δυστυχώς ερωτήματα που κοστίζουν μια μόνιμη θέση σε εποχές τρομακτικά δύσκολες για την εύρεση μίας αξιοπρεπούς και σχετικά ικανοποιητικής εργασίας.

Οι υπεύθυνοι κατάταξης αυτών των κριτηρίων διορισμού και εφαρμογής στους πίνακες τεχνικών/εργαστηριακών ειδικοτήτων, που είναι φυσικά το Υπουργείο Παιδείας, ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως η ΑΣΠΑΙΤΕ και όλοι οι άλλοι υπεύθυνοι συμβουλευτικού χαρακτήρα -δεν ξέρουμε αν είναι και ο ΑΣΕΠ μέσα σε αυτούς- που διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα σε βάρους της Τεχνικής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και προς όφελος συγκεκριμένων αντίστοιχων ειδικοτήτων ΠΕ, θα έπρεπε να απαντήσουν και να διορθώσουν εν τέλη τα τραγικά τους λάθη, που κοστίζουν στην ουσία στην ίδια την ποιότητα της παρεχόμενης Επαγγελματικής, Τεχνικής και Τεχνολογικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ένας πρώην αναπληρωτής (από το 2003 έως και το 2012) εργαστηριακός εκπαιδευτικός
ο διαχειριστής και κάτοχος του ιστολογίου

--------

*μπαίνει σε εισαγωγικά η λέξη διότι κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι απλά ένα από τα κριτήρια κατάταξης βαθμολογίας που να έπεται από την Επαγγελματική και την Εκπαιδευτική προϋπηρεσία -ναι όπως το διαβάσατε, τρίτο στην σειρά

**κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενη η Επαγγελματική προϋπηρεσία στους πίνακες των ΤΕ01/02, όπως είναι στους ΔΕ01/02

***αναφερόμαστε στο σύνολο των τεχνικών/ειδικοτήτων και των ΔΕ01/02 αλλά και των ΤΕ01/02

--------
Απαραίτητες διευκρινήσεις:

α) Σαφώς τασσόμαστε υπέρ της απόκτησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αλλά και της συνεχούς εξειδίκευσης τόσο στα παιδαγωγικά ζητήματα άλλο τόσο και στα τεχνολογικά μιας και η τεχνολογία και οι παιδαγωγικές ανάγκες στην εποχή μας καθώς και η συνεχής κατάρτιση πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια με το χρόνο και την εποχή ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις όλο μεγαλύτερες και αυξανόμενες προκλήσεις.
β) Αυτό δεν σημαίνει όμως πως τα 5 ή 10 ή 15 ή 20 χρόνια επαγγελματικής προϋπηρεσίας μπορούν να συγκριθούν με ένα έτος παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ούτε φυσικά αντίστοιχα και η εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
γ) Αδυνατούμε να καταλάβουμε το σκεπτικό του νομοθέτη που βάζει 20 μονάδες στην 5ετή εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα στους ΔΕ01/02 (στήλη 2 του πίνακα 2 των επεξηγηματικών συμβόλων) και την έχει ισάξια με ένα πιστοποιητικό Η/Υ, που το έχει κι αυτό 20 μονάδες!
δ) Εμείς ζητάμε η Επαγγελματική Προϋπηρεσία να είναι τουλάχιστον ίδια και ίση βαθμολογικά με την Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία (δηλαδή ένας μήνας εργασίας = με (1) μία μονάδα βαθμολογίας) και η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια να είναι 20 βαθμοί.
ε) Όταν μας έπαιρναν τόσα χρόνια αναπληρωτές ΔΕΝ είχαν προαπαιτούμενο την κατοχή παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Αυτό δεν μας εμπόδιζε όμως να κάνουμε σωστά την δουλειά μας. Τεχνικοί/Τεχνίτες είμαστε και μπορούμε να δείξουμε την τέχνη μας σε έναν μαθητή που την έχει ανάγκη ανά πάσα στιγμή. Την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια την έπαιρναν όσοι/ες δεν την είχαν αφού προσλαμβάνονταν στην Εκπαίδευση (σε αντίθεση με την Επαγγελματική και Εκπαιδευτική Προϋπηρεσία που δεν μπορεί να αποκτηθεί όποτε εμείς το θέλουμε). Αυτό γιατί να μην γίνει και τώρα;

TE01.04-pinakes-diorismou_2020
TE01-02_epekshghseis-pinakwn-diorismou_2020
TE02.02-pinakes-diorismou_2020
DE02.02-pinakes-diorismou_2020
DE01-02_epekshghseis-pinakwn-diorismou_2020

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Αυξάνονται συνεχώς τα κλειστά σχολεία και τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα, την ώρα που καταγράφεται νέο ρεκόρ 882 κρουσμάτων κορονοϊού
Κρούσματα στα σχολεία: Τα κλειστά σχολεία και τμήματα αύριο, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
«Με το πρόσχημα της πανδημίας θέλουν να χτυπήσουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και να εξαθλιώσουν τους αναπληρωτές», σημειώνεται σε...
Καταγγελία: Αδικαιολόγητες προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών στην πρωτοβάθμια Α' Αθήνας
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
«Στην διαδικασία ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου θα επικαλεστώ την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας και την μαρτυρία της», δηλώνει ο...
Χρυσή Αυγή - Γ. Λαγός: Καλώ την εισαγγελέα Οικονόμου ως μάρτυρα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ
Επίθεση από υποστηρικτές του Νίκου Μιχαλολιάκου καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν φωτορεπόρτερ που κάλυπταν τα γεγονότα αναφορικά με τις συλλήψεις των...
Χρυσή Αυγή: Υποστηρικτές του Ν. Μιχαλολιάκου επιτέθηκαν σε φωτορεπόρτερ