ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας: Ενημερωτικό 31η συνεδρίασης - Τι συζητήθηκε 2/9
Ενημερωτικό των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας, Νατάσα Δίπλα και Αρετή Διαμαντοπούλου

Το ΠΥΣΠΕ και τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν είναι «άβατο». Οι αιρετοί εκπρόσωποί έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα Εκπαιδευτικά Σωματεία και όλους τους συναδέλφους για το ότι συμβαίνει σε αυτά. Υπερασπίζονται τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα με όρους κινήματος και όχι προσωπικών εξυπηρετήσεων. Φως στα σκοτεινά δωμάτια, άμμος στα γρανάζια της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

            06/09/2020

31η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας (02/09/2020)

Πραγματοποιήθηκε η 31η συνεδρίαση στις 02-09-2020, ημέρα Τετάρτη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Το συμβούλιο τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60/ΠΕ61 & ΠΕ70/ΠΕ71 (βλέπε εδώ).

Η διαδικασία επικυρώθηκε με ψήφους 3/2.

Καταψηφίσαμε τη διαδικασία γιατί η τοποθέτηση των υποψηφίων στα σχολεία δεν πραγματοποιήθηκε με βάση τις μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, έτσι όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου με α.π. 108336/Ε2/21-08-2020.

Θέμα 2ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 - ΠΕ70 (μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων) της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας.

Το συμβούλιο προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής κλάδων ΠΕ60 - ΠΕ70 της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω τοποθετήσεων.

Θέμα 3ο: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας κλάδου ΠΕ91.

Το συμβούλιο προσδιόρισε τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α’ Αθήνας του κλάδου ΠΕ91.

Παραθέτουμε τον Πίνακα όπως ακολουθεί.

Θέμα 4ο:  Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ91 σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Το συμβούλιο επικύρωσε τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 & ΠΕ91 που είναι στη διάθεση (βλέπε εδώ).

 Στην Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση συμμετέχουν:

Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση/Αριστοτέλης, Ανεξάρτητη  Παρέμβαση/Αθηνά,

Δάσκαλοι σε Kίνηση/Παρθενώνας, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Ρόζα Ιμβριώτη, Εκπαιδευτικοί σε δράση/Μ. Παπαμαύρος, Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική  Παρέμβαση/Μακρυγιάννης

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2020-2021

 

ΟΜΑΔΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΗΣ

ΩΡΕΣ

2ο ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΕΣ

3ο ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΕΣ

4ο ΣΧΟΛΕΙΟ

ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

5ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

8

8ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

8

6ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

4

 

 

20

 

2

1ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

7

3ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

8

7ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

4

4ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

4

23

 

3

1ο - 2ο Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

16

2ο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

6

 

 

 

 

22

 

4

24ο ΑΘΗΝΩΝ

8

129ο ΑΘΗΝΩΝ

4

139ο ΑΘΗΝΩΝ

4

173ο ΑΘΗΝΩΝ

4

20

 

5

39ο - 141o ΑΘΗΝΩΝ

14

109ο ΑΘΗΝΩΝ

7

75ο ΑΘΗΝΩΝ

1

 

 

22

 

6

44ο - 152ο ΑΘΗΝΩΝ

12

130ο ΑΘΗΝΩΝ

8

75ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

24

 

 

 

 

 

 

108ο - 170o ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

(εναλλασσόμενο

 

 

 

 

 

7

79ο ΑΘΗΝΩΝ

8

48ο ΑΘΗΝΩΝ

8

ωράριο)

8

 

 

 

 

8

21ο - 165o ΑΘΗΝΩΝ

13

23ο ΑΘΗΝΩΝ

7

22ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

24

 

9

52ο ΑΘΗΝΩΝ

9

50ο ΑΘΗΝΩΝ

8

31ο ΑΘΗΝΩΝ

6

 

 

23

 

10

20ο ΑΘΗΝΩΝ

8

99ο ΑΘΗΝΩΝ

8

53ο ΑΘΗΝΩΝ

6

 

 

22

 

11

11ο - 63o ΑΘΗΝΩΝ

11

69ο ΑΘΗΝΩΝ

8

32ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

23

 

12

62ο ΑΘΗΝΩΝ

8

128ο ΑΘΗΝΩΝ

6

145ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

22

 

13

144ο ΑΘΗΝΩΝ

10

59ο ΑΘΗΝΩΝ

9

58ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

23

 

14

57ο - 61o ΑΘΗΝΩΝ

10

67ο ΑΘΗΝΩΝ

8

127ο ΑΘΗΝΩΝ

6

 

 

24

 

15

60ο ΑΘΗΝΩΝ

8

162ο ΑΘΗΝΩΝ

7

56ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

23

 

16

66ο ΑΘΗΝΩΝ

11

85ο ΑΘΗΝΩΝ

8

64ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

23

 

17

54ο - 55o ΑΘΗΝΩΝ

11

150ο ΑΘΗΝΩΝ

4

35ο ΑΘΗΝΩΝ

6

 

 

21

 

18

76ο ΑΘΗΝΩΝ

12

81ο ΑΘΗΝΩΝ

9

 

 

 

 

21

 

19

137ο ΑΘΗΝΩΝ

8

73ο ΑΘΗΝΩΝ

7

149ο ΑΘΗΝΩΝ

4

74ο ΑΘΗΝΩΝ

4

23

 

20

34ο - 88o ΑΘΗΝΩΝ

11

113ο ΑΘΗΝΩΝ

9

 

 

 

 

20

 

21

2ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

8

5ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

7

46ο ΑΘΗΝΩΝ

7

 

 

22

 

22

3ο - 4o ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

13

11ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

7

 

 

 

 

20

 

23

1ο - 12 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

15

16ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

8

 

 

 

 

23

 

24

9ο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

9

142ο ΑΘΗΝΩΝ

9

101ο ΑΘΗΝΩΝ

5

 

 

23

 

25

65ο - 112o - 132ο ΑΘΗΝΩΝ

20

174ο ΑΘΗΝΩΝ

2

 

 

 

 

22

 

26

38ο - 120o ΑΘΗΝΩΝ

11

33o ΑΘΗΝΩΝ

10

 

 

 

 

21

 

27

26ο ΑΘΗΝΩΝ

12

86ο ΑΘΗΝΩΝ

8

172ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

24

 

28

27ο - 30o ΑΘΗΝΩΝ

11

133ο ΑΘΗΝΩΝ

7

28ο ΑΘΗΝΩΝ

6

 

 

24

 

29

102ο ΑΘΗΝΩΝ

8

134ο ΑΘΗΝΩΝ

5

45ο ΑΘΗΝΩΝ

6

29ο ΑΘΗΝΩΝ

5

24

 

30

14ο ΑΘΗΝΩΝ

8

36ο ΑΘΗΝΩΝ

8

135ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

20

31

41ο ΑΘΗΝΩΝ

9

40ο ΑΘΗΝΩΝ

8

17ο ΑΘΗΝΩΝ

7

 

 

24

32

12ο ΑΘΗΝΩΝ

12

104ο ΑΘΗΝΩΝ

8

16ο ΑΘΗΝΩΝ

4

 

 

24

33

105ο ΑΘΗΝΩΝ

11

107ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

 

 

19

34

18ο ΑΘΗΝΩΝ

8

111ο ΑΘΗΝΩΝ

8

10ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

24

35

8ο - 106o ΑΘΗΝΩΝ

14

15ο ΑΘΗΝΩΝ

7

 

 

 

 

21

36

1ο - 19o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

12

4o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

11

 

 

 

 

23

37

3o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

9

2o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

9

 

 

 

 

18

38

12o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

10

8o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

10

4ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

4

 

 

24

39

5o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8

6o ΖΩΓΡΑΦΟΥ

7

9ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

23

40

1ο - 7o ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

13

2ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

8

4ο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

1

 

 

22

41

3ο -6o ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

15

4ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

 

 

23

42

4ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

13ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

2ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

 

 

24

43

8ο - 17ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

13

1ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

 

 

 

 

21

44

5ο - 20ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

11

15ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

4

 

 

 

 

15

45

7ο - 21ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

14

3ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

9

 

 

 

 

23

46

10ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

4ο ΥΜΗΤΤΟΥ

8

6ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

 

 

24

47

9ο ΒΥΡΩΝΑ

8

12ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

7

11ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

 

 

23

48

1ο - 2ο ΥΜΗΤΤΟΥ

11

3ο ΥΜΗΤΤΟΥ - 9ο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

8

 

 

 

 

19

49

8ο ΒΥΡΩΝΑ

11

6ο ΒΥΡΩΝΑ

6

7ο ΒΥΡΩΝΑ

7

 

 

24

50

1ο ΒΥΡΩΝΑ

9

3ο ΒΥΡΩΝΑ

8

10ο ΒΥΡΩΝΑ

4

 

 

21

51

4ο ΒΥΡΩΝΑ

6

5ο - 11ο ΒΥΡΩΝΑ

8

12ο ΒΥΡΩΝΑ

6

 

 

20

52

7ο ΔΑΦΝΗΣ

6

1ο ΔΑΦΝΗΣ

6

6ο ΔΑΦΝΗΣ

6

 

 

18

53

9ο ΔΑΦΝΗΣ

6

2ο ΔΑΦΝΗΣ

5

4ο ΔΑΦΝΗΣ

5

5ο ΔΑΦΝΗΣ

5

21

54

89ο ΑΘΗΝΩΝ

8

92ο ΑΘΗΝΩΝ

8

103ο ΑΘΗΝΩΝ

5

 

 

21

55

93ο ΑΘΗΝΩΝ

8

90ο - 123ο ΑΘΗΝΩΝ

9

8ο ΔΑΦΝΗΣ

4

 

 

21

56

91ο ΑΘΗΝΩΝ

11

13ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

 

 

19

57

1ο ΑΘΗΝΩΝ

8

2ο ΑΘΗΝΩΝ

8

3ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

24

58

94ο ΑΘΗΝΩΝ

8

117ο ΑΘΗΝΩΝ

4

100ο ΑΘΗΝΩΝ

7

 

 

19

59

71ο ΑΘΗΝΩΝ

8

72ο ΑΘΗΝΩΝ

8

51ο ΑΘΗΝΩΝ

8

 

 

24

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22ο

Των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ της Α’ Διεύθυνσης Αθήνας

Εκλεγμένων με το Ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ                                                                                               

          Δίπλα Νατάσα (τακτική),

     τηλ: 6972339679  [email protected]

          Διαμαντοπούλου Αρετή (αναπληρωματική),

         τηλ: 6974035938 [email protected]

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Δίκη Χρυσής Αυγής-Καμπαγιάννης: Φούσκες Κασιδιάρη για να αποφύγει τη φυλακή
Δίκη Χρυσής Αυγής-Καμπαγιάννης: Φούσκες Κασιδιάρη για να αποφύγει τη φυλακή
Ο Ηλίας Κασιδιάρης ανέφερε ότι προσκόμισε ένα «νέο συγκλονιστικό στοιχείο που υπάρχει στη δικογραφία» και ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής Θανάσης...
Δίκη Χρυσής Αυγής-Καμπαγιάννης: Φούσκες Κασιδιάρη για να αποφύγει τη φυλακή
Πτυχία: Πρόταση 27 φορέων και ενώσεων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με ΑΕΙ
Πτυχία: Πρόταση 27 φορέων και ενώσεων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με ΑΕΙ
Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων Τ.Ε.Ι., που έλαβαν χώρα σε μια προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε...
Πτυχία: Πρόταση 27 φορέων και ενώσεων για την αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με ΑΕΙ