Ανεπαρκές το άνοιγμα των σχολείων - Στον «άερα» η 9μηνη άδεια ανατροφής στις νεοδιόριστες
Άμεση καταβολή των επιδομάτων ανεργίας στους αναπληρωτές, χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής στις νεοδιόριστες και ασφαλές άνοιγμα των σχολείων ζητούν μεταξύ άλλων, στην ενημέρωσή τους οι αιρετές στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής Φωτεινή Καββαδία και Ζέττα Μελαμπιανάκη

Ενημέρωση για τα έξι θέματα που συζητήθηκαν στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής πραγματοποιούν οι αιρετοί Φωτεινή Καββαδία και Ζέττα Μελαμπιανάκη, εκλεγμένες με τις Παρεμβάσεις ΠΕ.

Παράλληλα, αναφέρονται και σε σειρά ζητημάτων, όπως ο τρόπος ανοίγματος των σχολείων εν μέσω νέας έξαρσης του κορονοϊού στη χώρα, η καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές, καθώς και η χορήγηση άδειας ανατροφής στις νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς.

Αναλυτικά η Δήλωση – Ενημέρωση:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 – 8 – 2020 συνεδρίαση του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής, τα θέματα της Η. Δ. της συνεδρίασης ήταν τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο :  Απαλλαγή στελεχών εκπαίδευσης από τα καθήκοντά τους.

ΘΕΜΑ 2ο:  Χορήγηση άδειας χωρίς  αποδοχές σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος  2020 – 2021.

ΘΕΜΑ 3ο:  Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση 2ης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 5ο: Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόσπαση  εκπ/κών Π. Ε. ως συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα της Π. Δ. Ε. Αττικής.  

Το Α. Π. Υ. Σ. Π. Ε. Αττικής ψήφισε ομόφωνα στο 1ο θέμα. Απάλλαξε από τα καθήκοντά τους συναδέλφους – στελέχη εκπαίδευσης (10 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών σχολείων, 6 Υποδιευθυντές/Υποδιευθύντριες Δημοτικών σχολείων και 6 Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων) κατόπιν αιτήσεώς τους.

 Στο 2ο θέμα  ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε 7 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος  2020-2021, για διάφορους λόγους (οικογενειακούς, λόγους υγείας, σπουδών κλπ.) με βάση τους νόμους 1566/1985 και 3528/2007.

Στο 3ο θέμα το συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε 1 συνάδελφο κατόπιν αίτησής της. Η συγκεκριμένη συνάδελφος προσκόμισε  υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.

Στο 4ο θέμα: Απόδοση 2ης  ειδικότητας το συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση  δεύτερης ειδικότητας στην συγκεκριμένη συνάδελφο.

Στο 5ο θέμα για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε 4 στελέχη εκπαίδευσης  απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό και έτσι το συμβούλιο με ψήφους 3 υπέρ και 1 αποχή χορήγησε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στα 4 στελέχη εκπαίδευσης.

Για τις άδειες ιδιωτικού έργου Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.

Με βάση πάγια τοποθέτησή μας απέχουμε από τη διαδικασία και επισημαίνουμε ότι:

Αφενός η  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι αναφαίρετο δικαίωμά όλων των εκπαιδευτικών, είναι επίσης μία ανάγκη που  επιδείνωσαν οι μισθολογικές περικοπές  των μνημονιακών χρόνων σε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό (μόνιμους και αναπληρωτές).

Αφετέρου:

α) τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα  Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. για  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου παρουσιάζουν αλληλοκάλυψη ωρών και ημερών πολλές φορές  (στο παρελθόν έχουν εγκριθεί 6 έργα ετησίως).

β) οι αυξημένες  αποδοχές που λαμβάνουν δεδομένου ότι το ΑΠΥΣΠΕ δεν τις ελέγχει  

γ) οι χρονικές και επιστημονικές δεσμεύσεις που τα έργα αυτά επιβάλλουν στο στελεχικό δυναμικό των Συντονιστών Εκπαίδευσης  και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ.  με τα ήδη αυξημένα καθήκοντα καθώς και η στόχευσή των έργων.

Ζητάμε να υπάρχει από τις αρμόδιες και υπεύθυνες διοικητικές υπηρεσίες άμεση παρέμβαση για να διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που  θα καθορίζει τα όρια και τις προϋποθέσεις άσκησης ιδιωτικού έργου, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική ενασχόληση των στελεχών εκπαίδευσης με έργο εκτός και εις βάρος των βασικών καθηκόντων τους. Επισημαίνουμε ότι ο Ν.3528/2007 αρ.31 θέτει κάποιες προϋποθέσεις για τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου,  αλλά την κύρια  ευθύνη  για το πλαίσιο έχει το υπηρεσιακό συμβούλιο με τη «σύμφωνη -αιτιολογημένη γνώμη» του.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 1. Να επανεξεταστεί όλο το πλαίσιο που επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου στα στελέχη με ερώτημα-αίτημα της περιφέρειας προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Να υπάρχει ο προβλεπόμενος οικονομικός έλεγχος και η οικονομική καταγραφή των ποσών που εισπράττονται από την άσκηση του ιδιωτικού έργου.

Τέλος στο 6ο Θέμα: Απόσπαση εκπ/κών Π.Ε. ως συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων στο Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας στη Μαλακάσα της ΠΔΕ Αττικής.

Απείχαμε από τη διαδικασία με βάση την πάγια θέση μας και το παρακάτω αιτιολογικό.  Ενημερωτικά εξετάστηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε,  ενώ οι θέσεις για τη συγκεκριμένη δομή  είναι 3. Επίσης εξετάστηκε και μία αίτηση εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. .

Απείχαμε από τη συγκεχυμένη  διαδικασία λόγω και των αμφισβητούμενων  κριτήριων & ιεράρχησης αυτών όπως αυτά ορίζονται από την ΥΑ 139654/Γ4ΦΕΚΒ2985 /2017.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, εν τέλει, αφορά μια εισήγηση που η εμπειρία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι συχνά παρακάμπτεται από το Υπουργείο που καταληκτικά τοποθετεί κατά βούληση τους  συντονιστές. Συνεχίζουμε να απαιτούμε:

  • την πλήρη ένταξη των παιδιών–προσφύγων – συνεκπαίδευση – πλήρους ωρολογίου διδακτικού προγράμματος  με τμήματα υποδοχής και υποστηρικτικής διδασκαλίας! Διορισμούς εκπαιδευτικών – ολόκληρων και όχι μισών!
  • Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση όλων των προσφυγόπουλων μέσα στα σχολεία μας και όχι εκχώρηση λειτουργιών της εκπαίδευσης σε Μ.Κ.Ο. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί είναι αμέτρητα και πολυποίκιλα.

ü Η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας επέλεξε ν’ ανοίξει τα σχολεία εν μέσω 2ου κύματος πανδημίας διεκδικώντας μία παγκόσμια πρωτοτυπία!!!

Περισσότερους μαθητές στο τμήμα, λιγότερους εκπαιδευτικούς.

Η ανάλγητη και κατάπτυστη αντιλαϊκή πολιτική του ΥΠΑΙΘ και της κυβέρνησης της Ν. Δ. ξεδιπλώνεται και εφαρμόζεται καθημερινά διαλύοντας το Δημόσιο Σχολείο και επιφέροντας αλλεπάλληλα συντριπτικά πλήγματα στις εργασιακές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.

Τα ψέματα και οι επικοινωνιακού χαρακτήρα δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, με τη συμμαχία των ακριβοπληρωμένων από την κυβέρνηση Μ.Μ.Ε., δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζοφερή πραγματικότητα των κυβερνητικών αντιλαϊκών πολιτικών.

Συγκεκριμένα κατά τη φετινή σχολική χρονιά δεν επαρκούν οι εξαγγελθείσες προσλήψεις αναπληρωτών ενώ δεν ανακοινώνονται καν τα κενά αριθμητικά και κατά σχολείο από τις Δ/νσεις Π. Ε. ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι αναπληρωτές να υποβάλλουν αιτήσεις τοποθέτησης με δίκαιο και σύννομο τρόπο.

Καλούμε την κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσουν άμεσα σε δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά που έχουν τα σχολεία σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

ü Ασφαλές άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη του 2020.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας (εκπαιδευτικών, μαθητών και της οικογένειάς τους):

1. άμεσα να εξασφαλίσουν και να υποβάλλουν σε προληπτικά τεστ ανίχνευσης του covid 19  εκπαιδευτικούς και μαθητές δημόσιων & ιδιωτικών σχολείων της χώρας πριν ανοίξουν τα σχολεία (εφόσον εκείνοι το επιθυμούν),

2. να εξασφαλιστεί η καθημερινή λειτουργία των σχολείων με ολιγομελή τμήματα (10 έως 12 μαθητών) με αύξηση των προσλήψεων εκπαιδευτικών (κάλυψη όλων των κενών πριν ανοίξουν τα σχολεία),

3. να εξασφαλιστεί το αναγκαίο προσωπικό καθαριότητας για τα σχολεία καθώς και να προμηθεύσουν  όλους (μαθητές, εκπ/κούς, βοηθητικό προσωπικό) τα αναγκαία μέσα (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.λπ.) σε καθημερινή βάση και απόλυτα δωρεάν,

4. να εξασφαλιστούν άδειες ειδικού σκοπού για τους εκπαιδευτικούς με προβλήματα υγείας και κατ’ οίκον διδασκαλία για όλους τους μαθητές που για λόγους υγείας δε θα μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο.

Οποιαδήποτε διαφορετική επιλογή από αυτήν που περιγράφουμε και προτείνουμε σε ό, τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων θα είναι καταστροφική και επικίνδυνη για μαθητές, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία. Ιδιαίτερα προτάσεις περί υιοθέτησης του εκπαιδευτικού εργαλείου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την δια ζώσης διδασκαλία και ανοιχτά σχολεία θα απογειώσει περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες  ταξικές ανισότητες στη μάθηση και θα δυναμιτίσει την παιδαγωγική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές και θα συναντήσει τεράστιες αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα και το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών.

ü Εκατοντάδες αναπληρωτές χωρίς το επίδομα ανεργίας.

Δύο μήνες σχεδόν μετά την απόλυσή τους, εκατοντάδες ελαστικά εργαζόμενοι της εκπαίδευσης, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, υποχρεώθηκαν να ζήσουν την περίοδο του καλοκαιριού χωρίς μισθό αλλά και ούτε καν το ταμείο ανεργίας που δικαιούνται.

Βρισκόμαστε στα τέλη Αυγούστου και υπάρχουν καταστήματα του ΟΑΕΔ που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της καταγραφής και επεξεργασίας των αιτήσεων (οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από την 1η Ιουλίου) με αποτέλεσμα να μην έχει δοθεί στους αναπληρωτές ούτε καν η πρώτη επιδότηση του ταμείου ανεργίας του καλοκαιριού.

Μάλιστα, για κάποιους από αυτούς υπάρχει κίνδυνος να χαθεί το επίδομα μέσα στη «γραφειοκρατία του συστήματος» μια και διορίστηκαν και οφείλουν να καταθέσουν αίτηση διακοπής του επιδόματος μέχρι τις 26/8 που ολοκληρώνεται η ορκωμοσία τους, ενός επιδόματος όμως που δεν έχει ακόμα εγκριθεί.

Είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδομάτων ανεργίας. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βιώνουν κάθε χρόνο την απόλυσή τους από θέσεις που στην ουσία αναπληρώνουν τον εαυτό τους,  καλούνται με αυταπάρνηση και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να υπηρετήσουν τη μόρφωση των παιδιών και το δημόσιο σχολείο χωρίς καμία ασφάλεια στο πού και στο πότε, ενώ με ευθύνη των κυβερνήσεων παραμένουν στην εργασιακή σχέση των ελαστικά εργαζόμενων. Υπεύθυνες και υπόλογες είναι οι κυβερνήσεις που υπηρετούν στοχευμένα την πολιτική των μηδενικών διορισμών, μονιμοποιώντας την ελαστική εργασία και επισφάλεια, και την ανακύκλωση της ανεργίας ακολουθώντας με ευλάβεια τις εντολές και τις απαιτήσεις των θεσμών, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ που με θρασύτητα δηλώνουν ότι το δημόσιο συνολικά, και η εκπαίδευση κατ’ επέκταση, χρειάζεται συρρίκνωση. 

Η καθυστέρηση στην απόδοση του ταμείου ανεργίας είναι μια ακόμα επιβάρυνση της ήδη άσχημης εργασιακής συνθήκης.

Απαιτούμε:

Ø  Να πληρωθούν ΤΩΡΑ το επιδόματα ανεργίας όλοι ανεξαιρέτως οι απολυμένοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Ø  Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ώστε να μην χάσουν το επίδομα ανεργίας που δικαιούνται.

ü Περικόπτουν παράνομα την άδεια ανατροφής την άδεια ανατροφή στις νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς!

Με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ   Αρ. Πρωτ.:108357/Ε3 της 21 – 8 – 2020 επιχειρείται να περικοπεί η εννεάμηνη άδεια ανατροφής σε δεκάδες συναδέλφισσες  νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών.

Θεωρώντας απαράδεκτη και προκλητική την ενέργεια αυτή του ΥΠΑΙΘ απέναντι σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς που επί σειρά ετών έχουν υπηρετήσει ως αναπληρώτριες τη δημόσια εκπαίδευση ακόμα και σε περιοχές πολύ μακρινές και διαφορετικές από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καλούμε το ΥΠΑΙΘ να αναθεωρήσει πλήρως την άδικη και στρεφόμενη εναντίον της προστασίας της  μητρότητας πολιτική του.

Να χορηγηθεί άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις η εννεάμηνη άδεια ανατροφής σε όλες/όλους τις/τους συναδέλφους νεοδιόριστους και να ανακληθεί η παράνομη εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.

Καββαδία Φωτεινή Τακτική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας :6932628101 – 2108068683

Μελαμπιανάκη Ζέττα Αναπληρωματική Αιρετός εκπρόσωπος  στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αττικής τηλ. επικοινωνίας: 6977885092

εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων  Π.Ε.

Διαβάστε Επίσης:

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου
Θετική στον κορονοϊό διαγνώστηκε φοιτήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Αναστολή λειτουργίας 7 τμημάτων εργαστηρίου
Σέρρες-κορονοϊός: Σε καραντίνα φοιτητές και διδάσκοντες Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου