ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
Ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων,...
ΟΑΕΔ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
Υπάλληλοι ΟΑΕΔ: Με σχεδόν 1 εκατ. ανέργους χρειάζεται αύξηση και όχι μείωση κονδυλίων
Υπάλληλοι ΟΑΕΔ: Με σχεδόν 1 εκατ. ανέργους χρειάζεται αύξηση και όχι μείωση κονδυλίων
Οι μακροχρόνια άνεργοι παραμένουν περισσότεροι (52,94%) σε σχέση με τους βραχυχρόνια ανέργους (47,06%) γεγονός που δείχνει τη δυσκολία αντιμετώπισης...
Υπάλληλοι ΟΑΕΔ: Με σχεδόν 1 εκατ. ανέργους χρειάζεται αύξηση και όχι μείωση κονδυλίων