ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: Το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί τον τρόπο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΚΕΣΥ
«Μήπως η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ αναλώσιμους και τους δίνει το ρόλο του “μεταφερόμενου θιάσου”;»

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΣΕΠΕΑ Αττικής για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ):

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με λύπη και αγανάκτηση έλαβε γνώση της Εγκύκλιου που εξέδωσε στις 6-5-2020, η υφυπουργός Παιδείας κα Ζαχαράκη με τίτλο: «Λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης». Στην εγκύκλιο αυτή, επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η άγνοια της ηγεσίας του Υπουργείου για τον τρόπο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΚΕΣΥ, καθώς και η συστηματική υποτίμηση του θεσμού.

Συγκεκριμένα:

Ζητά από τους προϊσταμένους και το προσωπικό των ΚΕΣΥ «για τη διεκπεραίωση αιτημάτων αξιολόγησης και έκδοσης εκθέσεων αξιολόγησης-γνωμάτευσης» να δοθεί «προτεραιότητα σε αιτήματα αξιολόγησης μαθητών/τριών Γ΄ Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλαγής βαθμίδας, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό».

Α) Αξίζει, λοιπόν, να πληροφορήσουμε, την κυρία Υφυπουργό ότι τα αιτήματα της Γ΄ Λυκείου έχουν ήδη διεκπεραιωθεί, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ253/30978/Α5/23-2-2018 (ΦΕΚ 752/Β/2-3-2018, ΑΔΑ:7ΤΡΟ4653ΠΣ-ΩΥ2) του Υπουργείου Παιδείας, που προβλέπει ότι η προθεσμία κατάθεσης γνωματεύσεων για προφορική εξέταση είναι «μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων». Επιπλέον, οι μαθητές Γ΄ Λυκείου έχουν ήδη καταθέσει (έως τις 9 Απριλίου) στα σχολεία τους τις αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σύμφωνα με τη σχετική Εγκύκλιο (Αρ.Πρωτ.Φ.251/41150/Α5/27-03-2020/ΥΠΑΙΘ), μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, άρα και τις γνωματεύσεις ΚΕΣΥ.

Έτσι κι αλλιώς, η πάγια τακτική των ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ ήταν η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης γνωματεύσεων για τη Γ΄ Λυκείου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η επικέντρωση στους μαθητές Γ΄ Λυκείου γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού και μόνο.

Β) Σε όποιον έχει στοιχειώδη γνώση της λειτουργίας των ΚΕΣΥ, είναι γνωστό ότι την περίοδο που διανύουμε, δηλ Μάιο-Ιούνιο κάθε χρονιάς, τα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ), διεκπεραιώνουν πάντα κατά προτεραιότητα αιτήματα αλλαγής βαθμίδας, τοποθέτησης μαθητών στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, επανάληψης φοίτησης και υποστήριξης από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Βεβαίως, είναι καλό που μας υπενθυμίζει το αυτονόητο, εφόσον προηγήθηκε μια δύσκολη περίοδος αναστολής λειτουργίας, αλλά πιθανόν να είναι και περιττό.

Γ) Το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ευελιξίας του ΥΠΑΙΘ σε τόσο δύσκολες, πρωτόγνωρες και επείγουσες συνθήκες. Θα αναμέναμε για διευκόλυνση των ωφελούμενων και για διασφάλιση της υγείας όλων, τόσο του προσωπικού των ΚΕΣΥ όσο και των παιδιών και γονέων τους, το Υπουργείο να προχωρούσε σε πιο τολμηρά μέτρα, σύμφωνα και με εισηγήσεις που είχε δεχτεί,  αλλά και με τις προτάσεις της ΠΟΣΕΕΠΕΑ όπως είχαν σταλεί. Πιο αναλυτικά:

• Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων Παράλληλης Στήριξης (20 Οκτωβρίου εκάστου έτους)

• Άμεση πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευτικού προσωπικού και ΕΕΠ

Παράταση των συμβάσεων αναπληρωτών εργαζομένων σε ΚΕΣΥ

• Απόφαση για κάλυψη όλων των κενών στα ΚΕΣΥ από 1 Σεπτεμβρίου με την επιτάχυνση της πρόσληψης αναπληρωτών

• Άμεση στελέχωση όλων των ΚΕΣΥ με διοικητικό προσωπικό

•             Απόφαση για ανανέωση, αποκλειστικά και κατ΄ εξαίρεση, όλων των Παράλληλων Στηρίξεων για ένα (1) σχολικό έτος με εισήγηση του αρμόδιου ΚΕΣΥ

• Εξέταση μόνο των νέων αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης

• Αναφορικά με μαθητές που φοιτούν ήδη σε ΣΜΕΑΕ και αλλάζουν βαθμίδα: α) έκδοση εισήγησης από το ΚΕΣΥ για τοποθέτηση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο, βασιζόμενης στις αξιολογικές εκθέσεις των εκπαιδευτικών και ΕΕΠ της ΣΜΕΑΕ φοίτησης, καθώς και σε πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον υπάρχει συναίνεση γονέων, β) εξέταση και έκδοση γνωμάτευσης μόνο σε περιπτώσεις διαφωνίας γονέων –ΣΜΕΑΕ.

• Αναφορικά με μαθητές που θα φοιτήσουν πρώτη φορά σε ΣΜΕΑΕ: Εξέταση από τα ΚΕΣΥ μόνο νέων αιτημάτων για τοποθέτηση στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

• Εισήγηση χωρίς εξέταση, αποκλειστικά για την επόμενη σχολική χρονιά, για παροχή  υποστήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό σε παιδιά με βαριές νευρολογικές και/ή ορθοπεδικές παθήσεις, μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης, όπως ορίζονται από τη νομοθεσία

Δ) Η εν λόγω εγκύκλιος προβλέπει μεταξύ άλλων ότι προκειμένου να λειτουργήσουν με επάρκεια τα ΚΕΣΥ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης εκδίδουν σχετική απόφαση διάθεσης του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη, τις υποβληθείσες ανάγκες σε προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. και διαθέτουν μεταξύ άλλων: εκπαιδευτικούς «με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που διαθέτουν εμπειρία υπηρέτησης σε Κ.Ε.Σ.Υ. και δεν υπέβαλαν αίτηση» και εκπαιδευτικούς «με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μελών Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στην περιοχή ευθύνης τους, χωρίς την έκδοση άλλης πρόσκλησης».

Μήπως η ηγεσία του Υπουργείου:

•             Αγνοεί ότι οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και ΕΕΠ δεν έχουν σταματήσει να εργάζονται εξ αποστάσεως, διδάσκοντας και υποστηρίζοντας μαθητές που το έχουν άμεση ανάγκη, συγκεκριμένα τους πιο ευάλωτους, που ανήκουν στην κατηγορία των μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και Αναπηρίες;

•             Θεωρεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ αναλώσιμους και τους δίνει το ρόλο του «μεταφερόμενου θιάσου»;

•             Αξιολογεί το έργο τους ως λιγότερο σημαντικό από αυτό των ΚΕΣΥ;

•             Θεωρεί τους μαθητές που υποστηρίζουν λιγότερο άξιους να λάβουν ισότιμη εκπαίδευση και υποστήριξη με τους υπόλοιπους μαθητές;

Ε) Επίσης, με την εγκύκλιο προβλέπεται η διάθεση και χρήση «χώρων σχολικών μονάδων των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία, κατά προτεραιότητα όμορων με τα Κ.Ε.Σ.Υ.». Θεωρούμε αυτονόητο ότι έχει ληφθεί μέριμνα για απολύμανση, συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας στα κλειστά από 11 Μαρτίου σχολεία, αλλιώς τίθεται πολύ σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

ΣΤ) Τέλος, εξυπακούεται ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για καθημερινή καθαριότητα και συστηματική απολύμανση όλων των χώρων των ΚΕΣΥ της Αττικής, αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων, το οποίο, ωστόσο, δεν ισχύει για ορισμένα εξ αυτών.

Δυστυχώς το Υπουργείο αγνόησε την αναγκαιότητα στελέχωσης των ΚΕΣΥ, αποκλείοντάς τα από τους μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ-εκπαιδευτικών. Απαξίωσε τη λειτουργία τους, αφήνοντας χωρίς κτίρια, εξοπλισμό και μόνιμο προσωπικό όλα τα Β΄ ΚΕΣΥ της Αττικής. Τα «ξέχασε» κατά την έκρηξη της πανδημίας, καθυστερώντας 7 ημέρες να εκδώσει απόφαση για τη διακοπή αξιολογήσεων δια φυσικής παρουσίας. Δεν μας εκπλήσσει, λοιπόν, η εν λόγω εγκύκλιος.

Ζητάμε από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ να λάβει σοβαρά υπόψη τα παραπάνω εκτιμώντας την κατάσταση κινδύνου, και κυρίως να θέσει σε προτεραιότητα το μέγιστο αγαθό της υγείας και της ανθρώπινης ζωής εργαζομένων, μαθητών και των οικογενειών τους, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και παίρνοντας ουσιαστικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ