Εκπαιδευτικοί Αγωγής Υγείας: Γενίκευση προγραμμάτων Υγείας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
"Δεν ξεχνάμε ότι στη σημερινή εκπαίδευση απαιτείται περισσότερο από 20% προσφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων  στα θέματα πρόληψης. Αυτό ‘ποσοτικά’ σημαίνει ότι στις 25 ώρες οι 5 ώρες θα πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη"

Ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λειτουργία των σχολείων και  τα σχολικά προγράμματα νιώθουμε την υποχρέωση να αποδώσουμε για άλλη μια φορά, ίσως πιο συγκεκριμένα και με γνώμονα πάντα  τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας, τις δικές μας προτάσεις όσον αφορά τη Σχολική Αγωγή Υγείας. Θεωρούμε πλέον μονόδρομο τη διαφύλαξη των προγραμμάτων  Αγωγής Υγείας με γενίκευσή τους σε όλες τις βαθμίδες  και ένταξη στα ωρολόγια προγράμματα. Οι θέσεις μας με συντομία περιλαμβάνουν τις προτάσεις :

  • Σθεναρή και σαφής υποστήριξη, αξιολόγηση και καταγραφή τους από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων
  • Μετατόπιση του θεσμικού πλαισίου σε μια μόνιμη και υποχρεωτική βάση υλοποίησης
  • Παροχή κινήτρων για τον εκπαιδευτικό, σε σχέση και με την εμπειρία και τη σχετική επιμόρφωση

        Συγκεκριμένα, με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν διογκωθεί, τη συμφωνία εκπαιδευτικών και γονέων για την ένταξη της Αγωγής Υγείας στο πρόγραμμα ως αυτονόητη εξέλιξη και μέγιστη αναγκαιότητα, την εμπειρία των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων στις εφαρμογές, στα προγράμματα, στις δράσεις πολλών ετών, την εμπειρία των Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στα σχολεία και στην αντιμετώπιση περιστατικών, τους αρνητικούς στατιστικούς δείκτες της χώρας μας, τις σημερινές προτεραιότητες για την πρόληψη δυσάρεστων καταστάσεων και την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των μαθητών/τριών προτείνουμε:

       Α.  Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και για όλες τις τάξεις, συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής αγωγής, καθορισμένο δίωρο στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα με την ονομασία «Ψυχική υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις», όπου θα υλοποιούνται σε τριμηνιαίο προγραμματισμό (για τουλάχιστον δύο τρίμηνα κάθε σχολική χρονιά), λαμβάνοντας υπόψη την τάξη και τις ιδιαιτερότητες του τμήματος, θεματικές όπως οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και η πρόληψη των εξαρτήσεων, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η αντιμετώπιση των συγκρούσεων, η ανάδειξη και βίωση προσωπικών και κοινωνικών αξιών, οι διαφυλικές σχέσεις, η διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων, οι ομαλές μεταβάσεις σχολικών βαθμίδων, η ανάπτυξη της εθελοντικής προσφοράς, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λ.π. Ιδιαίτερα στο νηπιαγωγείο είναι αναγκαία η θεματική με «Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων».

  • Τουλάχιστον μια ώρα να διατίθεται, (όπως και ήταν τα τελευταία δύο χρόνια για ένα όμως  τρίμηνο), η θεματική τα «Ατυχήματα και η Κυκλοφοριακή Αγωγή» στις τάξεις  Νήπια και Α- Β- Γ- Δ. Επίσης στις τάξεις αυτές προτείνεται: για τουλάχιστον ένα τρίμηνο ο άξονας «Διατροφή και Άσκηση», στα Νήπια και τη Β΄ τάξη, και αντίστοιχα οι θεματικές «Στοματική Υγεία και Υγιεινή σώματος» για τις τάξεις Α΄ και Γ΄. Στη Δ΄ τάξη παράλληλα με την αποφυγή ατυχημάτων πρέπει να δειχτούν οι βασικές αρχές γνώσης και προσφοράς Πρώτων Βοηθειών.
  • Στην Ε΄ τάξη στο δίωρο «Ψυχική υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις», αναγκαίο είναι να υλοποιείται πρόγραμμα με θέμα την «Πρόληψη εξάρτησης από το κινητό» και γενικά «Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Γενικότερα το θέμα αυτό πρέπει να λειτουργεί  σ’ ένα πλαίσιο τόσο απόκτησης δεξιοτήτων αντίστασης σε πιέσεις, μιμητισμούς και επιρροές όσο και σε εναλλακτικές ωφέλιμες δράσεις στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.
  • Στη ΣΤ΄ τάξη στο δίωρο «Ψυχική υγεία-Διαπροσωπικές σχέσεις», μπορούν να υλοποιούνται (στα β΄-γ΄τρίμηνα) πρωτίστως προγράμματα  ομαλής μετάβασης στο γυμνάσιο, αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης, προσέγγισης των χαρακτήρων και βελτίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων, με έμφαση  στη μείωση των εντάσεων, των αποκλεισμών και των περιθωριοποιήσεων. Στο α΄ τρίμηνο είναι απαραίτητη η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων Πρώτων Βοηθειών σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή (αιμορραγίες, κακώσεις, εγκαύματα, πνιγμονές, πλάγια θέση ασφαλείας, ΚΑΡΠΑ, μεταφορές τραυματιών κλπ.).

      Β. Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη ανάγκη η Συναισθηματική και Κοινωνική αγωγή, όπως και η Σεξουαλική Αγωγή. Το δίωρο «Ψυχική υγεία- Διαπροσωπικές σχέσεις» είναι απαραίτητο να υπάρχει στο πρόγραμμα του σχολείου. Επίσης τα προγράμματα Ειρηνικής Συμβίωσης στο σχολείο, Επίλυση Συγκρούσεων και Διαμεσολάβηση Ομηλίκων αποτελούν προτεραιότητα. Υπάρχουν πλέον ανοιχτά πολλά αναρτημένα εκπαιδευτικά εργαλεία, φορείς και πρόσωπα που μπορούν να στηρίξουν τις επιμορφώσεις και τη ‘διδακτική’ εμπειρία. Το θέμα αυτού του δίωρου θα καθορίζεται σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες και μπορεί να λάβει μια ονομασία όπως ‘Εγώ, ένας από τους πολλούς’ ή ‘Νοιάζομαι για τον Εαυτό μου και τους Άλλους’ ή ‘Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις’ κ.λ.π. 

  • Στην Α΄ Γυμνασίου ενδείκνυται το δίωρο να καταλήγει στο γ΄ τρίμηνο στον Εθελοντισμό (επαφή με οργανώσεις, συνεργασίες, προσφορά μέσα από δράσεις κ.λ.π.). Στη Β΄ Γυμνασίου ενδείκνυται να καταλήγει στο γ΄ τρίμηνο στην Προστασία του Εαυτού  (ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, ασφάλεια στη διασκέδαση, ασφάλεια στις σχέσεις, υγιεινή διατροφή, κάπνισμα- πρόληψη ουσιών, εξάρτηση από το κινητό κ.λ.π.). Στη Γ΄ Γυμνασίου ενδείκνυται να καταλήγει στο γ΄τρίμηνο στις Διαφυλικές σχέσεις και τη Σεξουαλική αγωγή (Προσωπικοί στόχοι, διαχείριση συναισθημάτων, πρόληψη πρόωρων σεξουαλικών επαφών, ψυχολογικές επιπτώσεις, κίνδυνοι από νοσήματα κ.λ.π.).
  • Στην Α΄ Λυκείου και στα πλαίσια της ενότητας  «Εμείς και οι γύρω μας» θα είναι πολύ χρήσιμο να εστιάσουμε στην Ισότητα των Φύλων και τα Δικαιώματα-Υποχρεώσεις στο φυσικό και ηλεκτρονικό κόσμο. Στη  Β΄ Λυκείου και στα πλαίσια της ενότητας  «Εμείς και οι "άλλοι"» προτείνουμε τον εστιασμό  στο  Ρατσισμό - ξενοφοβία - ρητορική μίσους αλλά και στην οργάνωση ενός Σχεδίου Ζωής, με έμφαση στην προστασία της υγείας, σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής. Στη Γ΄ Λυκείου και στα πλαίσια της ενότητας  «Ανοίγομαι στον κόσμο» προτείνουμε: 1) Ενδυνάμωση για τη μετάβαση στην αναδυόμενη ενηλικίωση 2) Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης άγχους των εξετάσεων 3) Εθελοντική Αιμοδοσία, Δωρεά οργάνων, κ.λ.π.

          Οι παραπάνω εφαρμογές θα δώσουν μια πνοή ανανέωσης χωρίς να προξενήσουν δραματικές αλλαγές στο πρόγραμμα των σχολείων. Οι αλλαγές αυτές αποδίδουν πραγματικό νόημα στις απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου. Δεν ξεχνάμε ότι στη σημερινή εκπαίδευση απαιτείται περισσότερο από 20% προσφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων  στα θέματα πρόληψης. Αυτό ‘ποσοτικά’ σημαίνει ότι στις 25 ώρες οι 5 ώρες θα πρέπει να εστιάζουν στην πρόληψη.

         Επίσης οι παραπάνω προτάσεις πρέπει να συνοδευτούν  από κατάλληλη στελέχωση της Σχολικής Αγωγής Υγείας με την ύπαρξη Υπευθύνων Αγωγής Υγείας σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την  επαναλειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, την  προώθηση προγραμματισμένης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τον ορισμό συντονιστή εκπαιδευτικού Αγωγής Υγείας ανά ομάδα σχολείων κ.λ.π. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το σχετικό έγγραφο του Π.Σ.Ε.Α.Υ., αριθ.137/08-09-2019.

        Η αποφασιστικότητα της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να δώσει προτεραιότητα στην εκπαίδευση πρόληψης και αντιμετώπισης των σημερινών προκλήσεων, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία απαγκίστρωσης από νοοτροπίες και δυσκολίες που καθηλώνουν τα σχολεία σε έναν προγραμματισμό μακριά από τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας είναι στη διάθεση του Υπουργείου και των αρμόδιων επιτροπών σε ό, τι αφορά το μεταβατικό αυτό στάδιο και γενικότερα τη σπουδαία αποστολή της  Σχολικής Αγωγής Υγείας.

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ανακοίνωση για τη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με φορείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Χωρίς κεντρικό σχεδιασμό η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Δεν μπορεί να αποτιμηθεί το έργο του ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες
Προβλήματα και καθυστερήσεις στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο δήμο Ηρακλείου καταγγέλλει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης...
Σ. Βαρδάκης: Η γ.γ του υπ. Παιδείας προτείνει τη λειτουργία αποθηκών ως σχολικές αίθουσες