Οι αδικίες της ενοποίησης των Κλάδων ΠΕ10 - ΠΕ13 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διαμαρτυρία της Κίνησης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ΠΕ13

Η εφαρμογή του νέου νόμου 4521/2018 του Υπουργείου Παιδείας, δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όσους εντάσσονται στους πλέον ενοποιημένους κλάδους και οξύνει τις ανισότητες και τις αδικίες μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, οι υποψήφιοι αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ13 Νομικών – Πολιτικών Επιστημών λόγω του μηδενικού ή χαμηλού αριθμού προσλήψεων την τελευταία δεκαετία, έχουν αποκτήσει μικρότερη προϋπηρεσία σε σχέση με τους αναπληρωτές του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων με τους οποίους βρίσκονται πλέον στον ίδιο πίνακα κατάταξης. Το γεγονός αυτό που αφορά τόσο στις προσλήψεις της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής και για το οποίο έχουμε κατά καιρούς ενημερώσει το Υπουργείο, έχει ως αποτέλεσμα να βρεθούν ακόμη και 80 θέσεις χαμηλότερα στην κατάταξη του νέου ενοποιημένου πίνακα ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών όσοι εντάσσονταν μέχρι πρόσφατα στον κλάδο ΠΕ13.

Ταυτόχρονα, εκτός από την ανασφάλεια που δημιουργεί στους συναδέλφους η σειρά κατάταξης για το αν θα εργαστούν ή όχι από τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 και στο εξής, προκύπτουν και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως αυτό των αναθέσεων μαθημάτων αλλά κι όσα αφορούν το ενδεχόμενο διορισμών στην εκπαίδευση τα επόμενα έτη.

Διερωτόμαστε πως και με ποια κριτήρια θα προσλάβει το Υπουργείο, όταν ο ενοποιημένος πίνακας κι η προϋπηρεσία που αναφέρεται σε αυτόν δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα. Συνάδελφοι ξεχωριστών κλάδων έως τώρα, κάτοχοι πτυχίων διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, που δεν έδωσαν τα ίδια θέματα εξετάσεων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που δεν απολάμβαναν ίσες ευκαιρίες μιας και δεν προσλαμβάνονταν καθόλου ορισμένες σχολικές χρονιές, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να υποστούν τις συνέπειες μιας ενοποίησης που δημιουργεί τεράστιες ανισότητες μεταχείρισης των εκπαιδευτικών από τη μεριά της Πολιτείας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το 2010 – 2011 ήταν σχολικό έτος με μηδενικές προσλήψεις για τους αναπληρωτές ΠΕ13 στη γενική αγωγή, ενώ άλλο παράδειγμα με τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των υποψηφίων ΠΕ10 και ΠΕ13 ήταν το 2016-2017, που προσελήφθησαν μόνο 9 αναπληρωτές ΠΕ13 έναντι 44 ΠΕ10 στη γενική αγωγή και συνολικά 110 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ10 και μόνο 25 κλάδου ΠΕ13. Ούτε μια χρονιά δεν ήταν έστω και ισάριθμες οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΠΕ13 σε σχέση με εκείνες των αναπληρωτών ΠΕ10.

Καλούμε το Υπουργείο να άρει τις αδικίες που δημιουργεί ο νέος νόμος κι η εφαρμογή του. Ζητούμε δίκαιη και ίση μεταχείριση για όλους τους συναδέλφους και κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας σχετικά με τις αναθέσεις και τις προσλήψεις, όπως αυτά απορρέουν από την ένταξή μας στους προ της ενοποίησης κλάδους και τους αντίστοιχους πίνακες. 

Κίνηση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών ΠΕ13

best of network

σχετικά άρθρα