Σύλλογος ΠΕ Αμαρουσίου: Κινητοποίηση στη Β Δ/νση ΠΕ Αθήνας

Απόφαση της τακτικής Γ. Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π. Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ή οποία υποβλήθηκε από τις/τους συναδέλφους Νηπιαγωγούς (μέλη του Συλλόγου μας) και υιοθετήθηκε από τη Γ. Σ. του Συλλόγου μας της 31 – 5 – 2017

Για τα συγκεκριμένα αιτήματα που τίθενται στην απόφαση αυτή με απόφαση της Γ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου εξουσιοδοτήθηκε το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου να προβεί στην οργάνωση και πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας την ΠΕΜΠΤΗ 8 – 6 – 2017 στις 13:30

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Κύριε Προϊστάμενε,

μέσω της παρούσης επιστολής μας θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως προϊστάμενες των νηπιαγωγείων της περιφέρειάς σας,  σε σχέση με τα διοικητικά θέματα που προκύπτουν κυρίως κατά την λήξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και κατά τη διάρκεια της.

Πιο συγκεκριμένα ως προς τα θέματα των εγγραφών:

  1. Ενώ μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνες η απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. η διενέργεια των εγγραφών για την επόμενη σχολική χρονιά να γίνεται το μήνα Μάιο , αντίθετα μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, το  να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν τη φοίτηση των νηπίων για την επόμενη σχολική χρονιά, μέχρι της 15 Ιουνίου. Και αυτό για τους παρακάτω λόγους: α) Οι προϊστάμενες των νηπιαγωγείων ασκούν κυρίως εκπαιδευτικό έργο στο νηπιαγωγείο και δευτερευόντως διοικητικό, αφού συχνά είναι οι ίδιες υπεύθυνες ενός τμήματος ή το μοιράζονται με μία ακόμη συνάδελφο. Η χρονική περίοδος από την 1η έως και την 15η Ιουνίου, είναι περίοδος που πρέπει να ετοιμαστούν και να κλείσουν οι φάκελοι των παιδιών, να ολοκληρωθούν τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και κυρίως να προετοιμαστεί και να πραγματοποιηθεί η αποχαιρετιστήρια γιορτή. Όλα τα παραπάνω πρέπει να ολοκληρωθούν στις περισσότερες των  περιπτώσεων από τρεις συναδέλφους, καθώς τα περισσότερα νηπιαγωγεία είναι 2/θέσια και για κάποια νηπιαγωγεία τα άτομα αυτά ανέρχονται στα  τέσσερα και σπανιότερα στα πέντε.

Νομίζουμε ότι είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί το φόρτο όλων αυτών των εργασιών ο  οποιοδήποτε συνάδελφος, που έχει υπάρξει υπεύθυνος τμήματος κατά το παρελθόν και κυρίως το ότι καμία από εμάς δεν θέλει να εξασκήσει το διοικητικό της έργο εις βάρος του εκπαιδευτικού.

  1. Η ημερομηνία κατά την οποία το υπουργείο ζητά να γίνει η κλήρωση των προνηπίων ή και των νηπίων, είναι η 1η Ιουνίου. Θεωρούμε ότι η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να μετατεθεί για την 16η Ιουνίου, δηλαδή μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, για όλους τους προαναφερόμενους λόγους , αλλά και για το ότι όλοι γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχουν εγγραφές εκπρόθεσμες και πολύ περισσότερο εφέτος, που αρκετός κόσμος όπως έχει ήδη φανεί από σχετικά τηλεφωνήματα, δεν γνωρίζει την αλλαγή που έχει γίνει στις ημερομηνίες των εγγραφών.

Εξάλλου σχετικά με το θέμα αυτό δεν μας έχει γίνει ακόμη ξεκάθαρο το αν θα ισχύσουν για την κλήρωση οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Π.Δ/200 του 98 ή και κάποιες ακόμη, οι οποίες περιγράφονταν στην σχετική αίτηση εγγραφής για το ολοήμερο τμήμα (άνεργοι, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες).

Με το ίδιο σκεπτικό θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες που αφορούν την επόμενη σχολική χρονιά και αναφέρονται στην  σχετική εγκύκλιο ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (9 , 12 και 15 Ιουνίου), θα πρέπει να μετατεθούν για μετά τις 15 Ιουνίου.

  1. Σχετικά με τις εκπρόθεσμες εγγραφές, είχατε αναφέρει στη συνάντηση μας στις 11/5/2017 ότι η οποιαδήποτε εκπρόθεσμη εγγραφή θα γίνεται μόνο με εντολή προϊσταμένου.  Η εντολή αυτή θα είναι η τηλεφωνική συνομιλία της προϊσταμένης με κάποιο-α υπάλληλο της Δ/νσης, που όταν της ζητούνται περισσότερες διευκρινήσεις δηλώνει αναρμόδια;

Εμείς γνωρίζουμε ότι οι εντολές προϊσταμένου θα πρέπει να δίδονται, είτε εγγράφως είτε από τον ίδιο τηλεφωνικά.

  1. Θα επιθυμούσαμε ως προϊστάμενες, να ενημερωνόμαστε εγκαίρως για τα σοβαρά διοικητικά θέματα, όπως αυτά των εγγραφών. Δεν μπορεί οι εγγραφές να ξεκινούν 2 Μαΐου και εμείς να καλούμαστε για ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα στις 11 Μαΐου, δηλαδή ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της δεύτερης  εβδομάδας των εγγραφών και να δίνονται οδηγίες που έρχονται σε αντίθεση , όχι μόνο με τα όσα ίσχυαν κατά τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και με τα όσα είχε ανακοινώσει η διεύθυνση μέσω σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος πριν την έναρξη των εγγραφών.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο θέμα των ηλεκτρονικών εγγραφών και στις δυσκολίες που προέκυψαν κατά την προσπάθεια εφαρμογής τους από την πλευρά μας, εξαιτίας αδυναμιών του συστήματος. Η διεύθυνση έδωσε οδηγία σε όσες προϊστάμενες επικοινωνούσαν για να εκφράσουν τα παράπονά τους ,να δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου στους γονείς που καταθέτουν τη χειρόγραφη αίτηση, χωρίς αυτή η οδηγία να κοινοποιηθεί επισήμως από τη διεύθυνση και στις υπόλοιπες συναδέλφους.

Ως προς τα λοιπά διοικητικά θέματα:

 

  1. Σχετικά με την  αναπλήρωση συναδέλφου λόγω άδειας, κυρίως για το ολοήμερο τμήμα. Συχνά  η σύσταση που δίνεται στις συναδέλφους προϊστάμενες ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο της Δ/νσης είναι να δοθεί λύση «εκ των ενόντων» ή να λειτουργήσει το τμήμα μέχρι της 14.00μ.μ. Από πιο ωράριο τμήματος  προκύπτει το 14.00μ.μ., όταν γνωρίζουμε ότι με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα η λήξη του υποχρεωτικού πρωινού ωραρίου είναι 13.00μ.μ.;

Και ποιος έχει την ευθύνη  σε μία λύση «εκ των ενόντων», που με τόση ευκολία προτείνεται από την Δ/νση; Για να εφαρμοστεί η λύση αυτή, συχνά απαιτείται να γίνει αλλαγή βάρδιας μεταξύ των συναδέλφων, κάτι το οποίο η νέα εγκύκλιος για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων και το ωράριο των νηπιαγωγών δεν το επιτρέπει.

Πόσο νόμιμο  είναι να γίνει ένα πρακτικό συλλόγου διδασκόντων, στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η αλλαγή αυτή και ποια θέση θα κρατήσει η Δ/νση σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα; Αν αυτή η διαδικασία είναι σύννομη, γιατί να μην μας σταλεί εγγράφως από τη Δ/νση;

  1. Πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, για την διευκόλυνση τόσο του δικού μας, όσο και του δικού σας έργου να υπάρχει ένα άτομο στη Δ/νση που να είναι διοικητικά αρμόδιο για τα θέματα των νηπιαγωγείων.

  2. Θα μας διευκόλυνε πολύ στο έργο μας ως προϊστάμενες, να μην λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο μηνύματα που δεν αφορούν τα νηπιαγωγεία, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα δημοτικά. Σας επισημαίνουμε και πάλι ότι ο χρόνος που έχουμε για να ασκήσουμε τα διοικητικά μας καθήκοντα είναι πολύ λίγος μπροστά στον όγκο αυτών των καθηκόντων.

  3. Τέλος με μεγάλη μας λύπη διαπιστώνουμε, πως αρκετά συχνά υπάλληλοι της Δ/νσης απευθύνονται σε συναδέλφους με πολύ αγενή και υποτιμητικό τρόπο, όπως «είστε σε συναισθηματική φόρτιση», «είσαι προϊσταμένη και λες τέτοιες…». Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ  ο οποιοδήποτε διοικητικός υπάλληλος να απευθύνεται με αυτό τον τρόπο σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται και σε όποια διοικητική αβλεψία μπορεί να έχουν υποπέσει.

Ελπίζουμε και θέλουμε η παρούσα επιστολή να συμβάλει στο να υπάρχει μεταξύ των προϊσταμένων και της Δ/νσης μία καλύτερη επικοινωνία, η οποία θα βοηθήσει να   αμβλυνθούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και εμείς και εσείς από την πλευρά σας κατά την άσκηση του διοικητικού μας έργου.

Με τιμή

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ

Επί του κειμένου απόφασης έχουν συλλεχθεί και συλλέγονται υπογραφές συναδέλφων Νηπιαγωγών (Προϊσταμένων και μη) – μελών του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Lockdown: Πότε θα επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού

Επίδομα 534€: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Απριλίου

Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

vomvardismos israil
Παλαιστίνη: Αυξάνονται τα θύματα από τους ισραηλινούς βομαρδισμούς
Ένας ακόμα νεκρός από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Δυτική Όχθη - Κατέρρευσε κτίριο 13 ορόφων από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα
Παλαιστίνη: Αυξάνονται τα θύματα από τους ισραηλινούς βομαρδισμούς
Εργασιακά: Κάλεσμα εκπαιδευτικών σε κινητοποίηση την Τετάρτη
«Κάτω τα χέρια από το αιματοβαμμένο 8ωρο», σημειώνει ο ΣΕΠΕ «ο Σωκράτης», καλώντας σε κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη
Εργασιακά: Κάλεσμα εκπαιδευτικών σε κινητοποίηση την Τετάρτη
mitsotakis
Πρότυπα-Πειραματικά - Μητσοτάκης: Προεκλογική δέσμευση η ενίσχυσή τους
«Από την επόμενη σχολική χρονιά, τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα φτάσουν τα 112 από 62», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρότυπα-Πειραματικά - Μητσοτάκης: Προεκλογική δέσμευση η ενίσχυσή τους
we are Europe_cover
Η Ευρώπη Είμαστε Εμείς: Ένα βιβλίο για παιδιά και τα 40 χρόνια στην ΕΕ
«Η Ευρώπη Είμαστε Εμείς»: μια μοντέρνα έκδοση για παιδιά 7 – 11 ετών, με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρώπη Είμαστε Εμείς: Ένα βιβλίο για παιδιά και τα 40 χρόνια στην ΕΕ