ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Σήμερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέγραψε τρεις διαφορετικές αποφάσεις πρόθεσης χρηματοδότησης, με συνολικό κονδύλι περίπου 2,1 εκατ. ευρώ. για διάφορα ψηφιακά έργα. Καμία δεν αφορά προσπάθειες εξωραϊσμού της κακής κατάστασης των σχολείων στη χώρα

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης οραματίζεται -και βρίσκει  τα σχετικά, ουκ ολίγα κονδύλια για- το σχολείο του μέλλοντος, την ίδια στιγμή που στο σχολείο του σήμερα πέφτουν σοβάδες και ταβάνια, καγκελόπορτες καταπλακώνουν μαθητές, αίθουσες πλημμυρίζουν όταν βρέχει και μαθητές δηλητηριάζονται μαζικά από ακατάλληλα σχολικά γεύματα...

Γιατί τα λέμε αυτά; Ας εξηγηθούμε:

Σήμερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπέγραψε τρεις διαφορετικές αποφάσεις πρόθεσης χρηματοδότησης, με συνολικό κονδύλι περίπου 2,1 εκατ. ευρώ. για διάφορα, ψηφιακά κυρίως, έργα. Καμία δεν αφορά προσπάθειες εξωραϊσμού της κακής κατάστασης των σχολείων στη χώρα

Η πρώτη (ΕΔΩ), τιτλοφορείται «Έρευνα για τη μετάβαση σε μια Νέα Σχολική Τάξη για τις ανάγκες των δομών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού» με κονδύλι 1.488.000 ευρώ.

Η δεύτερη (ΕΔΩ) ονομάζεται  «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο ΥΠΑΙΘΑ για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο χώρο της Παιδείας» με κονδύλι 350.000 ευρώ

Η τρίτη (ΕΔΩ) αποκαλείται «Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κυβερνοασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υποδομών του ΥΠΑΙΘΑ» με κονδύλι 239.320 ευρώ.

Τι θα «αγοράσουμε» λοιπόν για την εκπαίδευση πληρώνοντας 2,1 εκατ, ευρώ;

Στην πρώτη περίπτωση για τη μετάβαση σε μια Νέα Σχολική Τάξη, στόχος είναι, η έρευνα-μελέτη για τη δημιουργία ενός πλαισίου καθοδήγησης σχεδιαστικών προτάσεων για τη δημιουργία βέλτιστων προδιαγραφών για τη μελλοντική σχολική τάξη στην Ελλάδα, βελτίωση των σχολικών υποδομών και ειδικότερα η αναβάθμιση της σχολικής τάξης του δημόσιου σχολείου σε επίπεδο εκπαιδευτικού χώρου και εξοπλισμού.  Η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο και ειδικότερα στον επανασχεδιασμό της σχολικής τάξης μέσα από αρχιτεκτονικά, παιδαγωγικά και τεχνολογικά κριτήρια, κυρίως με στόχο: - καλύτερα αλλά και διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας - την ενίσχυση ψηφιακών υποδομών - την υποστήριξη ενός ευέλικτου, πολυτροπικού μοντέλου εκπαίδευσης, μέσα σε ένα οικοσύστημα ψηφιακού εξοπλισμού (διαδραστικός πίνακας, tablets, XR, STEAM equipment, IoT, robotics) Επιπλέον, είναι σημαντικό ο σχεδιασμός της νέας τάξης να προβλέπει την τμηματική ενσωμάτωσή της σε υφιστάμενες σχολικές αίθουσες αλλά και να δημιουργήσει ένα πρότυπο για όλες τις τάξεις που πρόκειται να υλοποιηθούν μελλοντικά.

Στη δεύτερη περίπτωση με τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στο ΥΠΑΙΘΑ για την προώθηση και υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, στόχος είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης μέσω εμπεριστατωμένων αναλύσεων, τεχνολογικών μελετών και παροχής προτύπων λύσεων, ώστε ο χώρος της παιδείας να μετασχηματίζεται σε ένα χώρο σύγχρονο και ανταγωνιστικό μέσα στο ρευστό, ταχέως εξελισσόμενο και τεχνολογικά μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης για προώθηση και υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο χώρο της Παιδείας, μέσω εμπεριστατωμένων αναλύσεων, τεχνολογικών μελετών και παροχής προτύπων λύσεων και στην έρευνα, ανάπτυξη, εκπαίδευση σε σχέση με αυτόν στο χώρο της παιδείας ευρύτερα, προκειμένου το Υπουργείο και οι φορείς εποπτείας του να παρέχουν διαρκώς νέες και προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις στους τομείς αρμοδιότητάς τους αφενός και αφετέρου να είναι εφικτός ο συνεχής εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών τους και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογικών προτάσεων στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, το αντικείμενο θα περιλαμβάνει την υποβοήθηση του Υπουργείου, στο στάδιο διαμόρφωσης πολιτικής (policy formulation) αναφορικά με το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου ως προς την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση δράσεων, έργων και προγραμμάτων στο χώρο της παιδείας που αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης καθώς και στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και την προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Τέλος στην τρίτη περίπτωση για την Τεχνολογική Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κυβερνοασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υποδομών , στόχος είναι η χρηματοδότηση πράξης για την εφαρμογή ερευνητικών πρωτότυπων μεθόδων, την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και έγκυρων και αξιόπιστων τεχνικών, κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΥΠΑΙΘΑ, με έλεγχο, προστασία και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και την ανθεκτικότητα των ψηφιακών υποδομών του ΥΠΑΙΘΑ και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και φορέων. Η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης έγκαιρης και αποτελεσματικής ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και της αυθεντικότητας των ψηφιακών υποδομών στις οποίες στηρίζεται, τόσο η λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ, όσο και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, κατά τον εξελισσόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οποιοσδήποτε διαβάζει πίσω από τις λέξεις, αντιλαμβάνεται ότι θα δώσουμε 2,1 εκ. ευρώ για να αγοράσουμε πράγματα όπως «εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες και πρότυπες λύσεις», «υποβοήθηση του Υπουργείου, στο στάδιο διαμόρφωσης πολιτικής (policy formulation) αναφορικά με το σχεδιασμό και την προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών του Υπουργείου ως προς την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση δράσεων, έργων και προγραμμάτων στο χώρο της παιδείας που αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων και ανοικτών τεχνολογιών», «κάλυψη της ανάγκης έγκαιρης και αποτελεσματικής ασφάλειας και προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, καθώς και της αυθεντικότητας των ψηφιακών υποδομών», και άλλα τέτοια εξαιρετικά.

Στο μεταξύ, οι γονείς στη Λαμία θα εξακολουθούν να ψάχνουν τι φαγητό θα δώσουν στα παιδιά τους για να μην ξαναπάθουν δηλητηρίαση κι ο εισαγγελέας να ψάχνει γιατί κάηκε ξαφνικά το εργοστάσιο, οι γονείς στην Κηφισιά θα εξακολουθούν να ανησυχούν μην πέσει κάποια άλλη καγκελόπορτα πανω στα παιδιά τους, οι μαθητές στην Κέρκυρα θα συνεχίσουν να κοιτάνε ψηλά μην τους ξαναπέσει ταβάνι στο κεφάλι...κλπ.

Δεν είναι τυχαία η  ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, που καταλήγει ως εξής:

«Απέναντι στα επανειλημμένα αιτήματα γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών για μέτρα που θα κρατάνε τα σχολικά κτίρια ασφαλή, από υπουργείο και κυβέρνηση εισπράττουμε «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».

Για ποιο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο μας μιλάνε; Για εκείνο που πέφτει η ψευδοροφή και παίρνει μαζί και τον διαδραστικό πίνακα; Για εκείνο που καθημερινά τα παιδιά κινδυνεύουν να τραυματιστούν ή και κάτι χειρότερο;

Απαιτούμε άμεσα γενναία κρατική χρηματοδότηση για τον έλεγχο των σχολικών κτιρίων. Για να προχωρήσουν οι αντισεισμικοί έλεγχοι, οι έλεγχοι στατικής επάρκειας, να συντηρηθούν και να επισκευαστούν οι εστίες κινδύνου μέσα στα σχολικά κτίρια. Να ανεγερθούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, να αντικατασταθούν οι αίθουσες κοντέινερ που καθημερινά στοιβάζονται χιλιάδες παιδιά σε όλη την Αττική»

Ισως ο κ.Πιερρακάκης μαζί με τον ευγενή οραματισμό του για το ψηφιακό σχολείο του μέλλοντος, να κοιτούσε λίγο και την πραγματικότητα του σήμερα -που έχει το ελάττωμα να μην συμβαδίζει πάντα με τα υψηλά οράματα.

Αυτό ναι, θα ήταν αδιαμφισβήτητα μια χειροπιαστή παρακαταθήκη στην Παιδεία.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

anemogennitries
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
Ιδιαίτερα οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, προκαλούν τοπικές αυξήσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
FOTIA
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρογιάννης του δήμου Δελφών Φωκίδας - Κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής