Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας: Οδηγός «τελευταίας στιγμής» για τις εξετάσεις του ερχόμενου Σαββατοκύριακου

Εναν χρήσιμο οδηγό «της τελευταίας στιγμής» για τις Εξετάσεις της Α' περιόδου 2024 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας οι οποίες θα διεξαχθούν μεθαύριο Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής, ετοίμασε το alfavita.gr. 

 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως εξής:

α) Α1+Α2 (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

β) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

γ) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

Τα εξεταστικά κέντρα

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2024A  θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Αχαΐας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Χανίων, όπου  θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα  Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α’ Αθήνας:                         

1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

(για υποψηφίους Α.με Α. και

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) 

2) 5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

 3) 1ο ΓΕΛ Καισαριανής «ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΚΚΑΣ»

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ

4) 26ο ΓΕΛ Αθηνών «Μαράσλειο»

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

5) 8ο ΓΕΛ Αθηνών

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Β’ Αθήνας:                        

1) 3ο ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα Α, Β, Γ

2) 2ο  ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 3) 3ο  ΓΕΛ Αμαρουσίου

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Γ’ Αθήνας:                          

1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

Εξεταζόμενη γλώσσα:  Αγγλικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β

2) 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β 

Δ’ Αθήνας:                         

1) 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

2) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Πειραιά:                             

1)  Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά

Εξεταζόμενη γλώσσα:  Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Β, Γ

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

 2) Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

 Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά,  Ισπανικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ 

Αχαΐας:                                               

1) 6ο Γυμνάσιο Πατρών

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ                                                                    

 2) 9ο ΓΕΛ Πατρών

 Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

 Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

3) 3ο ΓΕΛ Πατρών

  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά,

  Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

  Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

Ιωαννίνων:                       

1) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

2) 2ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα:   Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

3)  Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β                                               

Λάρισας:                            

1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες:  Αγγλικά, Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β 

2)  5ο ΓΕΛ Λάρισας

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ                                             

Ανατ. Θεσσαλονίκης:    

1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο (για υποψηφίους Α.με Α. και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες)

2) 11ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ 

3) 12ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά,

Εξεταζόμενο επίπεδο:  Β                                                                               

5) 23ο  ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ                                                                    

6) 1ο  ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ                                                              

7) 4ο  ΓΕΛ Καλαμαριάς

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Β

Δυτ. Θεσσαλονίκης:          

1) 1o ΓΕΛ Σταυρούπολης

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά   

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

2) 1o ΓΕΛ Ευόσμου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

3) 2ο ΓΕΛ Νεάπολης

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά,

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 3ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ                                                                                              

Ηρακλείου:                        

1) 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ 

2) 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά

Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

3) 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Γ

Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα: Α, Β, Γ

4) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β, Γ                                                                  

Χανίων:                                  

1)  1ο ΓΕΛ Χανίων

Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ιταλικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

2) ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου

Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α, Β

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

κπγ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιήθηκαν ήδη από τις αρμόδιες Επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων τον Μάρτιο. Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  οι υποψήφιοι  ενημερώθηκαν αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ και  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Οι προδιαγραφές των εξετάσεων ανά επίπεδο

κπγ 1

κπγ 2

κπγ 3

κπγ 4

Η βαθμολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων

Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων, λειτουργούν δυο βαθμολογικά κέντρα. Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα, στεγάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας. Η επιτροπή του κέντρου λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ και της διοίκησης του Υπουργείου. Το βαθμολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ, της διοίκησης του Υπουργείου και έμπειρους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθεται η εργασία αυτή. Τα δυο βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνουν όλα τα τετράδια και τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων για τις γλώσσες που είναι υπεύθυνα.

Σε οργανωτικό επίπεδο, σε κάθε βαθμολογικό κέντρο υπάρχουν επίσης Συντονιστές της διαδικασίας της βαθμολόγησης, που καθοδηγούν τους βαθμολογητές ως προς τη σωστή χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης για τα γραπτά και τις αποδεκτές απαντήσεις στα ερωτήματα ανοικτού τύπου των Ενοτήτων 1 και 3, ελέγχουν τις βαθμολογικές διαφορές κτλ.).

Η γραμματεία του βαθμολογικού κέντρου οργανώνει τα τετράδια με τα γραπτά των υποψηφίων σε πακέτα των 50, τα οποία αριθμούνται. Με τον ίδιο τρόπο οργανώνονται και τα απαντητικά φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Οι βαθμολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα τετράδια των υποψηφίων με τα γραπτά της Ενότητας 2 καθώς και τις σύντομες απαντήσεις (ανοικτά ερωτήματα) στα φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Η βαθμολόγηση του κάθε τετραδίου γίνεται από δύο βαθμολογητές, ενώ των φυλλαδίων από έναν. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και ο έλεγχος των εντύπων αξιολόγησης και των απαντητικών φυλλαδίων, αυτά εισάγονται στο σύστημα OMR (Optical Mark Reader) ώστε να κατοχυρωθούν οι βαθμολογίες.

Τα δεδομένα της βαθμολογίας τα διαχειρίζεται το τμήμα Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου. Τα δεδομένα που συλλέγει τα προωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, η οποία προβαίνει και στην έκδοση των αποτελεσμάτων με πίνακα επιτυχίας, ο οποίος κυρώνεται από τον ίδιο τον Υπουργό. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες κάθε επιπέδου η πιστοποίηση, δηλαδή χορηγείται το ΚΠΓ, το οποίο εκδίδεται δίγλωσσο. Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει την αίτησή του/της. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης

Το σύστημα αξιολόγησης για το ΚΠΓ και εκπόνηση «θεμάτων»

Η ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης και της εκπόνησης των οργάνων μέτρησης της γλωσσομάθειας ανατέθηκε εξ αρχής στα δυο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών και θεραπεύουν τις επιστήμες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση στις έξι γλώσσες που εξετάζονται με σκοπό τη χορήγηση του ΚΠΓ, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Το σύστημα εξετάσεων υιοθέτησε τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και οι ομάδες έργου των γλωσσών σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των δύο πανεπιστημίων παρήγαγαν, μετά από ερευνητικό έργο, λεπτομερής περιγραφητές ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και γραπτής και προφορικής διαμεσολάβησης, στη βάση της εξάβαθμης κλίμακας γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι περιγραφητές που αναπτύσσονταν σταδιακά, εγκρίνονταν από την ΚΕΕ, όπως άλλωστε και οι κοινές προδιαγραφές για τις εξετάσεις στις έξι γλώσσες που παρήγαγαν οι πανεπιστημιακές ομάδες.

Το σύστημα αξιολόγησης για το ΚΠΓ ελέγχει ή πιο σωστά «μετρά» τον βαθμό ή το επίπεδο γλωσσομάθειας των εξεταζόμενων και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν γραπτό και προφορικό λόγο, να μιλούν και να γράφουν, αλλά και να λειτουργούν διαμεσολαβητικά, μεταφέροντας πληροφορίες από την Ελληνική στην ξένη γλώσσα. Μετρά επίσης το βαθμό επίγνωσης που έχουν οι υποψήφιοι για το πώς (με ποιον τρόπο και με ποια μέσα), χρησιμοποιείται η γλώσσα στην οποία εξετάζονται σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα και πλαίσια λόγου.

Οι εξετάσεις κάθε μιας γλώσσας του ΚΠΓ, για πιστοποίηση σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, αποτελείται από 4 Ενότητες:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

Για κάθε ενότητα κάθε επιπέδου εξετάσεων εκπονούνται «θέματα», δηλαδή ολοκληρωμένα τεστ –ο επιστημονικός όρος για το οποίο είναι «όργανο μέτρησης γλωσσομάθειας». Κάθε τεστ περιλαμβάνει δοκιμασίες που εκπονούνται από ειδικούς βάσει των προδιαγραφών του συστήματος. Οι δοκιμασίες στηρίζονται σε πολυτροπικά κείμενα ή/και εικόνες από όπου έλκονται προδιαγεγραμμένος για κάθε επίπεδο αριθμός ερωτημάτων (items). Τα ερωτήματα ελέγχονται με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης πριν και μετά την χρήση τους σε πραγματικό κοινό υποψηφίων.

 
  

΄Εξι 6 βήματα βοήθειας από το ΕΚΠΑ για να προετοιμαστεί ο υποψήφιος για τις εξετάσεις 

Δειτε περισσότερα: https://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/index.htm

Βοηθήστε τα παιδιά σας να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στο σπίτι, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

oneΕπισκεφτείτε τον σύνδεσμο με τα παλαιά θέματα του ΚΠΓ και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τα διαθέσιμα θέματα των παλαιότερων εξεταστικών περιόδων.
twoΚατεβάστε τα θέματα της εξέτασης και τις λύσεις τους για την εξεταστική περίοδο της επιλογής σας.
threeΕκτυπώστε το φυλλάδιο με τα θέματα της εξέτασης και δώστε το στο παιδί να το απαντήσει. Προσέξτε να τηρήσετε το χρόνο που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου για να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες εξέτασης.
fourΔιορθώστε τα θέματα με βάση τις λύσεις που έχετε ήδη κατεβάσει από την ιστοσελίδα και υπολογίστε τη βαθμολογία του παιδιού σας. Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση και τον υπολογισμό της βαθμολογίας πατήστε εδώ.
fiveΑν το παιδί έχει συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία στην ενότητα της οποίας τα θέματα έλυσε επισκεφτείτε την τάξη των μαθητών του ηλεκτρονικού σχολείου του ΚΠΓ, όπου παρέχονται συμβουλές και μυστικά επιτυχίας για κάθε ενότητα ξεχωριστά σε κάθε γλώσσα εξέτασης. Παροτρύνετε το παιδί να παρακολουθήσει το πολυμεσικό υλικό με τις συμβουλές και τα μικρά μυστικά επιτυχίας για την εκάστοτε ενότητα. Τα μικρά μυστικά επιτυχίας μπορούν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και ως οδηγός για τον υποψήφιο κατά την επίλυση των επόμενων θεμάτων.
sixΕπαναλάβετε τη διαδικασία με την επόμενη ενότητα ή με θέματα άλλης εξεταστικής περιόδου.

Οδηγός για γονείς

Το ΚΠΓ, ως εξεταστικό σύστημα σχεδιασμένο στην Ελλάδα και με βάση την ελληνική πραγματικότητα, είναι από τα λίγα συστήματα που επιχειρεί να εδραιώσει μια σχέση επικοινωνίας με τους γονείς των υποψηφίων με σκοπό τη συνεχή ενημέρωσή τους.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 Σε τι χρησιμεύει στο παιδί σας η πιστοποίηση γλωσσομάθειας;

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι πολύ χρήσιμο εφόδιο για τον καθένα μας. Με ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μπορούμε να αποδείξουμε σε κάποιον το πόσο καλά γνωρίζουμε μια γλώσσα και αποτελεί κύριο προσόν για:  Επαγγελματική αποκατάσταση (τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό)  Είσοδο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού  Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο πιστοποιητικό για το παιδί σας; Επιλέγοντας το κατάλληλο πιστοποιητικό για το παιδί σας, καλό θα ήταν να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:  Να είναι αναγνωρισμένο  Να είναι έγκυρο και αξιόπιστο  Να είναι αδιάβλητο  Να είναι οικονομικό  Να προετοιμάζει το παιδί μου για την καθημερινή χρήση της γλώσσας  Να γίνεται εύκολα η διαδικασία εγγραφής του παιδιού μου  Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο υλικό των εξετάσεων

Πότε είναι καλό το παιδί σας να αρχίσει να δίνει εξετάσεις για πιστοποίηση γλωσσομάθειας

Πολλοί γονείς στην Ελλάδα ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να συμμετέχουν σε εξετάσεις για να εξοικειώνονται με τις συνθήκες εξέτασης από μικρή ηλικία. Το ΚΠΓ ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή, και προβλέπει πιστοποίηση για στοιχειώδη και βασική γνώση της ξένης γλώσσας (Επίπεδο Α), σχεδιάζοντας και εξετάσεις που απευθύνονται σε μικρά παιδιά

Το παιδί σας ξέρει σίγουρα να μιλά μια ξένη γλώσσα εάν έχει αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας;

Το να κατέχω ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει επίσημα τη γνώση μου σε αυτή τη γλώσσα δεν σημαίνει πάντα ότι γνωρίζω καλά και τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι ζωντανή, εξελίσσεται και δε σταματά ούτε και εξασφαλίζεται αποκλειστικά με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού που αποδόθηκε σε κάποιον σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μιλάω μια ξένη γλώσσα σημαίνει επικοινωνώ συνεχώς με αυτή τη γλώσσα και τη χρησιμοποιώ με βάση τις ανάγκες μου. Μπορώ δηλαδή:  Να καταλαβαίνω ανθρώπους όταν μιλούν τη γλώσσα αυτή  Να μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα για να συνεννοηθώ όταν, για παράδειγμα, κάνω ένα ταξίδι σε μια ξένη χώρα  Να στέλνω ένα μήνυμα σε αυτή τη γλώσσα π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  Να διαβάζω ξένες εφημερίδες και περιοδικά  Να βλέπω videos ή να διαβάζω κείμενα στο διαδίκτυο και να τα καταλαβαίνω κ.α.  Είναι όλα τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα διεθνώς; Διεθνώς, δεν υπάρχει κανένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που να καθιστά κάποιο πιστοποιητικό πιο έγκυρο από τα υπόλοιπα. Όσον αφορά στην Ευρώπη, οι δημόσιοι φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να αναγνωρίζουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ένα επίσημο όργανο ή εθνική υπηρεσία άλλου κράτους μέλους. Στο δε ελληνικό δημόσιο τομέα, τα πιστοποιητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις «αναγνώρισης» συμπεριλαμβάνονται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ, και μοριοδοτούνται ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η «αναγνωρισιμότητα» των πιστοποιητικών, κυρίως από ιδιωτικούς φορείς δε βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και, συνεπώς, είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα το ποια πιστοποιητικά θα αναγνωρίσει. Το ίδιο ισχύει και για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα

Γιατί να επιλέξετε το ΚΠΓ για το παιδί σας;

 Είναι ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα καθώς και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας ενός κράτους-μέλους.  Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις του ΚΠΓ είναι χαμηλότερα από κάθε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.  Το ΚΠΓ παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε προηγούμενα θέματα, βοηθώντας σας έτσι να ενημερωθείτε αλλά και να προετοιμάσετε το παιδί σας για τις εξετάσεις.  Το ΚΠΓ σάς γλιτώνει από περιττά έξοδα μέσα από τη διαβαθμισμένη εξέταση, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή με υψηλή επίδοση να πιστοποιήσει νωρίτερα τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα.  Το ΚΠΓ με τη διαβαθμισμένη εξέταση πλησιάζει τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου, δίνοντάς του τη δυνατότητα να δοκιμάσει τις ικανότητές του σε δύο επίπεδα μέσα από μια μόνο εξέταση.  Ο σχεδιασμός και τα θέματα των εξετάσεων του ΚΠΓ για όλες τις γλώσσες είναι βασισμένα σε επιστημονικές έρευνες που διεξάγονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτό εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων που ελέγχονται από τις επιστημονικές ομάδες των δύο Πανεπιστημίων.  Οι εξετάσεις του ΚΠΓ είναι αδιάβλητες καθώς ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τις Πανελλήνιες εξετάσεις.  Οι εξετάσεις του ΚΠΓ σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.  Το ΚΠΓ χρησιμοποιεί αυθεντικά κείμενα, εξετάζοντας την ικανότητα του παιδιού σας να μεταφέρει κάποιες από τις πληροφορίες τους στην ξένη γλώσσα. Του εξασκεί δηλαδή την ικανότητα διαμεσολάβησης.  Εξοικειώνει και ζητά από τον υποψήφιο παραγωγή διαφόρων κειμένων (π.χ. email, κείμενο σε blog), με τα οποία έρχεται κανείς σε επαφή σε συνθήκες πραγματικής επικοινωνίας

Το ΚΠΓ «αναγνωρίζεται» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Το ΚΠΓ περιλαμβάνεται στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ και είναι αναγνωρισμένο στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Επίσης, ως πιστοποιητικό που εκδίδεται και φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας αναγνωρίζεται αυτόματα από επίσημα όργανα και υπηρεσίες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει για εσάς να δώσει το παιδί σας διαβαθμισμένη εξέταση;

Μέσω της διαβαθμισμένης εξέτασης δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να δοκιμαστεί σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα με μία μόνο εξέταση, γλιτώνοντας έτσι χρόνο και χρήματα. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε διαβαθμισμένη εξέταση έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν πιστοποίηση για ένα από τα δύο επίπεδα στα οποία θα εξεταστούν.

Ποια είναι τα επίπεδα γλωσσομάθειας στο ΚΠΓ και τι αντιπροσωπεύει το καθένα;

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που υιοθέτησε στο σχεδιασμό του το σύστημα εξετάσεων του ΚΠΓ, έχουν υιοθετηθεί πλέον από όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ευρώπη και αλλού. Τα επίπεδα είναι σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι τα εξής: Α1 Επίπεδο: Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας A2 Eπίπεδο: Βασική γνώση της ξένης γλώσσας B1 Eπίπεδο: Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας B2 Eπίπεδο: Καλή γνώση της ξένης γλώσσας Γ1 Eπίπεδο: Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας Γ2 Eπίπεδο: Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας

Προετοιμάζεται το παιδί σας για τις εξετάσεις του ΚΠΓ στο δημόσιο σχολείο;

Η ξενόγλωσση εκπαίδευση στο σχολείο οφείλει να στοχεύει στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας και όχι στην πιστοποίηση της γνώσης της. Στόχος της γλωσσικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου είναι να βοηθά το μαθητή να επικοινωνεί με μέσο την ξένη γλώσσα. Φυσικά η επικοινωνιακή του επάρκεια πρέπει να ελέγχεται και αυτό θα γίνεται με βάση την αναμενόμενη διευρυμένη εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες (το οποίο έχει ήδη εφαρμοστεί σε 188 πιλοτικά σχολεία). Το νέο αυτό πρόγραμμα σπουδών σκοπό θα έχει την ανάπτυξη επιπέδων επικοινωνιακής επάρκειας του μαθητή, σύμφωνα με την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως και το ΚΠΓ, ενώ η φιλοσοφία του συνάδει με τις εξετάσεις του ΚΠΓ. Μελλοντικά, κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους πιθανούς υποψηφίους του ΚΠΓ να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις μέσω του σχολείου.

Πού αλλού μπορεί να προετοιμαστεί ο υποψήφιος για τις εξετάσεις του ΚΠΓ;

 Σε κέντρα ξένων, πολλά από τα οποία προετοιμάζουν υποψηφίους για τις εξετάσεις του ΚΠΓ όλων των γλωσσών και των επιπέδων μέσα από βιβλία του εμπορίου.  Στα κέντρα ή διδασκαλεία ξένων γλωσσών των πανεπιστημίων προσφέρονται μαθήματα για τους φοιτητές τους και άλλους ενδιαφερόμενους που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του ΚΠΓ  Με προσωπική προετοιμασία στο σπίτι, με τη δωρεάν πρόσβαση στα θέματα του ΚΠΓ με τα οποία ο υποψήφιος μπορεί να εξασκηθεί, αλλά και μέσα από την ηλεκτρονική τάξη που έχουμε δημιουργήσει σε αυτήν την πύλη του ΚΠΓ.

Μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας κατά την προετοιμασία τους;

Μα φυσικά και μπορείτε, ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα…

 Βήμα 1ο : Μπείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ και επιλέξτε τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει. Έπειτα πατήστε την επιλογή που εμφανίζεται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας με τον τίτλο Θέματα Εξετάσεων και επιλέξτε την εξεταστική περίοδο, το επίπεδο και την ενότητα εξέτασης που σας ενδιαφέρει (π.χ. την Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού Λόγου και Γλωσσική Επίγνωση). 

Βήμα 2ο: Κατεβάστε τα θέματα της εξέτασης και τις λύσεις τους. 

Βήμα 3ο: Εκτυπώστε το φυλλάδιο με τα θέματα της εξέτασης και δώστε το στο παιδί να το απαντήσει. Προσέξτε να τηρήσετε το χρόνο που αναφέρεται στο κάτω μέρος του εξώφυλλου για να διασφαλίσετε όσο το δυνατόν πραγματικές συνθήκες εξέτασης. 

Βήμα 4ο: Διορθώστε τα θέματα με βάση τις λύσεις που έχετε ήδη κατεβάσει από την ιστοσελίδα και υπολογίστε τη βαθμολογία του παιδιού σας. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε επίσης και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διόρθωση και τον υπολογισμό της βαθμολογίας . 

Βήμα 5ο: Αν το παιδί έχει συγκεντρώσει χαμηλή βαθμολογία στην ενότητα της οποίας τα θέματα έλυσε τότε μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΚΠΓ, όπου παρέχονται συμβουλές και μυστικά επιτυχίας για κάθε ενότητα ξεχωριστά. Διαβάστε ή εκτυπώστε στο παιδί τα μικρά μυστικά επιτυχίας για την ενότητα αυτή. Τα μικρά μυστικά επιτυχίας μπορούν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και ως οδηγός για τον υποψήφιο κατά την επίλυση των επόμενων θεμάτων. 

Βήμα 6ο: Επαναλάβετε τη διαδικασία με την επόμενη ενότητα ή με θέματα άλλης εξεταστικής περιόδου

To ΚΠΓ με μια ματιά

oneΕίναι φτιαγμένο ειδικά για Έλληνες πολίτες και πολίτες που ζουν, εργάζονται η/και σπουδάζουν στην Ελλάδα
twoΕίναι προσόν/εφόδιο για την εύρεση εργασίας αλλά και την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
threeΑναγνωρίζεται αυτόματα στην Ελλάδα και στα Κράτη-μέλη της Ε.Ε.
fourΣτις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν άτομα από 10 ετών και πάνω
fiveΕπιδιώκεται να συνδεθεί/Είναι συνδεδεμένο με την Δημόσια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά... μέσα στο σχολείο
sixΟι εξετάσεις όλων των γλωσσών και όλων των επιπέδων έχουν κοινή δομή και λογική, διευκολύνοντας τον υποψήφιο στην προετοιμασία και στη μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη και από το ένα επίπεδο στο άλλο
sixΣτο ΚΠΓ οι εξετάσεις είναι διαβαθμισμένες: Ο υποψήφιος δίνει εξετάσεις μία φορά για δύο επίπεδα ταυτόχρονα
sixΤο ΚΠΓ δίνει στον υποψήφιο του το ρόλο του διαμεσολαβητή, ζητώντας του να μεταφέρει πληροφορίες/αυτά που βλέπει ή διαβάζει από τα Ελληνικά στην ξένη γλώσσα
sixΣύντομα οι υποψήφιοι θα μπορούν να εξετάζονται και με ηλεκτρονικό τεστ (e-test)
sixΤο ΚΠΓ νοιάζεται ιδιαίτερα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜΕΕΑ) και έχει προβλέψει ειδικά εξεταστικά κέντρα με ειδικούς «διευκολυντές» και κατάλληλα μηχανήματα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

δπθ
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024
Χρυσό Μετάλλιο με το έργο Erasmus+ SETOFF και Πρώτο Βραβείο στο Π.Μ.Σ. «Χημική Βιομηχανία: Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας»
ΔΠΘ: Σημαντικές διακρίσεις του Τμήματος Χημείας στα Health & Safety Awards 2024