έρευνα μικροσκόπιο
To έργο στοχεύει στην παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες εγνωσμένης αριστείας για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων

Την Προκήρυξη υλοποίησης των ερευνητικών έργων με τη μορφή συμπράξεων ΑΕΙ και επιχειρήσεων για το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια», υπέγραψε σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας - ΣΕΑ», ανέρχεται σε 90.619.200,00 ευρώ (88.200.000,00 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ-ΦΠΑ 2.419.200,00 ευρώ) και της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε 37.800.000,00 ευρώ. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 128.419.200,00 ευρώ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργο, δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000,00 ευρώ για τη συνολική διάρκεια του έργου, συμπεριλαμβανομένης της ιδιωτικής συμμετοχής.

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2025. 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις με τη μορφή σύμπραξης είναι: α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και β) Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων-έργων, επιχορηγούνται δαπάνες αμοιβών προσωπικού, δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό, αναλώσιμα, δαπάνες ταξιδιών καθώς και έμμεσες δαπάνες

To έργο στοχεύει στην παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε πανεπιστημιακές ερευνητικές ομάδες εγνωσμένης αριστείας για τη διεξαγωγή καινοτόμων συνεργατικών ερευνητικών έργων με εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η μεταφορά γνώσης στην πραγματική οικονομία και να τονωθεί η καινοτομία, εντός των ελληνικών πανεπιστημίων. To YE1 απευθύνεται σε Πανεπιστήμια τα οποία καλούνται να συστήσουν ερευνητικές συστάδες με τη μορφή κοινοπραξιών με Επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Ε&Α, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής, που θα εφαρμοστούν στην πραγματική οικονομία. Για το σκοπό αυτό, θα εκδοθεί Πρόσκληση προς τα Α.Ε.Ι και τις επιχειρήσεις στην οποία θα περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων-αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του έργου.

Το έργο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τις εκτιμώμενες ανάγκες τις εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας, με τελικό στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλών προσόντων. Επιπρόσθετα μέσω του ΥΕ2 θα καλυφθεί το κόστος των εξωτερικών αξιολογητών των αιτήσεων χρηματοδότησης που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του ΥΕ1, των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων των ερευνητικών έργων καθώς και το κόστος των επιτόπιων επαληθεύσεων.

Δείτε την πρόσκληση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 18/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

mathimatika
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις
Πρόβλεψη στην Κύπρο για τα γραπτά των Μαθηματικών: «Θα δούμε πολλούς μαθητές, δυστυχώς, να έχουν από 1 έως 5».
Συμβαίνουν κι αλλού: «Χαμός» στην Κύπρο για υπερδύσκολα θέματα Μαθηματικών στις Παγκύπριες Εξετάσεις