Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας: 128 εκ.€ για συνεργασίες ΑΕΙ και επιχειρήσεων
Το έργο  απευθύνεται σε ΑΕΙ και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής

Νέο πρόγραμμα με τίτλο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης προγράμματος είναι 128.419.200,00 ευρώ, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  88.200.000,00 ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή 37.800.000,00 ευρώ και 2.419.200,00 ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ- ΦΠΑ. Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσό ύψους 94.655.941,54€.

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της πρόσκλησης, το έργο  απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής. Το έργο δίνει κίνητρα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν καινοτόμες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Σκοπός είναι η μεταφορά γνώσης από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην πραγματική οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας των Α.Ε.Ι. και των κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων. Το έργο προβλέπει τη συνεργατική χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ ενός ή περισσότέρων Α.Ε.Ι. και μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία κοινών ερευνητικών έργων. Οι φορείς καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του έργου, συνεισφέρουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους και τα αποτελέσματά του. Για την επιλογή των ερευνητικών προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η έμφαση στο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), η ικανότητα παραγωγής νέων προϊόντων, εφαρμογών και μεθόδων και η ποιότητα των εμπλεκόμενων ερευνητών και ομάδων.  Το έργο εμπίπτει στους τομείς της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής έρευνας, όπως ορίζονται στο ΓΑΚ και δεν αφορά σε δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.

 Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και η λήξη του έργου δε δύναται να ξεπερνά την 31η.12.2025.  Οι συμπράξεις αποτελούνται κατ’ ελάχιστον από ένα Α.Ε.Ι. και μία ιδιωτική επιχείρηση. 

Δείτε την ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εκπαιδευτικοί: Νέος υπολογισμός της μισθοδοσίας από 1 Μαρτίου λόγω τροποποίησης φόρου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα