ΔΙΠΑΕ
Το τμήμα Πληροφορικής Καβάλας του ΔΙΠΑΕ διαφωνεί με την απορρόφηση τμημάτων - «Έντονη ανησυχία της για το κατά πόσο διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπό μεταφορά Τμημάτων»

Χωρίς καμία ενημέρωση προχωρά η σχεδιαζόμενη απορρόφηση των τμημάτων Πληροφορικής Καβάλας και Δράμας του ΔΙΠΑΕ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Το τμήμα Πληροφορικής Καβάλας δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί ούτε για την γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ αλλά ούτε και για τις αποφάσεις των Συγκλήτων του ΔΙΠΑΕ και του ΔΠΘ, όπως επιβάλλεται από τον ν. 4957/2022.

«Η Συνέλευση του Τμήματος, εκδηλώνει την έντονη ανησυχία της για το κατά πόσο διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπό μεταφορά Τμημάτων σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχοντας την εμπειρία της πρόσφατης αλλαγής με την ένταξη του Τμήματος στο ΔΙΠΑΕ, η Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί πως η ενδεχόμενη νέα απορρόφηση που σχεδιάζεται θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων προσαρμογής του Τμήματος στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον του ΔΠΘ, που με βεβαιότητα θα ανακόψουν την αναπτυξιακή πορεία του Τμήματος Πληροφορικής» επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

«Η συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής διαφωνεί κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος ενός μέλους ΔΕΠ με την ενδεχόμενη απορρόφηση των Τμημάτων των κόμβων Καβάλας και Δράμας του ΔΙΠΑΕ, καθώς θα δημιουργηθεί ένα άκαρπο κλίμα αμφιβολίας και αβεβαιότητας σε καθηγητές, φοιτητές και γονείς, με σημαντικό κόστος τόσο στην Ακαδημαϊκή και Φοιτητική κοινότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία της Καβάλας» υπογραμμίζει.

Ψήφισμα του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ για την ενδεχόμενη απορρόφηση Τμημάτων των κόμβων Καβάλας και Δράμας στο ΔΠΘ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής (πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ) με την ένταξη του στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), αντιμετώπισε την μετάβαση αυτή ως μία ευκαιρία ανάπτυξης της επιστήμης της Πληροφορικής προς όφελος της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Οικονομίας, και ιδιαίτερα της τοπικής κοινωνίας της Καβάλας και της ευρύτερης Περιφέρειας ΑΜΘ.

Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια συνεχούς εργασίας και έντονης προσπάθειας όλων των μελών του Τμήματος Πληροφορικής, έχουν επιτευχθεί σημαντικά επιτεύγματα:

Επιτυχής πιστοποίηση του ΠΠΣ με βαθμολογία 9Α – 3Β. Η βαθμολογία αυτή είναι μία από τις υψηλότερες σε ολόκληρο το ΔΙΠΑΕ.

 Το Τμήμα Πληροφορικής είναι υψηλής ζήτησης δεδομένου ότι ο αριθμός εισακτέων φοιτητών κινείται σταθερά στους πλέον των 200 φοιτητών ανά έτος (συνολικά πάνω από 2000 φοιτητές). Υψηλό ποσοστό 1ης-3ης προτίμησης στις επιλογές των φοιτητών στο μηχανογραφικό δελτίο, που υπερβαίνει το 60%.

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει αποκτήσει το δικό του “brand name”, το επιλέγουν συνειδητά οι φοιτητές, ενώ κατά μέσο όρο 30 φοιτητές/έτος το επιλέγουν για μεταγραφή από άλλα Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής.

Αύξηση κατά 18.5% της βάσης εισαγωγής από την ένταξη στο ΔΙΠΑΕ, με αρκετά υψηλή ΕΒΕ (1.1).

Λειτουργεί με επιτυχία 2 καινοτόμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής (MPhil και Ξενόγλωσσο ΠΜΣ) με πλέον των 150 μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών είναι εγγεγραμμένοι 27 υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι επέλεξαν συνειδητά το Τμήμα Πληροφορικής για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές τους. 

Πρόγραμμα Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών με ενεργούς φοιτητές της αλλοδαπής σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό κύκλο σπουδών.

Διαχειρίζεται με επιτυχία σημαντικό αριθμό έργων ο προϋπολογισμός των οποίων για το ΔΙΠΑΕ την τελευταία 3ετία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ απασχολώντας έναν σημαντικό αριθμό νέων ερευνητών στην Καβάλα και στην Περιφέρεια ΑΜΘ.

Έκδοση 2 εθνικών πατεντών και δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ίδρυσης Spin-off εταιριών με έδρα την Καβάλα.  Τρεις καθηγητές του Τμήματος Πληροφορικής έχουν συμπεριληφθεί σε παγκόσμιες λίστες του 2% των κορυφαίων επιστημόνων στον τομέα τους.

Σημαντικός αριθμός διακρίσεων σε διεθνή συνέδρια (10) και διαγωνισμούς (4) και την UNESCO. Πλήθος συνεργασιών με τοπικούς φορείς, εταιρίες, Υπουργεία (Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης), την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Αξίζει να επισημανθεί ότι:

Οι Πρυτανικές αρχές του ΔΙΠΑΕ είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας του Τμήματος για ανάπτυξη, παρέχοντας νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, συμβασιούχων διδασκόντων και κάθε άλλο μέσο, με στόχο την προώθηση της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης και Αριστείας στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Ανάλογα επιτεύγματα έχουν να επιδείξουν όλα τα Τμήματα των κόμβων της Καβάλας και της Δράμας του ΔΙΠΑΕ. Η σχεδιαζόμενη απορρόφηση των Τμημάτων Καβάλας και Δράμας του ΔΙΠΑΕ από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) αποτελεί επίκαιρο θέμα που αφορά το Τμήμα μας άμεσα, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί ούτε για την γνωμοδότηση της ΕΘΑΑΕ αλλά ούτε και για τις αποφάσεις των Συγκλήτων του ΔΙΠΑΕ και του ΔΠΘ, όπως επιβάλλεται από τον ν. 4957/2022. Η Συνέλευση του Τμήματος, εκδηλώνει την έντονη ανησυχία της για το κατά πόσο διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υπό μεταφορά Τμημάτων σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έχοντας την εμπειρία της πρόσφατης αλλαγής με την ένταξη του Τμήματος στο ΔΙΠΑΕ, η Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί πως η ενδεχόμενη νέα απορρόφηση που σχεδιάζεται θα προκαλέσει πλήθος προβλημάτων προσαρμογής του Τμήματος στο νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον του ΔΠΘ, που με βεβαιότητα θα ανακόψουν την αναπτυξιακή πορεία του Τμήματος Πληροφορικής. Η συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής διαφωνεί κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος ενός μέλους ΔΕΠ με την ενδεχόμενη απορρόφηση των Τμημάτων των κόμβων Καβάλας και Δράμας του ΔΙΠΑΕ, καθώς θα δημιουργηθεί ένα άκαρπο κλίμα αμφιβολίας και αβεβαιότητας σε καθηγητές, φοιτητές και γονείς, με σημαντικό κόστος τόσο στην Ακαδημαϊκή και Φοιτητική κοινότητα, όσο και στην τοπική κοινωνία της Καβάλας.

Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

evp_0.jpg
Υπουργείο Παιδείας: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ  πριν από το τέλος Ιουλίου
Η κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών ανά κλάδο είναι πλέον έτοιμη και έχει πάει για υπογραφές.
Υπουργείο Παιδείας: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ  πριν από το τέλος Ιουλίου
xarti toualetas
Έντερο: Tι αποκαλύπτει η συχνότητα των κενώσεων για την κατάσταση της υγείας μας
Πόσο συχνά πηγαίνετε στην τουαλέτα; Δείτε γιατί η απάντησή σας θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη συνολική σας υγεία
Έντερο: Tι αποκαλύπτει η συχνότητα των κενώσεων για την κατάσταση της υγείας μας