σχολειο μαθητές
"Με αυτή τη ρύθμιση θα δημιουργηθούν κενά και πλεονάσματα  εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 αλλά και κλ. ΠΕ07 την επόμενη σχολική χρονιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφενός θα δυσχεράνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αφετέρου θα μεταβάλλουν την επαγγελματική κατάσταση των συναδέλφων".

Επιστολή διαμαρτυρίας έστειλε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ στο υπουργείο Παιδείας αναφορικά με την Εγκύκλιο για τη Διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι με την Εγκύκλιο αυτή Διεευθύνσεις Εκπαίδευσης προχωρούν σε  κατάργηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της Β΄ Ξένης Γλώσσας και της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με τον εξαναγκασμό των μικρών μαθητών/τριων να παρακολουθήσουν τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός. 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ

APF FU GRECE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Αξιότιμη κα Υφυπουργέ, 

Ο Σύνδεσμος καθηγητών Γαλλικής Π.Ε. Ελλάδας – APF fu Grèce- αναγκάζεται να προσφύγει σε εσάς μετά από επιβεβαιωμένες καταγγελίες μελών του, εκπαιδευτικών Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας κλ. ΠΕ05, καθώς και διαμαρτυρίες γονέων για την κατάργηση, επί της ουσίας, της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας σε εκπαιδευτικές Περιφέρειες της χώρας μας. 
Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση δημιουργείται, για πρώτη φορά από τη δημοσίευσή σε ΦΕΚ της Υ.Α. (Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’/13-02- 2012), όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Φ12/657/70691/26-04-2016/Δ1 Υ. Α. (ΦΕΚ 1324, τ.Β’/11-05-2016), από την εφαρμογή της § 4 της εγκυκλίου Φ52/40220/Δ1/05-04-2023 για τη Διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η οποία ορίζει ότι : « Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω παραγράφων 3 & 4, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»

Τα προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από τις παραπάνω Υ.Α. και εγκυκλίους έχουν επανειλημμένα επισημανθεί και περιγραφεί από το Σύνδεσμό μας και έχει υπογραμμισθεί η ανάγκη για άμεση ανάκληση των διατάξεων που αφορούν στο σχηματισμό τμημάτων της Β΄ Ξένης Γλώσσας. Τονίστηκαν δε, ιδιαίτερα στο με αρ. πρωτ. 31/04-10-2023 υπόμνημα που σας καταθέσαμε και στις συναντήσεις με αρμόδια στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 

Δυστυχώς, λόγω του μικρού αριθμού προσλήψεων αναπληρωτών Γαλλικής κλ.ΠΕ05 και μάλιστα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μόνο Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου, τα κενά παραμένουν και Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως η περίπτωση των Χανίων, προχωρούν σε κατάργηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής της Β΄ Ξένης Γλώσσας και της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας με τον εξαναγκασμό των μικρών μαθητών/τριων να παρακολουθήσουν τη γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός. 

Γνωρίζετε ότι, και μετά από αυτή τη «διευθέτηση», αστήρικτη παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά αδικαιολόγητη, όχι μόνο κενά θα εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά, επιπλέον, θα δημιουργηθούν πολλά περισσότερα προβλήματα.

Οι επιπτώσεις για μαθητές/τριες θα είναι δυσμενέστατες τόσο ψυχολογικά, αφού θα βιώσουν απογοήτευση, απόρριψη των επιλογών τους και ματαίωση όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα διδαχθούν τη γλώσσα της επιλογής τους ακόμα και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση της πλειοψηφίας των επιλογών, όσο και 
εκπαιδευτικά, αφού θα απουσιάζει το απαιτούμενο κίνητρο μάθησης και θα υπάρχει αρνητικά φορτισμένο μαθησιακό και παιδαγωγικό κλίμα . 

Θα οξυνθούν οι εκπαιδευτικές ανισότητες, αφού σε κάποια από τα σχολεία της ίδιας περιοχής οι μαθητές/τριες θα διδάσκονται την γλώσσα που επέλεξαν, σύμφωνα με το μελλοντικό σχεδιασμό των σπουδών τους.
Με αυτή τη ρύθμιση θα δημιουργηθούν κενά και πλεονάσματα  εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ05 αλλά και κλ. ΠΕ07 την επόμενη σχολική χρονιά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που αφενός θα δυσχεράνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, αφετέρου θα μεταβάλλουν την επαγγελματική κατάσταση των συναδέλφων.

Οι γονείς και κηδεμόνες τους, με αισθήματα οργής λόγω της ανατροπής του οικογενειακού και οικονομικού προγραμματισμού τους, διαπιστώνουν ότι το ελληνικό δημόσιο σχολείο δεν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τέκνων τους σε μια εποχή που η οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους δεν τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στη γνώση άλλη πέρα από αυτήν που τους προσφέρει το 
δημόσιο σχολείο.
Επειδή με τη ρύθμιση αυτή πλήττεται κυρίως το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μαθητή/τριας του ελληνικού δημόσιου σχολείου για ολοκληρωμένη, ποιοτική εκπαίδευση 

Ζητάμε: 
● την έγκαιρη παρέμβασή σας με σκοπό τη διευθέτηση κάθε είδους παρέμβασης εις βάρος του μαθητικού πληθυσμού της χώρας και βέβαια την πρόληψη περαιτέρω φαινομένων καταστρατήγησης δικαιωμάτων στην εργασία και στην παιδεία,
την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου Φ52/40220/Δ1/05-04-2023 και 

● την άμεση κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς μονίμων και προσλήψεις  αναπληρωτών.

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλογικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και την ΔΟΕ, θα λάβουμε κάθε εκπαιδευτικό ακόμα και νομικό μέτρο για την προάσπιση της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες που την έχουν επιλέξει. 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε είδους διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Lauterbrunnen
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
Η προτεινόμενη χρέωση, η οποία θα καταβληθεί μέσω μιας εφαρμογής για smartphone, θα είναι μεταξύ 5 και 10 ελβετικών φράγκων (5,50 έως 10,99 $) και θα...
Το γραφικό χωριό της Ελβετίας που θέλει να χρεώνει τους επισκέπτες
patatakia
Πώς αναψυκτικά, πατατάκια, μπισκότα αυξάνουν τον κίνδυνο επεισοδίου εγκεφαλικού
Έρευνα: Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με γνωστική παρακμή και εγκεφαλικό
Πώς αναψυκτικά, πατατάκια, μπισκότα αυξάνουν τον κίνδυνο επεισοδίου εγκεφαλικού