Καταγγελία: Διευθύντρια εκπαίδευσης απειλεί υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης που διαφωνούν μαζί της
«Είναι αδιανόητο ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων να είναι ο αυταρχισμός» λένε οι υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας - Θράκης

Την επιχειρούμενη υποβάθμιση των προϊσταμένων σε διακοσμητικές παρουσίες από την διευθύντρια ΠΕ Καβάλας Αθανασία Γαϊτανίδου καταγγέλλει η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με τους υπαλλήλους, «είναι αδιανόητο για μια υπηρεσία, αντί της επιβεβλημένης συνεννόησης μεταξύ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων να είναι ο αυταρχισμός, με μόνιμη επωδό τη φράση «δεν θα μπω σε συζήτηση μαζί σου». Πολύ περισσότερο είναι αδιανόητη η χρήση απειλών περί αλλαγής αντικειμένων, τμημάτων κλπ, σε υπαλλήλους που εκφράζουν διαφωνίες ή η στοχοποίηση συναδέλφων που μετείχαν σε νόμιμη απεργία-αποχή, όπως αυτή για την έκδοση ΠΥΜ των υποψήφιων διευθυντών σχολείων τον Δεκέμβριο του 2022.Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι οι αυταρχικές συμπεριφορές και η χρήση εκφοβισμού και απειλών δεν αποτελούν ένδειξη διοικητικής επάρκειας».

«Πρέπει επίσης να τονίσουμεότι η τήρηση της νομιμότητας δεν επαφίεται στη διακριτική σας ευχέρεια ούτε υπόκειται στις προσωπικές σας επιθυμίες, προτιμήσεις και συμπάθειες. Για παράδειγμα, η με αρ. πρωτ. Φ.14.2/2358/5-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΦ246ΜΤΛΗ-Τ63) απόφασή σας για συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, πέραν της προφανούς μεροληψίας που αποπνέει υπέρ κάποιων υπαλλήλων και εις βάρος άλλων, σίγουρα δεν τηρεί τη νομιμότητα, καθώς καταστρατηγεί ευθέως τη με αριθμό13609/N4/7-02-2023 (Β΄  725) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν ήταν αποσπασμένοι στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας, αλλά κατά το λήξαν διδακτικό έτος υπηρετούσαν σε αυτήν με «διάθεση»» επισημαίνουν σε επιστολή τους προς τη διευθύντρια, την οποία δημοσιεύει το alfavita.gr.

«Δυστυχώς ο ένας χρόνος που συμπληρώθηκε από την τοποθέτησή σας στη θέση της Διευθύντριας Π.Ε. Καβάλας είναι επαρκές διάστημα για να επιβεβαιωθεί ότι τα παραπάνω δεν είναι ούτε μεμονωμένα περιστατικά ούτε αποτέλεσμα ατυχών στιγμιαίων αντιδράσεων αλλά εντάσσονται σε μία λογική διοίκησης μέσω του φόβου, της επιβολής και της επίδειξης ισχύος, που είναι τελείως ξεπερασμένη επιστημονικά και αναποτελεσματική στην πράξη» καταλήγουν.

Η επιστολή διαμαρτυρίας των υπαλλήλων ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης

Αναλυτικά, η καταγγελία της Ένωσης Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας – Θράκης:

«Καταγγελία Διευθύντριας Π.Ε. Καβάλας»

Κυρία Διευθύντρια,

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωσή μας γίνεται αποδέκτης διαμαρτυριών υπαλλήλων της υπηρεσίας σας, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Επειδή, όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, ούτε η προηγούμενη δια ζώσης συνάντησή μας ούτε οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις του Προέδρου της ΠΟΣΥΠ έχουν αποδώσει, με λύπη μας είμαστε αναγκασμένοι να παρέμβουμε πάλι ως Ένωση, εγγράφως αυτή τη φορά, για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων και μελών μας, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας.

Κυρία Διευθύντρια,

Σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως προβλέπει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, οι αρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων καθορίζονται από σχετικές διατάξεις. Αυτό αφορά τόσο τις δικές σας αρμοδιότητες όσο και εκείνες των προϊσταμένων των τμημάτων. Επειδή, λοιπόν, ο/η εκάστοτε Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης δεν είναι «ελέω Θεού αυτοκράτωρ» αλλά διοικεί βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου και επειδή ο Οργανισμός των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αποτυπώνεται στο ΠΔ 18/2018, υπήρξε κατάκτηση του κλάδου μας ύστερα από πολυετείς αγώνες, δεν είμαστε διατεθειμένοι/ες να επιτρέψουμε την επιχειρούμενη υποβάθμιση των συναδέλφων μας προϊσταμένων σε διακοσμητικές παρουσίες.

Σε κάθε περίπτωση, είναι αδιανόητο για μια υπηρεσία, αντί της επιβεβλημένης συνεννόησης μεταξύ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων να είναι ο αυταρχισμός, με μόνιμη επωδό τη φράση «δεν θα μπω σε συζήτηση μαζί σου». Πολύ περισσότερο είναι αδιανόητη η χρήση απειλών περί αλλαγής αντικειμένων, τμημάτων κλπ, σε υπαλλήλους που εκφράζουν διαφωνίες ή η στοχοποίηση συναδέλφων που μετείχαν σε νόμιμη απεργία-αποχή, όπως αυτή για την έκδοση ΠΥΜ των υποψήφιων διευθυντών σχολείων τον Δεκέμβριο του 2022.Οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι οι αυταρχικές συμπεριφορές και η χρήση εκφοβισμού και απειλών δεν αποτελούν ένδειξη διοικητικής επάρκειας.

Πρέπει επίσης να τονίσουμεότι η τήρηση της νομιμότητας δεν επαφίεται στη διακριτική σας ευχέρεια ούτε υπόκειται στις προσωπικές σας επιθυμίες, προτιμήσεις και συμπάθειες. Για παράδειγμα, η με αρ. πρωτ. Φ.14.2/2358/5-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΦ246ΜΤΛΗ-Τ63) απόφασή σας για συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, πέραν της προφανούς μεροληψίας που αποπνέει υπέρ κάποιων υπαλλήλων και εις βάρος άλλων, σίγουρα δεν τηρεί τη νομιμότητα, καθώς καταστρατηγεί ευθέως τη με αριθμό13609/N4/7-02-2023 (Β΄  725) Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ., συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν ήταν αποσπασμένοι στη Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας αλλά κατά το λήξαν διδακτικό έτος υπηρετούσαν σε αυτήν με «διάθεση».

Κυρία Διευθύντρια,

Δυστυχώς ο ένας χρόνος που συμπληρώθηκε από την τοποθέτησή σαςστη θέση της Διευθύντριας Π.Ε. Καβάλας είναι επαρκές διάστημα για να επιβεβαιωθεί ότι τα παραπάνω δεν είναι ούτε μεμονωμένα περιστατικά ούτε αποτέλεσμα ατυχών στιγμιαίων αντιδράσεων αλλά εντάσσονται σε μία λογική διοίκησης μέσω του φόβου, της επιβολής και της επίδειξης ισχύος, που είναι τελείως ξεπερασμένη επιστημονικά και αναποτελεσματική στην πράξη.

Οι προηγούμενες προσπάθειές μας για συνεννόηση και για διασφάλιση ενός ομαλού κλίματος με άλλους τρόπους, πριν τη δημόσια καταγγελία, δεν πρέπει να εκληφθούν ως αδυναμία. Σας δηλώνουμε ότι ως Ένωση που έχει σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση τις συμπεριφορές και τις ανορθόδοξες διοικητικές πρακτικές που χρησιμοποιείτε.           

Σας καλούμε λοιπόν εκ νέου να σταματήσετε να μεταχειρίζεστε πρακτικές που αντίκεινται στους κανόνες της χρηστής διοίκησης, να εγκαταλείψετε τις αυθαίρετες ενέργειες και να εστιάσετε στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας. Σε μια τέτοια προσπάθεια θα είμαστε δίπλα σας. Διαφορετικά θα μας βρίσκετε σταθερά απέναντί σας.           

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κύκλωμα «εξαφάνισε» δυο μαθήτριες

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 26/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα