ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Θέματα που αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς

Είναι γνωστό ότι λόγω της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης όσο και της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, το ΚΥΣΔΕ δεν έχει συνεδριάσει, ούτε προβλέπεται να συνεδριάσει πριν την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης για να συζητήσει και να γμωμοδοτήσει για τις αποσπάσεις (αιτήσεις είχαν κατατεθεί ως τις 18/04), τις μετατάξεις (αιτήσεις είχαν κατατεθεί ως τις 11/04) και άλλα θέματα που αφορούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς και που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί με την λήψη των σχετικών αποφάσεων από το Υπουργείο.

Ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου και από 29/05 ως την ορκωμοσία της κυβέρνησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, έχουμε αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών, των προβλεπόμενων στον Υπαλληλικό Κώδικα(ν.3528/2007).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών

1. Δεν αναστέλλονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καθώς και η έκδοση των τελικών πράξεων που αφορούν στη μονιμοποίηση προσωπικού ή τη λύση της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο.

2. Αντιθέτως, αναστέλλονται και δεν δύνανται να συνεδριάζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς
και να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις που αφορούν:

2.1. Την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όπως ισχύει, καθώς και κατ ́ εφαρμογή των
διατάξεων του Π.Δ. 69/2016, ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων.

2.2. Την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων
σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων
αντίστοιχων διατάξεων.

3. Η διαδικασία της αξιολόγησης κάθε κατηγορίας προσωπικού του δημοσίου δεν αποτελεί υπηρεσιακή
μεταβολή κατά το χρονικό διάστημα διενέργειάς της και ως εκ τούτου δεν αναστέλλεται. Εξυπακούεται
ωστόσο ότι ακόμα και στην περίπτωση που η έκθεση αξιολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια
περαιτέρω υπηρεσιακών μεταβολών στο πλαίσιο μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας (π.χ. βαθμολογική
προώθηση λόγω άριστης αξιολόγησης για δύο συνεχόμενα έτη ή αποτελεί συνεκτιμώμενο στοιχείο για την
προαγωγή του υπαλλήλου), η υπηρεσιακή μεταβολή αυτή δεν θα διενεργηθεί λόγω αναστολής -
απαγόρευσης κατά την προεκλογική περίοδο.

4. Επίσης, στην αναστολή εμπίπτουν και οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές: αποσπάσεις
συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων/παρατάσεων και άρσεων, μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις
για οποιοδήποτε λόγο καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (έκδοση προκηρύξεων,
συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ). Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις η απόσπαση ή μετακίνηση
υπαλλήλου λήγει εντός της περιόδου αναστολής κατ ́ αρ. 28 του ν. 2190/1994 και δεν έχει προηγηθεί η
έκδοση της απόφασης ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, της μεταβολής αυτής
μέχρι την έναρξη της αναστολής, αυτή δεν δύναται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα να παραταθεί ή
ανανεωθεί, οπότε και ο υπάλληλος με τη λήξη ισχύος της απόσπασης ή μετακίνησης οφείλει να επιστρέψει
στην Υπηρεσία του.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη, από 01/06, αιτηθεί εξαίρεσης από την απαγόρευση υπηρεσιακών μεταβολών λόγω  των εκλογών  της 25ης Ιουνίου και αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ.

Για τις εκλογές στις 21/05, η  Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 ν. 2190/1994 του ΣτΕ με την με αριθμό ΓΝ11/5-5-2023 Γνωμοδότησή είχε κρίνει και αποφασίσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια μόνο του συνόλου των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές του εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν σε: κρίση και ρύθμιση των οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, μετάταξη σε εκπαιδευτικούς κλάδους, απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ, κρίση και ρύθμιση των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά όλων των ευρισκόμενων στη διάθεση εκπαιδευτικών, των αποσπασμένων από περιοχή σε περιοχή εκπαιδευτικών και των αποσπασμένων από σχολείο σε σχολείο εκπαιδευτικών.

Τα παραπάνω επισημαίνει σε ενημερωτικό του σημείωμα ο Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρής Κατσωνόπουλος 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα