ΠΥΣΠΕ: Απορρίπτεται ξαφνικά η συνάφεια μεταπτυχιακών- Έντονες αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς
«Η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική και είναι ενδεικτική της επιστροφής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην εποχή της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας»

Έντονες αντιδράσεις εκφράζει ο Α Σύλλογος Αθηνών με την ανακοίνωσή του σχετικά με την αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων από το τοπικό ΠΥΣΠΕ, με αφορμή την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της εκπαιδευτικού Εύας Σωτηριάδου.

Όπως ορίζει η νομοθεσία, ο εκπαιδευτικός που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ αίτησή του, για να αναγνωρίσει τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής του. Η αναγνώριση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή εξέλιξη του εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικοί καταδικάζουν την απόρριψη της αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από το ΠΥΣΠΕ της Α΄ Αθήνας και απαιτούν την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων απόρριψης αιτήσεων συνάφειας.

«Η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική και είναι ενδεικτική της επιστροφής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην εποχή της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας» καταγγέλλουν οι  εκπαιδευτικοί του Α΄ Συλλόγου Αθηνών.

Παράλληλα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Α΄ Συλλόγος Αθηνών θεωρεί επιβεβλημένο η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων να κρίνεται οριστικά με την κατάθεσή τους στην υπηρεσία και όχι κάθε σχολικό έτος.

Η ανακοίνωση του Α΄ Συλλόγου Αθηνών:

Με αφορμή την απόρριψη της αίτησης αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της συναδέλφου Εύας Σωτηριάδου (στο εξής Ε.Σ.) από το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Αθηνών θεωρεί ότι:

 • Πρέπει η μόρφωση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να απευθύνεται σε όλους/ες, στο πλαίσιο των ΑΕΙ, με ισότιμη πρόσβαση, δωρεάν, με άδεια από τα καθήκοντά τους και χωρίς τη λογική της διαφοροποίησης/κατηγοριοποίησης εκπαιδευτικών με βάση το προσοντολόγιο.
 • Η κατοχή ενός υψηλότατου ακαδημαϊκού διαπιστευτηρίου όπως είναι ο μεταπτυχιακός ή ο διδακτορικός τίτλος σπουδών, πιστοποιεί ότι ο/η κάτοχός του διαθέτει τις απαιτούμενες επιστημονικές προϋποθέσεις και την συνακόλουθη επιστημονική επάρκεια και ότι δύναται να εργαστεί επιτυχώς κατά τον γενικό κανόνα των αυστηρώς οριζόμενων επιστημονικών και ερευνητικών προδιαγραφών.
 • Η απόδοση των ευεργετημάτων (πλασματικά Μ.Κ. κλπ) στους/στις κατόχους των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών προϋποθέτει την αναγνώριση της σχετικής τους «συνάφειας» με το εκπαιδευτικό έργο. Ωστόσο επειδή στο επιστημονικό πεδίο άσκησης του εκπαιδευτικού έργου συναντώνται σχεδόν το σύνολο των γνωστικών πεδίων και τομέων είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να προσδιοριστεί με αυστηρούς επιστημολογικούς όρους η έννοια της «συνάφειας» και για αυτό κάθε διαπίστευση επιστημονικής εξειδίκευσης κι ερευνητικής επάρκειας μεταπτυχιακού επιπέδου θα πρέπει να κρίνεται «συναφής» και να μην απορρίπτεται εξ αιτίας του περιεχομένου της ή του ιδεολογικού της προσανατολισμού.
 • Ένα ΠΥΣΠΕ με ποια επιστημονική αρμοδιότητα κρίνει τη συνάφεια ενός μεταπτυχιακού τίτλου; Επιπλέον, τι εννοούμε όταν λέμε συνάφεια; Διδακτική συνάφεια; Ερευνητική συνάφεια; Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που θέτει κριτήρια; Η μορφωτική συγκρότηση του υποκειμένου είναι μη συναφής με την άσκηση της εργασίας του; Στον βαθμό που δεν έχουν διασαφηνιστεί αυτά τα ερωτήματα, η κρίση για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων είναι εντελώς υποκειμενική.
 • Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση και υπό την πίεση των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών τα ΠΥΣΠΕ ακολουθούσαν ως πάγια τακτική να αναγνωρίζουν ως «συναφή» το σύνολο των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Η πολιτική που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με την απόρριψη αρκετών αιτήσεων συναδέλφων, κύρια αναπληρωτών, παραβιάζει την πάγια ακολουθούμενη τακτική και είναι ενδεικτική της επιστροφής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στην εποχή της αδιαφάνειας και της αυθαιρεσίας. Η ενδεχόμενη δε υπερψήφιση τέτοιου είδους αποφάσεων από «αιρετό του κλάδου», συνιστά κατάφωρη παραβίαση της διαχρονικής  αποστολής του θεσμού του αιρετού που είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των συναδέλφων/ισσών και όχι να αναζητά ως άλλος Ιαβέρης προσκόμματα για την απόρριψή της αναγνώρισης της συνάφειας των τίτλων σπουδών τους.

Επίσης, στο πλαίσιο της εξίσωσης των δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών συναδέλφων με εκείνα των μονίμων θεωρούμε επιβεβλημένο η συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων να κρίνεται οριστικά με την κατάθεσή τους στην υπηρεσία και όχι κάθε σχολικό έτος.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας:

 1. Καταδικάζει την απόρριψη της αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από το ΠΥΣΠΕ της Α΄ Αθήνας.
 2. Απαιτεί την επανεξέταση όλων των περιπτώσεων απόρριψης αιτήσεων συνάφειας.
 3. Απορεί με ποια κριτήρια το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας απέρριψε το αίτημα της συναδέλφου Ε.Σ. ενώ το προηγούμενο σχολικό έτος, το ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας είχε αναγνωρίσει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών της.
 4. Ερωτάται το υπηρεσιακό συμβούλιο εάν υπήρξαν περιπτώσεις τίτλων σπουδών που δεν αναγνώρισε αλλά στη συνέχεια, η επιτροπή ενστάσεων έκανε δεκτή την αναγνώρισή τους.
 5. Δεδομένου ότι το ένα από τα δύο μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου μας) που προέκυψαν από τις ηλεκτρονικές «εκλογές» της 5ης Νοεμβρίου (από τις οποίες απείχε το 85% των συναδέλφων της Α΄ Διεύθυνσης Αθήνας ΠΕ) δηλώνει στα ενημερωτικά του δελτία ότι υπερψηφίζει όλες τις αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας, ερωτάται το δεύτερο μέλος που προέκυψε από την ως άνω διαδικασία (α) για τη στάση του στην περίπτωση της Ε.Σ., (β) εάν απέρριψε συνάφεια η οποία στη συνέχεια αναγνωρίστηκε από την επιτροπή ενστάσεων και (γ) τι συγκεκριμένα ψήφισε σε κάθε ψηφοφορία όπου απορρίφθηκαν τίτλοι σπουδών.
 6. Ερωτάται το ΠΥΣΠΕ να μας αναφέρει αναλυτικά τους τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών στους οποίους αποφασίστηκε να δοθεί η συνάφεια.

Σε κάθε περίπτωση, ζητάμε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για κάθε ζήτημα που τίθεται στο ΠΥΣΠΕ της Α΄ Αθήνας. Ο έλεγχος των διαδικασιών και των αποφάσεων του υπηρεσιακού συμβουλίου, η απαίτηση για απόλυτη διαφάνεια και ισονομία αποτελούν σταθερές επιλογές μας και δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε βήμα πίσω από αυτές.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι σημαίνει «επιτερπής»

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apergia-ekpaideutikon
Νεκρώνει η χώρα σήμερα Τετάρτη - Πώς θα κινηθούν τελικά τα μέσα μεταφοράς
Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα διαδηλώνουν για τις Συμβάσεις Εργασίας, τους μισθούς και την ακρίβεια
Νεκρώνει η χώρα σήμερα Τετάρτη - Πώς θα κινηθούν τελικά τα μέσα μεταφοράς
εκπαιδευτικός
Αιμοδοτική άδεια: Πόσες μέρες είναι και για πόσο διάστημα μπορεί ο αιμοδότης να κάνει χρήση
Έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.
Αιμοδοτική άδεια: Πόσες μέρες είναι και για πόσο διάστημα μπορεί ο αιμοδότης να κάνει χρήση