Νομοσχέδιο για τη σχολική βία: Ποιο άρθρο συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια
Το άρθρο με τα περισσότερα σχόλια στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη σχολική βία

Το άρθρο 29 που αφορά Θέματα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εκείνο που συγκέντρωσε μέχρι στιγμής τα περισσότερα σχόλια και μάλιστα με διαφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη σχολική βία.

Ειδικότερα, το άρθρο έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 85 σχόλια, ενώ το αμέσως επόμενο είναι το άρθρο 19 που αφορά τη Σύσταση Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών που συγκέντρωσε 22 σχόλια.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για το προσωπικό των ΑΕΙ

Άρθρο 29 Θέματα προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 162, παρ. 1 άρθρου 173 και άρθρου 465 ν. 4957/2022

1. Στο άρθρο 162 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των κατηγοριών ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προστίθενται παρ. 7 και 8 ως εξής:

«7. Η μετακίνηση μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από μία ακαδημαϊκή μονάδα σε άλλη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης τους, χωρίς να απαιτείται κατανομή κενής θέσης από τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Α.Ε.Ι..
8. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να μετακινούνται μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε μουσεία του Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, περί των εντεταλμένων διδασκόντων των Α.Ε.Ι., προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, δύναται να επιλέγονται επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες του Τμήματος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021 (Α’ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280). Κατ’ εξαίρεση δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis).».

3. Στο άρθρο 465 του ν. 4957/2022, περί των τελικών – μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΘ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Τα π.δ. 117/2002 (Α΄ 99), περί της βαθμολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., 118/2002 (Α΄ 99), περί της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι., και 147/2009 (Α΄ 189), περί των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, παραμένουν σε ισχύ έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 428, οπότε και καταργούνται.».

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα