Η...Μεταξιολόγηση της αξιολόγησης: Ορθάνοικτη πόρτα για επιβολή ποινών
Μήπως έρχεται η μεταφορά του επαχθούς εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών σχολείων και στο δημόσιο;

Ο βασικός ισχυρισμός της κ.Κεραμέως ότι η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οδηγεί μόνο σε επιμορφώσεις και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αναφέρεται στην πρώτη εφαρμογή της. Και πάλι, από τώρα προβλέπονται πειθαρχικές ποινές για όσους αρνηθούν, κάτι που καθιστά ήδη τον ξεσηκωμό επιβεβλημένο. Αλλα δεν είναι μόνο αυτό. 

Σε επόμενη φάση, εφόσον τα πράγματα μείνουν ως έχουν, ο πρόεδρος του ΙΕΠ κ.Αντωνίου (ή ο εκάστοτε πρόεδρος) θα έχει αποφασίστικό και ενισχυμένο ρόλο σε αλλαγές και διορθώσεις στο σύστημα αξιολόγησης, που θα μπορούν να επέρχονται κάθε χρόνο

Ισως αυτό ερμηνεύει σε ένα βαθμό γιατί  πριν λίγες μέρες ο πρόεδρος του ΙΕΠ δήλωσε πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να μην αποδέχεται παθητικά και να βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων σε προσωπικό και υποδομές. Πρέπει να δημιουργεί και να μη γκρινιάζει, όπως οι συνδικαλιστές. Συνεχίζοντας δε τόνισε την άρνηση όλων των παρατάξεων στην αξιολόγηση, καθώς και αυτές απαρτίζονται από επαγγελματίες συνδικαλιστές, που με τις πράξεις τους ενισχύουν όσους τους επικρίνουν πως το μέλημά τους είναι η εξασφάλιση του μισθού τους, μέσα από μια νοοτροπία που εξυπηρετεί τους βολεμένους.

Κανείς απολύτως, ούτε καν η ίδια η κ.Κεραμέως, δεν αποκλείει στο αμέσως επόμενο διάστημα από την αρχική εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης οι διατάξεις να αλλάξουν και να προβλεφθούν ουσιαστικές συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς που θα αξιολογούνται αρνητικά από τους νέους «επιθεωρητές» της κ.Κεραμέως. Μάλιστα το λέει ευθέως στους εκπαιδευτικούς, ακόμα και στις απαντήσεις που το ίδιο το Υπουργείο δημοσιοποίησε πριν από λίγες μέρες, όταν άνοιξε η πλατφόρμα για την ατομική αξιολόγηση. Εκεί, υπάρχει η ερώτηση-απάντηση αρ.14, η οποία λέει τα εξής: 

Η αξιολόγηση και η ...μεταξιολόγηση 

Ερώτηση: Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. εφαρμόζεται για πρώτη φορά καθολικά και συστηματικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι πιθανόν το αξιολογικό πλαίσιο να χρειαστεί διορθώσεις/προσαρμογές. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη;

Απάντηση: Το σύστημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) προβλέπει και εμπεριέχει μηχανισμό και διαδικασίες μεταξιολόγησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του. Η μεταξιολόγηση στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος αξιολόγησης, την αντικειμενική και αμερόληπτη εφαρμογή των κριτηρίων στις επιμέρους διαδικασίες, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των σχετικών κρίσεων και μετρήσεων, καθώς και την ανατροφοδότηση και ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και ηγεσίας. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συντάσσουν κάθε έτος τη δική τους έκθεση μεταξιολόγησης, την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκθέσεις λειτουργούν απολογιστικά και διαμορφωτικά και συνοδεύονται από προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη διορθώσεων στο σύστημα αξιολόγησης, για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Αρα κάθε χρόνο μπορεί να επέρχονται αλλαγές. Και ποιοι θα κάνουν τις σχετικές προτάσεις,  με βάση τα σημερινά δεδομένα;

Τα δύο όργανα, η ΑΔΙΠΠΔΕ με πρόεδρο την πανεπιστημιακό κ.Ηλία Ματσαγγούρα και το ΙΕΠ με πρόεδρο τον κ.Ι.Αντωνίου. Προσοχή όμως: Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διοικείται από τον Πρόεδρο αυτής και το Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π. -ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής, δηλαδή ο κ.Ι.Αντωνίου με διπλό ρόλο) 

Τα άλλα μέλη της ΑΔΙΠΠΔΕ είναι ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και δύο εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την αποστολή και τις δραστηριότητες της Αρχής.

Προτάσεις που μπορεί να είναι οτιδήποτε θεωρήσουν σε εκείνη τη χρονική συγκυρία ότι θα εξυπηρετήσει το αφήγημα της κυβέρνησης. Γιατί όχι και απολύσεις; Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα πίσω από τις σημερινές διακηρύξεις περί ενισχυτικής αξιολόγησης; Η ΟΙΕΛΕ εξάλλου, το είπε χθες ξεκάθαρα σε δική της ανακοίνωση: Μήπως έρχεται η μεταφορά του επαχθούς εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών σχολείων και στο δημόσιο;

Η πρόταση της ΟΙΕΛΕ

Χθες η ΟΙΕΛΕ πρότεινε σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να απαντήσουν από κοινού  οι ομοσπονδίες, επιστημονικά, σε αυτό που αποτελεί και την αιχμή του κοινωνικού ατοματισμού: Ποια αξιολόγηση θέλουν οι εκπαιδευτικοι; 

 

«Ο πανίσχυρος μηντιακός μηχανισμός, που εδώ και περίπου 15 χρόνια επιχειρεί συστηματικά να αποδομήσει τα συνδικάτα και να συκοφαντήσει τον εκπαιδευτικό κλάδο με στόχο την πλήρη εμπορευματοποίηση του εκπαιδευτικού αγαθού, έχει επιστρατευτεί στη στήριξη του «ιδεολογήματος Κεραμέως». Ενός ιδεολογήματος που δεν έχει καμιά σοβαρή επιστημονική βάση, αντλεί πολιτικά επιχειρήματα από τη σκοτεινή περίοδο του επιθεωρητισμού (εξ ού και η φράση «εφαρμόζουμε αξιολόγηση μετά από 40 χρόνια» της Υπουργού Παιδείας) και ανοίγει την κερκόπορτα για την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών και την περαιτέρω απορρύθμιση. Σήμερα έχουμε το θέμα της μονιμοποίησης των νέων, αύριο των μισθολογικών διαφοροποιήσεων «καλών ή κακών», μεθαύριο τι; Μήπως έρχεται η μεταφορά του επαχθούς εργασιακού καθεστώτος των ιδιωτικών σχολείων και στο δημόσιο;

Η πιστοποίηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η εποικοδομητική ανατροφοδότηση με στόχο τη βελτίωση του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για τον χώρο της Παιδείας αποτελούν βαθιά επιστημονικά και παιδαγωγικά ζητήματα που απασχολούν διεθνώς μεγάλο τμήμα ακαδημαϊκών και ερευνητών και συνιστούν «ανοικτά» και διαχρονικά αιτήματα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στον αντίποδα αυτού, στέκει η κακοσχεδιασμένη και πρόχειρη προσπάθεια «ατομικής αξιολόγησης» του ΥΠΑΙΘ, που είναι φανερό πως στήθηκε για να συμπλεύσει με την προεκλογική περίοδο και να ενεργοποιήσει την έντεχνα καλλιεργημένη εχθρότητα τμήματος της κοινωνίας απέναντι στον κλάδο μας. Ακόμη και οι φανατικότεροι οπαδοί ενός τιμωρητικού μοντέλου «αξιολόγησης» θα πρέπει να αναρωτηθούν, μεταξύ πολλών άλλων:

  • Ποιοι αξιολογούν, με ποια επιστημονική συγκρότηση και διαπίστευση και βάσει ποιου μοντέλου;

  • Για ποιο λόγο δε συστάθηκε Ανεξάρτητη Αρχή με πιστοποιημένο προσωπικό, όπως συμβαίνει στις χώρες που εφαρμόζουν ανάλογα συστήματα;

  • Για ποιο λόγο δεν έχουν οριστεί ρητά όροι και περιορισμοί, όπως συμβαίνει διεθνώς, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων (π.χ, ο αξιολογητής δε θα μπορεί να αξιολογεί σε σχολεία της περιφέρειας από την οποία προέρχεται);

  • Για ποιο λόγο δεν εκκίνησε η αποτίμηση από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, τα αναλυτικά προγράμματα και τα εγχειρίδια, το σύστημα επιμόρφωσης και κατάρτισης των παρατημένων εκπαιδευτικών;

  • Μέσα από ποιες συλλογικές, δημόσιες, κοινωνικές και επιστημονικές διεργασίες προέκυψε το συγκεκριμένο γραφειοκρατικό εργαλείο «αξιολόγησης» που δεν συνιστά τίποτα περισσότερο από ένα ακόμα μέσο χειραγώγησης, ελέγχου και διοικητικού αυταρχισμού;

Τα ερωτήματα είναι ρητορικά και οι απαντήσεις ευνόητες. Ωστόσο, στο γενικό προεκλογικό κλίμα που στήνουν οι «διαμορφωτές» της κοινής γνώμης, η εκπαιδευτική κοινότητα οφείλει να απαντήσει με καθαρότητα και σαφήνεια. Να δώσει σε κάθε πολίτη, σοβαρή και έγκυρη ενημέρωση για τις προτάσεις και τις επιστημονικές της επεξεργασίες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να μελετήσει και να βγάλει τα συμπεράσματά του»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

programa kalypsi
Νέο πρόγραμμα "Κάλυψη": Πώς θα πάρετε σπίτι με δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνια - Πως επιλέγουν σπίτι οι δικαιούχοι
Στο πρόγραμμα «Κάλυψη» έχουν ενταχθεί εκατοντάδες ακίνητα σε δεκάδες δήμους που μετέχουν ήδη στο πρόγραμμα
Νέο πρόγραμμα "Κάλυψη": Πώς θα πάρετε σπίτι με δωρεάν ενοίκιο για τρία χρόνια - Πως επιλέγουν σπίτι οι δικαιούχοι