molivi
Ενημέρωση των αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια

Ενημέρωση για τις νέες οργανικές θέσεις, τα νέα τμήματα ένταξης, τα οδοιπορικά ΕΔΥ, την άδεια μητρότητας αλλά και για θέματα θέματα επιτροπής ΕΑΕ παρέχουν οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας, μετά από πληροφορίες που συνέλεξαν από αρμόδια Τμήματα του υπουργείου Παιδείας.

Η ενημέρωση των Αιρετών αφορά: 

  • Στη σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων
  • Στην ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στη νέα Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και στην παράθεση των θεμάτων που θα την απασχολήσουν.
  • Στα οδοιπορικά των μελών ΕΔΥ Στη βελτίωση της καθημερινότητας στα Ειδικά Σχολεία
  • Στην άδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με ή χωρίς οργανική θέση.

Ειδικότερα:

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων

Εχει ξεκινήσει η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, αναφορικά με τη σύσταση νέων Οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Για το ΕΕΠ-ΕΒΠ η σύσταση νέων οργανικών θέσεων αφορά στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Στόχος του ΥΠΑΙΘ είναι να έχει τελεσφορήσει η όλη διαδικασία σύντομα, ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν και νέοι μόνιμοι διορισμοί το 2023.

Τμήματα Ένταξης

Η διαδικασία ίδρυσης νέων Τμημάτων Ενταξης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στο τελικό στάδιο και συγκεκριμένα η ίδρυση νέων Τμημάτων Ενταξης Νηπιαγωγείων, αν τελεσφορήσουν κάποιες ενέργειες από πλευράς Δήμων, θα ανακοινωθεί σύντομα. Υπενθυμίζουμε πως ιδρύθηκαν 40 νέα Τμημάτα Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές μονάδες τυπικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Επαγγελματικής κατεύθυνσης  με την υπ. αριθμ. πρωτ. 149773/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κου Θεόδωρου Σκυλακάκη και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6179/5-12-2022.

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής

  • Αναμένεται η υπογραφή της συγκρότησης της νέας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως, όπου θα συζητηθούν νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες αναφορικά με: 
  • Στοχευμένες παρεμβάσεις επί του Κανονισμού Λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ).
  • Θέματα αναβάθμισης του πλαισίου των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).
  • Ζητήματα Κανονισμού Λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης. Ζητήματα Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).
  • Ζητήματα έγκαιρης παρέμβασης. Μεταβάσεων μαθητών από μια βαθμίδα εκπαίδευσης σε άλλη. 

Οδοιπορικά

Αναφορικά με το θέμα της καταβολής οδοιπορικών στα μέλη των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναζητεί μια πρόσφορη λύση, ώστε να παρακαμφθούν “σκόπελοι” του παρελθόντος και να επιλυθεί το ζήτημα. Υπενθυμίζουμε πως παλαιά θετική Γνωμοδότηση του ΥΠΑΙΘ επί του θέματος είχε απορριφθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο θεώρησε πως τα μέλη των ΕΔΥ δεν βρίσκονται στην κατηγορία όσων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ-ΕΒΠ συμπληρώνουν ωράριο μεταβαίνοντας σε διαφορετικά σχολεία. 

Ειδικά σχολεία

Με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας στα Ειδικά Σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προσανατολίζεται να συντάξει συγκεκριμένα Πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων στις σχολικές κοινότητες.

Άδεια μητρότητας

Σύμφωνα με όσα μας μεταφέρθηκαν από αρμόδια Τμήματα του ΥΠΑΙΘ, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4997/2022 (αρμοδιότητα Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), αναφορικά με την επέκταση της άδειας αυτής από 6 σε 9 μήνες (Χαρακτηριστικά μας ειπώθηκε πως δεν αφορούσε στους αναπληρωτές ούτε και όταν η άδεια ήταν 6 μήνες). 

Ανάγκη διεκδίκησης από τις Ομοσπονδίες

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναγκαίο οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να προβούν σε διεκδίκηση της εν λόγω άδειας και για τους αναπληρωτές, καθώς δεν φαίνεται ότι είναι εύκολο να επιλυθεί διοικητικά

Τι λέει ο νόμος 4997/2022

Υπενθυμίζουμε πως στο ΦΕΚ 219 Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4997/2022 “Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις”, όπου στα άρθρα 43 και 44 (Κεφάλαιο Η’) περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις της Γενικής Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων για τροποποιήσεις διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/2008 και τη χορήγηση του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4997/2022 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν.3655/2008 ως προς τη χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας και πλέον, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4997/2022 (25-11-2022), η μητέρα εργαζόμενη που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, νυν e-ΕΦΚΑ, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και η εργαζόμενη που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνει χρήση ετήσιας κανονικής αδείας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Καταιγισμός μόνιμων προσλήψεων χωρίς Διαγωνισμό (341 θέσεις)

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες3
Πανελλαδικές 2023: Τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ των ΕΠΑΛ
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2023: Το alfavita, όπως κάθε χρόνο, δημοσιεύει πρώτο τα θέματα των εξετάσεων - Τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ των ΕΠΑΛ
Πανελλαδικές 2023: Τα θέματα στην Ηλεκτροτεχνία ΙΙ των ΕΠΑΛ
PANELLADIKES 13.jpg
Πανελλήνιες 2023: Τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης των ΕΠΑΛ
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2023: Το alfavita, όπως κάθε χρόνο, δημοσιεύει πρώτο τα θέματα των εξετάσεων - Τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης για...
Πανελλήνιες 2023: Τα θέματα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης των ΕΠΑΛ