Ελληνικά Πανεπιστήμια
Αναλυτικά η διάταξη για τους υπαλλήλους των ΑΕΙ για ένταξη σε ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ

Διάταξη που αφορά τους υπαλλήλους των ΑΕΙ για ένταξή τους σε ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ, περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. 

Αναλυτικά:

Άρθρο 440

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’

1. Δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι. δύναται να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν σε κατηγορία μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τμήματος του Α.Ε.Ι., εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι., που επιθυμούν να ενταχθούν και στο Τμήμα αυτό υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την αξιολόγηση του αιτήματος. Αν η Συνέλευση του Τμήματος δεν αποφανθεί επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτημα γίνει δεκτό εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα.

2. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. δύνανται να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν σε κατηγορία μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος που υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της παρ. 5 το άρθρου 164 και υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την αξιολόγηση του αιτήματος. Αν η Συνέλευση του Τμήματος δεν αποφανθεί επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτημα γίνει δεκτό εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π.

3. Όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της περ. γ` του Κεφαλαίου Δ` του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 (Α ́173) διατηρούν τις θέσεις τους έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

4. Προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής τους.

5. Αιτήματα για την ένταξη σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αξιολογούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτημάτων.
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies-2.jpg
Πανελλήνιες 2024: Ενδεικτικές απαντήσεις στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ενδεικτικές απαντήσεις στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις στις Πανελλήνιες 2024 των ΕΠΑΛ, από το Φροντιστήριο Νέα Παιδεία - Παλαιό Φάληρο
Πανελλήνιες 2024: Ενδεικτικές απαντήσεις στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
πανελληνιες
Φυσική: Αξιολόγηση θεμάτων και θεματοδοτών/τριών στις Πανελλήνιες, ζητούν καθηγητές για τα θέματα «υπερπαραγωγή
«Γι’ άλλη μία φορά, η επιστήμη της Φυσικής παρουσιάζεται με απόλυτα στρεβλή εικόνα, αφού όλα τα θέματα αναφέρονται σε ένα παράλληλο σύμπαν, που δεν...
Φυσική: Αξιολόγηση θεμάτων και θεματοδοτών/τριών στις Πανελλήνιες, ζητούν καθηγητές για τα θέματα «υπερπαραγωγή