Ελληνικά Πανεπιστήμια
Αναλυτικά η διάταξη για τους υπαλλήλους των ΑΕΙ για ένταξη σε ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ

Διάταξη που αφορά τους υπαλλήλους των ΑΕΙ για ένταξή τους σε ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ, περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. 

Αναλυτικά:

Άρθρο 440

Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ’

1. Δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι. δύναται να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν σε κατηγορία μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) Τμήματος του Α.Ε.Ι., εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι., που επιθυμούν να ενταχθούν και στο Τμήμα αυτό υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την αξιολόγηση του αιτήματος. Αν η Συνέλευση του Τμήματος δεν αποφανθεί επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτημα γίνει δεκτό εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα.

2. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι. δύνανται να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν σε κατηγορία μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος που υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της παρ. 5 το άρθρου 164 και υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την αξιολόγηση του αιτήματος. Αν η Συνέλευση του Τμήματος δεν αποφανθεί επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτημα γίνει δεκτό εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία ο υπάλληλος εντάσσεται σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π.

3. Όσοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της περ. γ` του Κεφαλαίου Δ` του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 (Α ́173) διατηρούν τις θέσεις τους έως τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

4. Προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσής τους.

5. Αιτήματα για την ένταξη σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) αξιολογούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτημάτων.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανελλήνιες 3
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο πλαίσιο των Πανελλήνιων-Πανελλαδικών εξετάσεων 2023
Πανελλαδικές 2023: Σχολιασμός των θεμάτων Μαθηματικών ΕΠΑΛ από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία