pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
Συνολική ενημέρωση για τις  Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΕΠ - ΕΒΠ στην Ειδική Αγωγή από τους τέως αιρετούς του ΚΥΕΕΠ, Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη

Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων και κατανοώντας το άγχος και τις δυσκολίες των συναδέλφων, συγκεντρώσαμε σ΄ ένα ενιαίο κείμενο ενημερώσης από το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ στα πλαίσια των Προκηρύξεων 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ- 5ΕΑ/2022.

Ωστόσο σε καμία περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για το πώς θα συμπληρωθεί ατομικά η αίτηση στο ΑΣΕΠ και πώς θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ και 3ΕΑ- 4ΕΑ-5ΕΑ καθώς και την Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας για ΕΕΠ-ΕΒΠ και την Πρόσκληση για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ.

1. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΣΕΠ:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής του ΑΣΕΠ για όλες τις Προκηρύξεις λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
ΟΠΣΥΔ:

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.
Επισημαίνουμε ότι πρέπει να υποβάλετε έγκαιρα την αίτηση στο ΑΣΕΠ και τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ, μην τα αφήσετε τελευταία στιγμή γιατί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο σύστημα.

2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στους νέους υποψηφίους που δεν έχουν φάκελο στο ΟΠΣΥΔ από τις προκηρύξεις του 2019 και υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται το μήνυμα: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλη ενέργεια. Ο λόγος που εμφανίζεται αυτό το μήνυμα είναι γιατί δεν υπάρχει ακόμα η επικαιροποίηση του κλάδου, αφού η αρμόδια υπηρεσία θα αναλάβει να ελέγξει τα δικαιολογητικά και στη συνέχεια να εντάξει τον κάθε υποψήφιο σε κλάδο.
Ενημερώνουμε για τους παλιούς και νέους υποψηφίους ότι αυτό δε θα φανεί άμεσα στο ΟΠΣΥΔ, αφού το υπουργείο δίνει στις υπηρεσίες ένα εύλογο χρονικό διάστημα για έλεγχο και καταχώρηση. Στις προηγούμενες προκηρύξεις είχε δοθεί ένας μήνας. Μετά από αυτό το διάστημα θα αρχίζετε να βλέπετε τι είναι περασμένο και επικαιροποιημένο.
3.    ΟΠΣΥΔ
 
Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο ΟΠΣΥΔ,   αν δεν έχουν να προσθέσουν κάποιο δικαιολογητικό ή νέο στοιχείο. Μόνο όσοι θέλουν να προσθέσουν κάτι ή να αλλάξουν μόνο τότε απαιτείται να καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΑΣΕΠ και να ζητήσουν επικαιροποίηση συγκεκριμένων πεδίων από τη λίστα.

Για όσα είναι ήδη επικυρωμένα από τις προηγούμενες προκηρύξεις, δεν τα αλλάζετε.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται αν την έχετε υποβάλει από τις αιτήσεις του 2019, δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανά. Το μόνο πεδίο που δεν είναι συμπληρωμένο στον κλάδο είναι η ταυτότητα ή βεβαίωση συλλόγου για τους ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30. ΠΡΟΣΟΧΗ στον κλάδο εργοθεραπευτών ΠΕ29 ζητείται ως απαραίτητο προσόν ένταξης στον κλάδο και η βεβαίωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών από φέτος.

Το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και να υποβληθεί στο ΟΠΣΥΔ το νέο έγγραφο, για όσους το χρησιμοποιήσουν για τη μοριοδότησή τους.

Εάν έχετε υποβάλλει τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ και έχετε παραλείψει να τικάρετε τα αντίστοιχα κουτάκια στην αίτηση στο ΑΣΕΠ, τότε τα δικαιολογητικά σας δε θα υπολογιστούν και δε θα μετρήσουν στην πρόταξη ή μοριοδότησή σας.
Οι κλάδοι ΕΕΠ ΕΒΠ δηλώνουν Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Εφόσον τα αιτήματα αφορούν σε τυπικά προσόντα ένταξης (τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα) ή σε προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να επιλέξουν μια ΠΔΕ. Στην περίπτωση απόκλισης του υποψηφίου από τα ανωτέρω, και εφόσον ο κλάδος συμμετοχής του στις προκηρύξεις είναι μόνο ΕΕΠ-ΕΒΠ, τότε, κατά την έναρξη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων τυχόν λανθασμένη (σύμφωνα με τα ανωτέρω) επιλογή θα τροποποιηθεί (άνευ σχετικής ενημέρωσης του υποψηφίου) με επιλογή της οικείας ΠΔΕ.
Για τεχνικής φύσεως θέματα όσον αφορά στη μεταφόρτωση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης. 6. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ θα διασταυρωθούν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

4. ΑΣΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022, 5ΕΑ/2022

Γνωστοποιείται ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ), 2ΕΑ/2022 ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και 27/3.5.2022/τ. ΑΣΕΠ), 3ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ), 4ΕΑ/2022 (ΦΕΚ 18/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ) και 5ΕΑ/2022
(ΦΕΚ 19/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι, με το ΦΕΚ 27/3.5.2022/τ.ΑΣΕΠ, τροποποιήθηκε η Προκήρυξη 2EA/2022 ως προς τα πρόσθετα προσόντα του Κλάδου ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (Ταυτότητα μέλους Π.Σ.Ε.)

Οι υποψήφιοι όλων των ανωτέρων Προκηρύξεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄)

Περαιτέρω, επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για όλες τις Προκηρύξεις λήγει στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, κατόπιν των σχετικών προσκλήσεων (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) και (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν), της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για την καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα αποδοχής των αιτήσεων συμμετοχής, όπως είχαν προκύψει στις προηγούμενες σχετικές διαδικασίες.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρουσιάζεται σε Γράφημα, ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση τον μήνα Απρίλιο για τα έτη 2022 και 2021).
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τις Προκηρύξεις και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κ.λπ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του   ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100,  εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο [email protected]

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):
Τις εργάσιμες ημέρες

  • Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 Τις αργίες
  • Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης της Προκήρυξης (www.asep.gr – Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

5.ΒΗΜΑΤΑ

  • Βήμα 1ο: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Για την αίτηση ΑΣΕΠ χρειάζεται η έκδοση παραβόλου 3 ευρώ (κωδικός παραβόλου 8223) πληρωμένο αποκλειστικά έως 23.05.02022 και ώρα 14:00. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παράβολου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου.
  • Βήμα 2ο: Υποβολή αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ. Η ημερομηνία περάτωσης της κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται λίγες ημέρες μετά την περάτωση της προθεσμίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ώστε όποιος θελήσει να καταθέσει αίτηση στο ΑΣΕΠ την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, να έχει το χρόνο να καταθέσει τα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ, μιας και η αίτηση στο ΑΣΕΠ προηγείται της κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ. Δείτε το εγχειρίδιο του ΟΠΣΥΔ

6.ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΕΠ -ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ
Οι υποψήφιοι να είναι πολύ προσεκτικοί στην έκδοση και πληρωμή παράβολου και στα πρόσθετα προσόντα του κλάδου τα οποία είναι απαραίτητα για να ενταχθούν στον κλάδο. Επίσης αν κάποιο στοιχείο υπάρχει στο ΟΠΣΥΔ και δεν είναι καταγεγραμμένο στην αίτηση του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνεται υπόψη.
Επίσης αν κάποιο στοιχείο υπάρχει στο ΟΠΣΥΔ και δεν είναι καταγεγραμμένο στην αίτηση του ΑΣΕΠ δεν λαμβάνεται υπόψη. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται επιμελώς την προκήρυξη στην οποία συμμετέχουν.

Για κάθε προκήρυξη πρέπει να εκδίδουν ξεχωριστό παράβολο. Όσοι συμμετέχουν στην ίδια προκήρυξη με δύο κλάδους πχ στη 2ΕΑ με δύο κλάδους ΕΕΠ εκδίδουν ένα παράβολο και προσθέτουν τους δύο τίτλους σπουδών που κατέχουν. Π.χ.: Αν ο υποψήφιος θέλει να καταθέσει αίτηση ως Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα καταθέσει 3 Αιτήσεις με 3 Παράβολα. Αν καταθέσει ως ΕΕΠ και ως ΕΒΠ, θα υποβάλλει 2 Αιτήσεις, 1 ως ΕΕΠ και 1 ΕΒΠ. Αν καταθέσει ως Ψυχολόγος και ως Λογοθεραπευτής, θα καταθέσει 1 Αίτηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα για όσους πλήρωσαν παράβολο πριν την έναρξη των αιτήσεων. Ο αριθμός 8223 αφορά στον Φορέα ΑΣΕΠ και στο παράβολο πρέπει να αναφέρεται η λέξη “Πληρωμένο”. Ο κωδικός είναι 20ψήφιος.

Τα στοιχεία Ταυτότητας θα πρέπει να είναι τα ίδια και στο ΟΠΣΥΔ και στο ΑΣΕΠ ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να ακυρώσει την αίτηση του στο ΑΣΕΠ γιατί μπορεί να έχει κάποιο λάθος, μπορεί να προβεί σε ακύρωση και εκ νέου υποβολή αίτησης, εντός των ημερομηνιών των αιτήσεων, χρησιμοποιώντας το ίδιο παράβολο.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στο ΑΣΕΠ αποτελεί προαπαιτούμενο για να προχωρήσει η διαδικασία επικαιροποίησης στο ΟΠΣΥΔ.

Αν δεν έχει δηλωθεί κάτι στην αίτηση ΑΣΕΠ δεν υπολογίζεται μετά. Άρα για να έχει κάποιος/α το δικαίωμα ένσ

τασης θα πρέπει να υπάρχει στην αίτηση αυτό για το οποίο ενίσταται. Αν αποδείξει πως το δικαιούται το παίρνει με την ένσταση, σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτεται η ένσταση. Έως τη λήξη προθεσμίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ, δηλαδή έως 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, μπορεί κάποιος/α να δηλώνει πτυχία, σεμινάρια, ξένες γλώσσες, προσόντα . Δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης αίτησης υποψηφίου λόγω λάθους στην καταχώριση προσόντων, εκτός από εκείνα που είναι βασικά προσόντα ένταξης στον κλάδο. Απλώς στην περίπτωση αυτή, π.χ. αν ένα Σεμινάριο ή δεύτερο πτυχίο ή μια καταγραφή προϋπηρεσίας δεν έχει τα προαπαιτούμενα της Προκήρυξης, δεν θα μοριοδοτείται.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την προϋπηρεσία και πώς δηλώνεται στο ΑΣΕΠ -Το ΑΣΕΠ θα μετρήσει μόνον μήνες και όχι ημέρες. -Ο κάθε μήνας θα υπολογίζεται 30 ημέρες. – Αν ο υποψήφιος δηλώσει λιγότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του υποψηφίου και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει το ΟΠΣΥΔ. -Αν ο υποψήφιος δηλώσει περισσότερους μήνες από την ορθή προϋπηρεσία που θα καταγράψει το ΟΠΣΥΔ, τότε το ΑΣΕΠ θα λάβει υπόψη τη δήλωση του ΟΠΣΥΔ και όχι την προϋπηρεσία που θα δηλώσει ο υποψήφιος, την οποία και θα αφαιρέσει. -Ουδείς υποψήφιος θα απορριφθεί για την μη ορθή καταγραφή της προϋπηρεσίας εκ μέρους του.

Όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση υπάρχουν ξεχωριστά πεδία: α) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία, β) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα, γ) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία 3μηνης διάρκειας, δ) για την εκπαιδευτική προϋπηρεσία 3μηνης διάρκειας σε δυσπρόσιτα. Εκεί θα συμπληρώνονται οι μήνες, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε είδος προϋπηρεσίας και ο πολλαπλασιασμός θα γίνεται από το σύστημα του ΑΣΕΠ. Παράδειγμα αν κάποιος έχει συνολική προϋπηρεσία 40 μηνών εκ των οποίων   10 μήνες σε δυσπρόσιτα τότε θα συμπληρώσει στο πρώτο πεδίο της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας 30 μήνες και κάτω στην προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα θα συμπληρώσει 10 μήνες.

Οι υποψήφιοι δεν θα προσκομίσουν βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες στα σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ. Φαίνονται στην καρτέλα τους στο ΟΠΣΥΔ τα μόρια προϋπηρεσίας έως 23.05.2022.

Για προϋπηρεσίες, οι οποίες γίνονται δεκτές για τη διαδικασία κατάρτισης Πινάκων (προϋπηρεσίες αναπληρωτή με πρόσληψη από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ) και δεν
 είναι καταχωρισμένες από το ΟΠΣΥΔ (αφορά κυρίως μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν προσλαμβανόντουσαν από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ τα προηγούμενα χρόνια), θα πρέπει να γίνει αίτημα-αριθμός 15 της λίστας. Ακολούθως μεταφορτώνεται το αρχείο (βεβαίωση) προϋπηρεσίας και μετά θα ελεγχθεί και θα καταχωρισθεί από τους αρμοδίους.
Σε ότι αφορά sτα δυσπρόσιτα τονίζουμε ότι ο νόμος 4692/2020 άρθρο 42, δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020, ως εκ τούτου ισχύει η διπλή μοριοδότηση προϋπηρεσίας σε δυσπρόσιτα από το έτος 2020- 21 και μετά.

Αναφορικά με την επιλογή των υποψηφίων των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 στην αναπτυσσόμενη λίστα της Πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ “16. Τριετής επαγγελματική πείρα μετά την κτήση του πτυχίου (μόνο για υποψηφίους ΔΕ) και 17. Εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα έως και πέντε έτη (μόνο για υποψηφίους ΔΕ)”, αυτή έχει να κάνει ΜΟΝΟΝ για εκπαιδευτικούς και όχι για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

ΣΥΝΑΦΕΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Για τη συνάφεια στη σχολική ψυχολογία οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών παρουσιάζονται όλοι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της 2ΕΑ. Για την παιδαγωγική επάρκεια σύμφωνα με τη σελ.: 1498 της 2ΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ορίζεται στο τέλος ότι για την απόδειξη της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται επίσης δεκτοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών για τους οποίους έχει κριθεί με απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ ότι αυτοί εμπίπτουν στις επιστήμες της αγωγής και για τους οποίους χορηγείται παιδαγωγική επάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν είναι κάποιο στη λίστα, ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση του ΑΣΕΠ ότι κατέχει παιδαγωγική επάρκεια και θα προσθέσει στο ΟΠΣΥΔ μαζί με τον τίτλο, ότι άλλο απαιτείται και τη σελίδα του ΦΕΚ με τη δημοσιεύσει της απόφασης της Συγκλήτου. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η παιδαγωγική στο ΑΣΕΠ, ακόμα κι αν έχει δηλωθεί στο ΟΠΣΥΔ, δε θα ληφθεί ως προσόν.

Οι ψυχολόγοι ΠΕ23, οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν ότι κατέχουν μεταπτυχιακό με συνάφεια στη σχολική ψυχολογία, συχνά βάζουν στο πάνω μέρος της αίτησης ότι κατέχουν μεταπτυχιακό με συνάφεια και δεν το βάζουν και ως αριθμό στο πεδίο που ζητάει αριθμό μεταπτυχιακών. Το σωστό είναι ότι πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο πεδία διαφορετικά δεν μπορεί να προστεθούν και οι δύο προϋποθέσεις.
Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας δίνει και μόρια ως σεμινάριο, αν καλύπτει τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τα σεμινάρια, όπως η διάρκεια.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ξένη γλώσσα μπορεί να δηλωθεί με βεβαίωση με κωδικό, ωστόσο δεν μπορεί κάποιος υποψήφιος να υποβάλλει βεβαίωση για πιστοποίηση ξένης γλώσσας παλιότερων ετών καθώς θα έπρεπε να έχει ήδη στα χέρια του το δίπλωμά του.
 
Όσοι υποψήφιοι έχουν πάρει ήδη αναγνώριση άριστης ξένης γλώσσας από τίτλο σπουδών κι έχει επιβεβαιωθεί στο ΟΠΣΥΔ από την προηγούμενη προκήρυξη, δεν   χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο.

Μεταπτυχιακό μη αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ ως αποδεικτικό ξένης γλώσσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ξένης γλώσσας με αντίστοιχη βεβαίωση για τη γλώσσα αρκεί να κατατεθεί ο τίτλος για την απόδειξη της ξένης γλώσσας μαζί με τη βεβαίωση και ότι προβλέπεται στην προκήρυξη για τη μετάφραση.

ΠΤΥΧΙΟ ΕΒΠ

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στην 1ΕΑ στον κλάδο ΕΒΠ πρέπει να δηλώσουν το σωστό κωδικό, βάση του τίτλου σπουδών που κατέχουν δηλαδή ή 201 ή 202, όπως ορίζεται στην προκήρυξη. Προσοχή αν δηλωθεί λάθος κωδικός στην αίτηση του ΑΣΕΠ και δεν υπάρχει αντίστοιχο πτυχίο στο ΟΠΣΥΔ δε θα μπορεί να υπολογιστεί το πτυχίο αυτό. Αν κατέχουν δεύτερο πτυχίο συμπληρώνουν ΝΑΙ στο πεδίο ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ.
Για τον κλάδο του ΕΒΠ στην αίτηση του ΑΣΕΠ θα υπάρχουν δύο κωδικοί ανάλογα με το πτυχίο που κατέχει κάποιος: Ο κωδικός 201 και ο κωδικός 202. Ανάλογα με το πτυχίο που του δίνει τα περισσότερα μόρια ο/η υποψήφιος/α θα “τικάρει” στην αίτηση του ΑΣΕΠ τον συγκεκριμένο κωδικό. Το ΑΣΕΠ στη συνέχεια θα ζητήσει, κατά τον έλεγχο των στοιχείων από το ΟΠΣΥΔ, αν ο υποψήφιος έχει καταχωρίσει στο σύστημα το συγκεκριμένο πτυχίο. Δείτε με βάση το πτυχίο σας ποιο κωδικό θα δηλώσετε στην αίτηση του ΑΣΕΠ με βάση την προκήρυξη 1ΕΑ: Αν ένας υποψήφιος έχει δύο πτυχία που τον εντάσσουν στον κλάδο θα πρέπει να επιλέξει τον κωδικό που του δίνει τα περισσότερα μόρια.
Όπως ήδη έχουμε ενημερώσει η προϋπηρεσία που υπάρχει στον κλάδο προσμετράται κανονικά ακόμα κι αν ο υποψήφιος δηλώσει ως πρώτο και κύριο πτυχίο κάποιο που είναι μεταγενέστερο από την προϋπηρεσία του.
Σας συνιστούμε: να επιλέξετε ποιο πτυχίο σας δίνει τα περισσότερα μόρια, να βρείτε τον κωδικό βασισμένοι στον παρακάτω πίνακα, να συμπληρώσετε το σωστό κωδικό στην αίτηση του ΑΣΕΠ στο πεδίο κωδικός τίτλου σπουδών να συμπληρώσετε το πεδίο δεύτερος τίτλος σπουδών να καταχωρίσετε και τα δύο πτυχία σας στο ΟΠΣΥΔ Ακόμα κι αν έχετε μόνο ένα πτυχίο θα πρέπει να συμπληρωθεί σωστά ο κωδικός στην αίτηση του ΑΣΕΠ (ή 201 ή 202). Σε περίπτωση που τον έχετε συμπληρώσει λάθος και δεν υπάρχει στο ΟΠΣΥΔ αντίστοιχο πτυχίο τότε θα βγείτε εκτός πινάκων.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ

Υποψήφιοι που περιμένουν αναγνώριση για τίτλους σπουδών στην αλλοδαπή μπορούν να καταθέσουν α. Τον προς αναγνώριση τίτλων σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και β. φωτοαντίγραφο πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης αίτησης τη βεβαίωση και τον αριθμό αίτησης που έχουν υποβάλλει στο ΔΟΑΤΑΠ ή στο ΑΤΕΕΝ για αναγνώριση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν στην αίτηση του ΑΣΕΠ ότι κατέχουν το προσόν και ακόμα κι αν απορριφθούν αρχικά θα το κερδίσουν στη συνέχεια στην ένσταση (σελ. 1478 της 2ΕΑ). Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Α. Αναφορικά με τα Σεμινάρια και την επιλογή των υποψηφίων των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 στην αναπτυσσόμενη λίστα της Πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ “12. Επιμόρφωση/Σεμινάριο στην ΕΑΕ-τουλάχιστον 400 ωρών και 7 μηνών και 13. Επιμόρφωση/Σεμινάριο-τουλάχιστον 300 ωρών και 7 μηνών”, για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος στο ΟΠΣΥΔ, αυτά όπου και να τοποθετηθούν το ΥΠΑΙΘ θα τα μοριοδοτήσει, αν και οι Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ ΔΕΝ απαιτούν συνάφεια με την ΕΑΕ. Όσοι υποψήφιοι των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες κάποιας εκ των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, θα πρέπει να τοποθετήσουν, αν διαθέτουν, την Επιμόρφωση/Σεμινάριο στην ΕΑΕ-τουλάχιστον 400 ωρών και 7 μηνών ως πρόσθετο προσόν, αν και εφόσον είναι αυτό που τους εντάσσει στους Πίνακες.

Β. Το ίδιο ισχύει και για τα Μεταπτυχιακά και την επιλογή των υποψηφίων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 στην αναπτυσσόμενη λίστα της Πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ (3.Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφής με την ΕΑΕ / τη Σχολική Ψυχολογία και 4. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (άνευ συνάφειας με την ΕΑΕ ή τη Σχολική Ψυχολογία). Και σ αυτή την περίπτωση όποια επιλογή κάνουν οι υποψήφιοι της 2ΕΑ/2022 Προκήρυξης ΑΣΕΠ αυτή θα μοριοδοτηθεί. Επίσης όποιος υποψήφιος της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 επιθυμεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες και κάποιας εκ των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, θα πρέπει να τοποθετήσει, αν διαθέτει, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών συναφή με την ΕΑΕ / τη Σχολική Ψυχολογία, ως προσόν, αν και εφόσον είναι αυτό που τον εντάσσει στους Πίνακες.

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών μόνο 150 ευρώ - Εντάσσει και στους Πίνακες. ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Έχει ανοικτές αιτήσεις και παρέχει εξ αποστάσεως και ασύγχρονα Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης πάνω στην Ειδική Αγωγή για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πάτε για μπάνιο; Παραλίες με ή χωρίς μωβ τσούχτρες σήμερα Κυριακή - Δείτε τον χάρτη

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους δύο ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 122 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ του υπ. Πολιτισμού
Πώς θα κάνετε αίτηση για τις θέσεις εργασίας που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων 
ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 122 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ του υπ. Πολιτισμού
Ηγουμενίτσα: Αγοράκι έπαθε ηλεκτροπληξία σε λούνα παρκ - Ανεστάλη η λειτουργία του
«Λουκέτο» σε λούνα παρκ στην παραλία της Ηγουμενίτσας μετά από τον τραυματισμό ενός μικρού αγοριού από ηλεκτροπληξία
Ηγουμενίτσα: Αγοράκι έπαθε ηλεκτροπληξία σε λούνα παρκ - Ανεστάλη η λειτουργία του