Τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι τα μόνα σχολεία στην Ελλάδα στα οποία τα 2/3 των μαθητών δεν κάνουν μάθημα τις μισές διδακτικές ώρες κάθε μέρα για το μισό σχολικό έτος

Ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα που ταλανίζουν τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία της χώρας κατέθεσε η Ραλλία Χρηστίδου και 37 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αφορμή την καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, σύμφωνα με την οποία «τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι τα μόνα σχολεία στην Ελλάδα στα οποία τα 2/3 των μαθητών δεν κάνουν μάθημα τις μισές διδακτικές ώρες κάθε μέρα για το μισό σχολικό έτος!» οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι στη λήξη της σχολικής αυτής χρονιάς, οι γονείς των μαθητών και των μαθητριών των καλλιτεχνικών-μουσικών σχολείων προειδοποιούν ότι τα σχολεία τους κινδυνεύουν και το επόμενο σχολικό έτος  να ξεκινήσουν, για άλλη μια φορά, χωρίς καθηγητές μουσικών οργάνων, χορού και κινηματογράφου.

Δεύτερο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία είναι αυτό των κτηριακών υποδομών καθώς καταγράφονται πολλές περιπτώσεις ακατάλληλων αιθουσών, λειτουργία τμημάτων σε container, λειτουργία κατευθύνσεων και συνόλων σε διαδρόμους ή ακόμα και κάτω από σκάλες, ενώ πάγιο αίτημα των μαθητών και των γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η απονομή κατατακτηρίων εγγράφων στους αποφοίτους, ώστε να αναγνωρίζεται υποχρεωτικά το επίπεδο των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών τους, αλλά και η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στα αντικείμενα της Αρμονίας, της Βυζαντινής Μουσικής και των Ελληνικών παραδοσιακών οργάνων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως να απαντήσει σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα.

Ακολουθεί η ερώτηση:

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το Νόμο 3194/2003 ( ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20- 11-2003) και περιλαμβάνουν, τις κατευθύνσεις Εικαστικών Τεχνών, Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού.

Η Πολιτεία προέβη στην ίδρυση των Καλλιτεχνικών Σχολείων αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση και στην  υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, επιδιώκοντας την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.  Το ωρολόγιο πρόγραμμα τους, σύμφωνα  με τις Υπουργικές αποφάσεις 7888/Δ2/ΦΕΚ 166/τ.Β΄/ 1-2-2016 και 7885/Δ2/ΦΕΚ 190/τ.Β΄/ 3-2-2016), διευρυμένο και διαμορφωμένο  σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Γενικού Γυμνασίου- Λυκείου με επιπλέον μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

Τα Μουσικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το νόμο 3345/1988, και στόχος των σχολείων είναι: «Η αισθητική καλλιέργεια και παράλληλα η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής έκφρασης» Το ωρολόγιο πρόγραμμα τους, ομοίως διευρυμένο, σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα των υπολοίπων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1817).

Όπως όμως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, σε πρόσφατο (1/4) Δελτίο Τύπου που εξέδωσε: «τα καλλιτεχνικά σχολεία είναι τα μόνα σχολεία στην Ελλάδα στα οποία τα 2/3 των μαθητών δεν κάνουν μάθημα τις μισές διδακτικές ώρες κάθε μέρα για το μισό σχολικό έτος!»

Ενώ, δηλαδή, πλησιάζουμε στη λήξη της σχολικής χρονιάς, οι γονείς των μαθητών και των μαθητριών των καλλιτεχνικών-μουσικών σχολείων προειδοποιούν ότι τα σχολεία τους κινδυνεύουν και το επόμενο σχολικό έτος  να ξεκινήσουν, για άλλη μια φορά, χωρίς καθηγητές μουσικών οργάνων, χορού και κινηματογράφου καθώς  η πρόσληψη των καθηγητών αυτών, τα προηγούμενα χρόνια, γίνεται συστηματικά με μεγάλη καθυστέρηση και στερεί από παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν και διαγωνίστηκαν για την εισαγωγή τους στα καλλιτεχνικά σχολεία το δικαίωμά τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα  για τα οποία επιλέχθηκαν!

Δεύτερο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία είναι αυτό των κτηριακών υποδομών καθώς καταγράφονται πολλές περιπτώσεις ακατάλληλων αιθουσών, λειτουργία τμημάτων σε container,  λειτουργία κατευθύνσεων και συνόλων σε διαδρόμους ή ακόμα και κάτω από σκάλες. Η μεταστέγαση σχολείων (Καλλιτεχνικό Αθήνας, Μουσικό Μυτιλήνης) σε νέες δομές, δεν έλυσε προβλήματα, όπως τα παραπάνω, καθώς και αυτές οι νέες δομές αποδείχθηκαν, επίσης ανεπαρκείς και ακατάλληλες όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ένωση Γονέων. Και όλα αυτά, ενώ  εξαγγέλλεται από το Υπουργείο Παιδείας η ίδρυση νέων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, συνοδευόμενη από επαινετικά σχόλια για το έργο τους!

Πάγιο αίτημα των μαθητών και των γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η απονομή κατατακτηρίων εγγράφων στους αποφοίτους, ώστε να αναγνωρίζεται υποχρεωτικά το επίπεδο των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών τους, αλλά και η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στα αντικείμενα της Αρμονίας, της Βυζαντινής Μουσικής και των Ελληνικών παραδοσιακών οργάνων. Όσοι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων επιθυμούν να αναγνωρίσουν το επίπεδο σπουδών τους στα παραπάνω αντικείμενα και να αποκτήσουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν μπορούν να δώσουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεων τους αλλά υποχρεώνονται να καταφύγουν στην ωδειακή εκπαίδευση, να αναλάβουν το κόστος κατατακτηρίων εξετάσεων και να φοιτήσουν για τουλάχιστον ένα έτος σε αναγνωρισμένο από το κράτος ωδείο, συχνά επαναλαμβάνοντας μαθήματα, τα οποία επί σειρά ετών έχουν ήδη διδαχθεί στα σχολεία τους.

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επισημαίνει στο Δελτίο Τύπου της μια σειρά ακόμα από προβλήματα: ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, απουσία  ορθής συντήρησής του όποιου εξοπλισμού υπάρχει, βιβλία ειδικοτήτων που πληρώνονται από τους γονείς και δεν παρέχονται δωρεάν, αδυναμία συνέχισης των σπουδών αποφοίτων των σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα πανεπιστημιακού επιπέδου (χορός) ή είναι περιορισμένος ο αριθμός τους (κινηματογράφος), προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα σχολεία τους που έχουν διαδημοτικό χαρακτήρα.

Επειδή όλα τα παραπάνω προβλήματα υπονομεύουν ουσιαστικά τον δωρεάν χαρακτήρα της δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την ίδρυση νέων καλλιτεχνικών σχολείων, χωρίς όμως να ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ήδη υφιστάμενα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προχωρήσετε άμεσα,  ώστε να επιλυθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα σοβαρότατα ζητήματα, που αντιμετωπίζουν τα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας; 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Πανελλήνιες εξετάσεις - Διπλό μηχανογραφικό: Το μέτρο, που θεσμοθετήθηκε πριν από δύο έτη αλλά δεν εφαρμόστηκε, καταργεί το υπ. Παιδείας με νέα...
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
«Τα βιβλία έτοιμα να ταξιδέψουν», την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, από τις 12:00 έως τις 20:00, στην είσοδο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα
Οι ερευνητές ανέλυσαν αξιολογήσεις της προσωπικότητας 7.109 ανθρώπων άνω των 18 ετών και ιδιαίτερα των πέντε βασικών παραγόντων της: νευρωτισμός,...
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα
Κάλυμνος
Times: Η Κάλυμνος, ο καλύτερος αναρριχητικός προορισμός της Ελλάδας
Το νησί των σφουγγαράδων διαθέτει μερικά από τα καλύτερα αναρριχητικά πεδία στον κόσμο, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν την...
Times: Η Κάλυμνος, ο καλύτερος αναρριχητικός προορισμός της Ελλάδας