Thumbnail
Ολες οι εγκύκλιοι των μεταθέσεων και οι προβλέψεις για τις αμοιβαίες μεταθέσεις

Μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, ξεκίνησε η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών για υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης, η οποία για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε λήγει από τις 4 Απριλίου 2022, για την Πρωτοβάθμια στις 2 Απριλίου. Καλό είναι όμως οι εκπαιδευτικοί να αναζητούν προθεσμίες στις τοπικές Διευθύνσεις, καθώς στις ΠΔΕ Κρήτης και Λευκάδας λχ η προθεσμία ανακοινώθηκε ότι λήγει στις 8 Απριλίου, ενώ στον Πειραιά και στα Τρίκαλα ανακοινώθηκε προθεσμία μέχρι και 4/4/2022

Στη ΔΔΕ Πειραιά αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Δ.Ε. όπου ανήκουν οργανικά. Ομως στην ΠΔΕ Ιονίων νήσων, αναφέρεται ότι: Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022», μέχρι και τις 8/4/2022.

Το alfavita.gr συγκέντρωσε τις πληροφορίες για τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε έναν συνοπτικό οδηγό.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε

Αμοιβαίες μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας (Εδώ η εγκύκλιος)

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996 (45Α΄) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του π.δ. 100/1997 (94Α΄): α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του ανωτέρω π.δ., μέχρι 31 Αυγούστου 2022, β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022 και γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2022 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 50/1996, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 100/1997, καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

5. Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση αποστέλλουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Τμήμα Β΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., τις αιτήσεις συνοδευόμενες από βεβαίωση του Διευθυντή Εκπαίδευσης (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης), προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) εάν πρόκειται για μετάθεση από σχολείο μιας περιοχής σε σχολείο άλλης περιοχής. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης τόσο στα Υπηρεσιακά στοιχεία του αιτούντος όσο και στην Εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Αμοιβαίες μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας (Εδω η εγκύκλιος)

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94Α’ ): α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) , όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ), μέχρι 31 Αυγούστου 2021. β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2021. γ) Να έχουν συμπληρώσει μέχρι 31 Αυγούστου 2021 δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 (45Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97 (94Α΄), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ).

5. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε., δια της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα A΄ του Υ.ΠΑΙ.Θ., μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση (ενσωματωμένη στο σχετικό έντυπο αίτησης) όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (94Α’ ) και το Π.Δ. 39/98 (43Α΄-Διορθ. Σφαλμ. στο 262Α'), το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, σε ποια σχολική μονάδα υπηρετούν οργανικά, αν βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι.

6. Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις με τη μόνη διαφορά ότι εξετάζονται από το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

Αμοιβαίες μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ (Εδώ η εγκύκλιος)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 91/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996: α) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια (2) υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2022 (έτος διενέργειας των μεταθέσεων), από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα (1) χρόνο στην οργανική τους θέση. β) να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2022 και γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2022

2. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται αμοιβαία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για την περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, έχουν υπηρετήσει υποχρεωτικά για τρία έτη (3) στη θέση που τοποθετήθηκαν με την αμοιβαία μετάθεση.

3. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών αποστέλλουν τις αιτήσεις εντός πέντε (5) ημερών στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και από τη σχετική βεβαίωση προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν

Το έντυπο αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης Δευτεροβάθμιας

Το έντυπο αμοιβαίας μετάθεσης Πρωτοβάθμιας

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Παραλία Μπούκα
Ποια ελληνική παραλία είναι η δεύτερη με τα πιο γαλάζια νερά στον κόσμο
«Είναι μία παραλία πλήρως οργανωμένη, είναι προσβάσιμη για όλους, συμπεριλαμβανομένου και των ΑμεΑ, έχει σημεία αναψυχής, έχει τέσσερα καταστήματα...
Ποια ελληνική παραλία είναι η δεύτερη με τα πιο γαλάζια νερά στον κόσμο
Ειρήνη Κουρούβανη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει την Παραολυμπιονίκη Ειρήνη Κουρούβανη
Ο 36χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, στέρηση άδειας οδήγησης και για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος....
Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει την Παραολυμπιονίκη Ειρήνη Κουρούβανη