golearn-engl_970-250
Thumbnail
Αναλυτικοί πίνακες για τις άδειες που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις/(ΣΥΝ.Ε.Κ.)

Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις/(ΣΥΝ.Ε.Κ.) σας παρουσιάζουμε δύο αναλυτικούς πίνακες για τις άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στους πίνακες περιλαμβάνονται: το νομοθετικό πλαίσιο, οι μέρες αδείας που δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει. Στο καθεστώς των αδειών είναι σαφής η δυσμενής διάκριση σε βάρος των αναπληρωτών/τριων εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτά πάγια θέση μας είναι η εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών/τριων εκπαιδευτικών που φτάνουν πλέον το 30% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς και στο ζήτημα των αδειών το ΥΠΑΙΘ λειτουργεί με πνεύμα αυθαιρεσίας και αναλγησίας σε βάρος όλων των εκπαιδευτικών! Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι χειρισμοί του για τις άδειες ανατροφής των νεοδίοριστων συναδέλφων/ισσών και την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Στην πρώτη περίπτωση με μια παράνομη εγκύκλιο κατέβασε το όριο ηλικίας των τέκνων από τα 4 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα στα 2 έτη, για τη χορήγηση της άδειας ανατροφής. Ωστόσο παρά την υπ’αριθμόν 2367/2021 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, που ακύρωσε την παραπάνω εγκύκλιο η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ αρνήθηκε να συμμορφωθεί αμέσως, όπως έχει υποχρέωση, με την απόφαση του ΣΤΕ, ώστε να αποκατασταθούν πλήρως οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν και να τους αποδοθούν οι άδειες που δικαιούνται.

Στη δεύτερη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ήταν μάλλον αόρατοι για το ΥΠΑΙΘ και γι αυτό δεν υπήρξε καμία μέριμνα για την προστασία της υγείας τους!  Αντίθετα μέχρι σήμερα εργάζονται σε πολυπληθή και πολυάριθμα τμήματα, σε περισσότερα σχολεία προκειμένου να καλύψουν το ωράριο τους και τα κενά των σχολείων, ερχόμενοι σε επαφή έως και με 500 διαφορετικά παιδιά και 2, 3 ή και περισσοτέρους συλλόγους διδασκόντων την εβδομάδα, την  ίδια στιγμή που τα κρούσματα στις ηλικίες 0-17 ετών ξεπερνούν τις 580.000 και οι θάνατοι από τον covid 19 προσεγγίζουν τις 26.500! Ο κυνισμός της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ μάλιστα έφτασε στο σημείο να ενοχοποιεί τις άδειες των εκπαιδευτικών για τα χιλιάδες κενά με την κ. Κεραμέως να δηλώνει στην κρατική τηλεόραση ότι για τα χιλιάδες κενά «ευθύνονται» οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από δυσίατες ασθένειες και οι εγκυμονούσες, επειδή παίρνουν άδειες!

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Οι άδειες των μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:

 1. Κανονική Άδεια

H διάρκειά της είναι 10 εργάσιμες ημέρες ανά έτος και χορηγείται για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

 1. Αναρρωτική Άδεια

Η διάρκεια της είναι τόσοι μήνες όσα και τα έτη υπηρεσίας. Παράλληλα έχουμε και τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες με διάρκεια έως 8 ημέρες ανά έτος.

 1. Άδεια λόγω Γάμου/Συμφώνου Συμβίωσης

Χορηγείται σε συνέχεια του γεγονότος και έχει διάρκεια 5 εργάσιμων ημερών.

 1. Άδεια λόγω θανάτου (συζύγου ή συγγενούς)

Για 3 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός.

 1. Άδεια αιμοληψίας και λήψης αιμοπετάλιων

Χορηγείται για 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας. Μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το ανώτατο όριο είναι 6 αιμοληψίες ανά έτος.

 1. Άδεια εξετάσεων

Η διάρκειά της είναι 14 εργάσιμες ημέρες και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο.

 1. Άδεια για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Είναι μικρής χρονικής διάρκειας εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

 1. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Χορηγείται υποχρεωτικά σε περίπτωση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρταικών Υποτροφιών.Για την ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών χορηγείται από το ΑΠΥΣΔΕ άδεια άνευ αποδοχών για ένα σχολικό έτος.

 1. Άδεια νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Η διάρκειά της είναι 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 32 εργάσιμες ημέρες το χρόνο αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα.

 1. Άδειας Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 10 αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα.

 1. Άδεια συμμετοχής σε δίκη

1-3 εργάσιμες ημέρες για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου.

 1. Άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος

1-3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.

 1. ΄Αδεια αιρετών Α΄ βαθμού

Άδεια άνευ αποδοχών ή για 2/30/60/90 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων.

 1. Άδεια αιρετών Β΄βαθμού

Άδεια άνευ αποδοχών ή για 2/30/60/90 ημέρες ή για όλο το διάστημα άσκησης καθηκόντων.

 1. Άδεια συνδικαλιστική

3/5/9/15 εργάσιμες ημέρες το μήνα ή για όλο το διάστημα της θητείας.

 1. Άδεια Αθλητική

30/120/145/160/240 ημέρες ανά έτος και κατά περίπτωση.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών έως 1 μήνα

Χορηγείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης και χωρίς τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών για σοβαρούς λόγους

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη.

 1. Άδεια άνευ αποδοχών για υπηρέτηση σε Ε.Ε/ Διεθνή οργανισμό

Η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως και τα 5 σχολικά έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη.

 1. Άδεια τρίμηνη για ανατροφή τέκνου

Χορηγείται με πλήρεις αποδοχές σε περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.

 1. Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

Χορηγείται με βεβαίωση θεράποντα γιατρού για 1 ημέρα ανά έτος.

 1. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η διάρκειά της είναι 7 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

 1. Άδεια μητρότητας

Χορηγείται 2 μήνες προ του τοκετού και 3 μήνες μετά τον τοκετό.

 1. Άδεια πατρότητας

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 1. Άδεια εννιάμηνη ανατροφής τέκνου

Εφόσον ο/η υπάλληλος δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

 1. Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο εφόσον δεν έχει λάβει την 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου.

 1. Άδεια ασθένειας τέκνου

Η διάρκεια της είναι 4 εργάσιμες ημέρες /έτος και ποροσαυξάνεται στις 7 για τους τρίτεκνους στις 10 για τους πολύτεκνους και στις 8 για τους μονογονείς.

 1. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Αφορά ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη την ημέρα έως και 4 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

Ολόκληρο το πλαίσιο των αδειών είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tinyurl.com/yckmwp4m


ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

 1. Κανονική Άδεια

7 εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 1. Αναρρωτική Άδεια

15 εργάσιμες ημέρες που προσαυξάνονται σε άλλες 15 για δυσίατα νοσήματα

 1. Άδεια λόγω Γάμου/Συμφώνου Συμβίωσης

5 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία.

 1. Άδεια λόγω θανάτου (συζύγου,τέκνου, γονέα,αδελφού)

Για 2 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός.

 1. Άδεια αιμοληψίας και λήψης αιμοπετάλιων

Χορηγείται για 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας. Μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα είτε οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Το ανώτατο όριο είναι 6 αιμοληψίες ανά έτος.

 1. Άδεια εξετάσεων

14 εργάσιμες ημέρες (σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης).

 1. Άδεια για επιστημονικούς και επιμορφωτικούς λόγους

Είναι μικρής χρονικής διάρκειας εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

 1. Άδεια νοσήματος (ιδίου/συζύγου/τέκνου)

Η διάρκειά της είναι 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 32 εργάσιμες ημέρες το χρόνο αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα και ανάλογα με τη σύμβαση

 1. Άδειας Αναπηρίας (ιδίου/τέκνου)

6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο που προσαυξάνεται σε 10 αν υπάρχουν περισσότερα από 1 πάσχοντα πρόσωπα και ανάλογα με τη σύμβαση

 1. Άδεια ανυπαιτίου κωλύματος (παράσταση σε δίκη ή αδυναμία προσέλευσης)

15 εργάσιμες ημέρες με προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα.

 1. Άδεια για άσκηση εκλογικού δικαιώματος

1-3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση με βάση τη χιλιομετρική απόσταση.

 1. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Η διάρκειά της είναι 7 εργάσιμες ημέρες ανά έτος.

 1. Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

 2. Άδεια μητρότητας

119 ημέρες. 8 εβδομάδες πριν την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 μετά.

 1. Άδεια πατρότητας

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου.

 1. Άδεια τρίμηνη για ανατροφή τέκνου

3 μήνες και 15 ημέρες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

 1. Άδεια μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου

2 ώρες την εβδομάδα από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της σύμβασης εφόσον δεν κάνει χρήση της 3μηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

 1. Άδεια γονική

4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ και 2 μήνες άνευ επιδότησης).

 1. Άδεια ασθένειας τέκνου

Η διάρκεια της είναι 4 εργάσιμες ημέρες /έτος και ποροσαυξάνεται στις 7 για τους τρίτεκνους στις 10 για τους πολύτεκνους και στις 8 για ΠΡΟτους μονογονείς σε αναλογία με τη σύμβαση.

 1. Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας παιδιού

Κατά 1 ώρα στο εργασιακό ωράριο το οποίο ορίζεται στις 5 αντί για 6 ημερησίως.

 1. Άδεια λόγω νοσηλείας παιδιών άνευ αποδοχών

30 εργάσιμες ημέρες ανά έτος ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιού για λόγους ασθένειας ή ατυχήματος.

 1. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

6 εργάσιμες ημέρες ετησίως που προσαυξάνεται σε 8 για γονείς 3 ή περισσοτέρων παιδιών.

Ολόκληρο το πλαίσιο των αδειών είναι στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://tinyurl.com/47uecddz


ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι αιτήσεις αδειών κατατίθενται στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, καθώς το σχολείο θα πρωτοκολλήσει την άδεια και στη συνέχεια θα την καταχωρήσει στο myschool αμέσως, αν και εφόσον η άδεια χορηγείται από αυτό. Όμως, ακόμη και στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται από το τμήμα αδειών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια. Το σχολείο πρέπει οπωσδήποτε να είναι ενήμερο εγκαίρως από τον/την εκπαιδευτικό σχετικά με την άδεια που προτίθεται να ενεργοποιήσει.

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σύβοτα - τραγωδία: Νεκρή γυναίκα που έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης - Έσπασε ο ιμάντας

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ποιος ήταν ο Διον. Σιμόπουλος που πέθανε: Η πορεία του «από τα Ψηλαλώνια στο Φεγγάρι»
Ο εμβληματικός και επί πολλά χρόνια επικεφαλής του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου ήταν ένας άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση...
Ποιος ήταν ο Διον. Σιμόπουλος που πέθανε: Η πορεία του «από τα Ψηλαλώνια στο Φεγγάρι»
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού-Που μπορούν να δουν τα στοιχεία τους οι νεοδιορισθέντες
Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης των διορισθέντων με κωδικό εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού (ΜΑΔ)
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού-Που μπορούν να δουν τα στοιχεία τους οι νεοδιορισθέντες