too many hats-no time
Σημεία και τέρατα του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

Σημεία και τέρατα του νέου Κανονισμού (υπο-) Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5837/Β/15-12-2021).

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26:

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι δεκαέξι (16) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

α) δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες,

β) οκτώ (8) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, όταν ο εκπαιδευτής έχει την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ή είναι συνταξιούχος.

Βάσει αυτών:

α) Οι ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρούν το ανώτατο όριο των 10 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

β) Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι πλήρως απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα και οι συνταξιούχοι περιορίζονται στις 8 από τις 10 διδακτικές ώρες, μετρώντας απώλειες μόλις 2 ωρών εβδομαδιαίως.

γ) Οι άνεργοι και οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στα δημόσια ΙΕΚ ως εκπαιδευτές δέχονται το μεγαλύτερο ψαλίδισμα, περιοριζόμενοι στις 16 από τις 20 διδακτικές ώρες, χάνοντας δηλαδή 4 ώρες εβδομαδιαίως.

Ειδικά όσον αφορά στους εκπαιδευτές της τρίτης κατηγορίας (κατά τη σειρά που προηγήθηκε και κατά κυριολεξία), οι απολαβές τους, ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών ωρών που τους ανατίθενται, κυμαίνονται από τα 10 έως τα 160 ευρώ την εβδομάδα (καθαρά και χωρίς μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), όταν άλλες κατηγορίες εκπαιδευτών απλώς συμπληρώνουν τον κύριο μισθό τους. Και οι καθαροί μήνες εργασίας για όλους τους εκπαιδευτές των δημοσίων ΙΕΚ που αναλαμβάνουν μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του έτους (ιδανική περίπτωση) υπολογίζονται περίπου στους επτά. Με τέτοιους εργασιακούς και οικονομικούς όρους πόσοι εκπαιδευτές θα βρεθούν προκειμένου να αναβαθμίσουν το έργο της επαγγελματικής κατάρτισης των σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ; «Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις». Τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στον εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής είναι, αναμφίβολα, η καρδιά του ΙΕΚ.

Πώς να συμφωνήσουμε με την άποψη ότι τα δημόσια ΙΕΚ δεν αποτελούν κοινωνικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα ώστε να δίνουν δουλειά στους άνεργους εκπαιδευτές, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, προφανώς υπερπλήρους επαγγελματικής απασχόλησης, όταν στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ μοριοδοτούνται οι άνεργοι και οι ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτών, πολύτεκνοι, τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, μονογονεϊκοί γονείς, ΑΜΕΑ; Το ίδιο δε συμβαίνει και με τα σχολεία;

Τι φταίει για την «περί ανέμων και υδάτων» διδασκαλία στα δημόσια ΙΕΚ, για την ελλιπή θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση των σπουδαστών, για τις υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες σημειώσεις των εκπαιδευτών, για τα αναπάντητα θέματα των εξετάσεων πιστοποίησης που δίνουν οι απόφοιτοι σπουδαστές στον ΕΟΠΠΕΠ, για τη μη επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων;

α. Οι χαμηλές απολαβές του εκπαιδευτή.

β. Ο οικονομικής φύσεως καιροσκοπισμός του εκπαιδευτή.

γ. Η έλλειψη χρόνου από πλευράς του εκπαιδευτή.

δ. Ο προσωρινός χαρακτήρας της εργασίας του εκπαιδευτή στα δημόσια ΙΕΚ.

ε. Η αδυναμία ή η μη θέληση του εκπαιδευτή να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας για ποικίλους λόγους.

στ. Όλα τα παραπάνω αθροιστικά.

«Όταν έχεις πάρα πολλές κορυφαίες προτεραιότητες, ουσιαστικά δεν έχεις κορυφαίες προτεραιότητες», όπως παραδέχεται ο Αμερικανός εκπαιδευτικός και επιχειρηματίας Stephen R. Covey, στηριζόμενος ο ίδιος στη μακρόχρονη εκπαιδευτική και επιχειρηματική εμπειρία του. Όταν τρέχουμε μέρα-νύχτα σε διαφορετικές εργασίες και συγχρόνως μας κυνηγούν και άλλου είδους υποχρεώσεις, όπως είναι οι οικογενειακές και οι ευρύτερα κοινωνικές, τότε μπορεί να βρεθεί χρόνος και διάθεση να προσφέρουμε ποιοτικό και καινοτόμο έργο στα δημόσια ΙΕΚ ή μήπως αναγκαζόμαστε να φλομώνουμε* τους σπουδαστές μας με τις αερολογίες, τις συχνότατες εκπαιδευτικές επισκέψεις και την αλόγιστη χρήση των εποπτικών μέσων με προτίμηση στην προβολή ταινιών μεγάλου μήκους;

*Ο «φλόμος» από το οποίο προέρχεται το ρήμα «φλομώνω», είναι ένα δηλητηριώδες φυτό με πολύ άσχημη μυρωδιά, το οποίο κατά τα παλαιά χρόνια συνήθιζαν να το ρίχνουν μέσα στη θάλασσα οι αλιείς προκειμένου να «φλομώσουν», δηλαδή να ζαλίσουν-ναρκώσουν τα ψάρια και τα υπόλοιπα θαλασσινά ώστε να πέσουν πιο εύκολα στα δίχτυα τους. Η τεχνική αυτή, η οποία καθιστούσε πολύ πιο εύκολο το έργο τους, σήμερα απαγορεύεται.

Το έργο της επαγγελματικής κατάρτισης των σπουδαστών στα δημόσια ΙΕΚ δε μπορεί να βασίζεται σε εύκολες και πρόχειρες τεχνικές. Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων οφείλει να αφοσιωθεί πλήρως στους σπουδαστές του, να προσφέρει τον εαυτό του και πολύ χρόνο από την καθημερινότητά του, εάν επιθυμεί να αποτελέσει πηγή μάθησης, έμπνευσης και δημιουργίας. Τυχόν αδυναμίες του εκπαιδευτή δεν δύνανται να καλυφθούν με τις υψηλές βαθμολογίες, τις εύκολες εργασίες ή την παράβλεψη των απουσιών, ακόμη κι όταν όλες οι προηγούμενες αντιεκπαιδευτικές μέθοδοι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σχέσης συναλλαγής που αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκείνον  και τους σπουδαστές του. «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια»: Ο ευσυνείδητος εκπαιδευτής μπορεί και κοιτάει στα μάτια τον σπουδαστή του, τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών του όσο και μετά το πέρας αυτών, βλέποντάς τον ως έναν σπουδαστή δια βίου. Ελπιδοφόρα είναι η πρόβλεψη του άρθρου 27 του νέου Κανονισμού για τα καθήκοντα και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών σε τέσσερις άξονες:

α) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο,

β) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη συνέπεια και τις υποχρεώσεις του,

γ) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων,

δ) Αξιολόγηση εκπαιδευτή ως προς τη σχέση του με τους καταρτιζόμενους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης και οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεισφέρουν κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων στα ΙΕΚ, εφόσον βέβαια διαθέτουν τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία, κατά προτεραιότητα. Εποικοδομητικά μπορούν να λειτουργούν και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε επαγγελματικούς χώρους, δημόσιους και ιδιωτικούς, οι οποίοι χώροι ταυτίζονται με την επαγγελματική προοπτική των σπουδαστών. Αντί αυτού, τα δημόσια ΙΕΚ προτιμούν να λειτουργούν ως «κέντρα διερχομένων εκπαιδευτών», στερώντας από τους σπουδαστές τους το κλίμα της σταθερότητας.

Θέτοντας η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως βασικό ζητούμενο στο προσοντολόγιο των υποψηφίων εκπαιδευτών δημοσίων ΙΕΚ τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία, την οποία μάλιστα μοριοδοτεί με τα μισά, σχεδόν, μόρια (40 από τα 100), εύλογα αναρωτιέται κανείς:

α) Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας ιδιωτικός υπάλληλος πλήρους απασχόλησης ή ένας συνταξιούχος δύναται να λαμβάνει διδακτικές ώρες στα δημόσια ΙΕΚ, χωρίς τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας»  επαγγελματική εμπειρία, εις βάρος μάλιστα των ανέργων και των αποκλειστικά απασχολουμένων στα δημόσια ΙΕΚ συναδέλφων του;

β) Γιατί ένας άνεργος ή αποκλειστικά απασχολούμενος στα δημόσια ΙΕΚ ως εκπαιδευτής δε δύναται να λαμβάνει περισσότερες διδακτικές ώρες στα δημόσια ΙΕΚ, πολλές φορές μάλιστα και καθόλου, όταν διαθέτει τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία, αλλά λιγότερα μόρια από έναν ελεύθερο επαγγελματία ή έναν δημόσιο υπάλληλο ή έναν ιδιωτικό υπάλληλο ή έναν συνταξιούχο που δε διαθέτει τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία;

Αυτό που θα περίμενε κανείς είναι να υπάρχουν χωριστοί αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ, εξορθολογισμένοι, με κριτήριο προτεραιότητας τη «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία. Συγχρόνως, ότι θα εφαρμοζόταν η διάκριση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε πιστοποιημένους και μη πιστοποιημένους, με τους πρώτους να προηγούνται, ωστόσο αυτό που προτιμήθηκε είναι η απαξίωση του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αλλά και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Αποτελεί σχήμα οξύμωρο οι μη πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτές Ενηλίκων να αναλαμβάνουν την προετοιμασία των σπουδαστών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Προς την κατεύθυνση της άνευ όρων ενοποίησης των αξιολογικών πινάκων των Εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ, εργάστηκε τα προηγούμενα χρόνια το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.), κρίνοντας τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «εξ ιδίων τα αλλότρια» και συνεισφέροντας έτσι στην τερατογένεση του (ποινικού) Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ το 2020. (βλ. αριθμ. πρωτ. 12/2019 κ.ά.). Έτσι καταργήθηκαν οι χωριστοί αξιολογικοί πίνακες που ήθελαν τους μη δημοσίους υπαλλήλους και μη συνταξιούχους να προηγούνται. Πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι μπορούν ανεμπόδιστα να αναλαμβάνουν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ, μπαίνοντας στο ίδιο τσουβάλι με τις υπόλοιπες κατηγορίες εκπαιδευτών, και μάλιστα χωρίς τη  «σχετική με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης ειδικότητας» επαγγελματική εμπειρία, η οποία υπερμοριοδοτείται με 40 μόρια. Πόσοι είναι όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία ως σερβιτόροι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, υπάλληλοι τουριστικών γραφείων, τουριστικοί συνοδοί, κομμωτές, κεραμοποιοί, ζωγράφοι, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, φωτογράφοι κ.ο.κ.;

Ένα άλλο θέμα, για το οποίο μάλιστα το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) απέφυγε σε αυτή την περίπτωση να πάρει οποιαδήποτε θέση, παρά τις αντιδράσεις πολλών εκπαιδευτών, είναι η φετινή (για το εξάμηνο 2021Β΄), πρωτοφανής ανάθεση του διοικητικού ελέγχου του αιτήσεων των μελών του (ποινικού) Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ σε μια ιδιωτική λογιστική εταιρεία-φάντασμα υπό την επωνυμία B&F CONSULTING.

Η εταιρεία αυτή, η οποία εδρεύει σε ένα μικρό γραφείο μιας πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, συγκεκριμένα επί της οδού Βολανάκη 4, χωρίς να φέρει κάποια εξωτερική ταμπέλα ή να αναγράφει κάτι στο κουδούνι της πόρτας, κλήθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ να αξιολογήσει τις αιτήσεις χιλιάδων υποψηφίων εκπαιδευτών Δ.ΙΕΚ ανά την Ελλάδα αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 37.200,00 €. Έως σήμερα «νίπτει τας χείρας της», αφήνοντας αναπάντητες τις ενστάσεις των εκπαιδευτών και μεταφέροντας έτσι την ευθύνη σε άλλους, συγκεκριμένα σε αυτούς από τους οποίους λάβαμε τις ακόλουθες απαντήσεις:

Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν: «Σε καμία περίπτωση το Τμήμα Γ΄ δεν έχει την αρμοδιότητα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων του Μητρώου καθώς αυτή η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί με Υπουργική Απόφαση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ».

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: «Σε κάθε περίπτωση τη Διαχείριση του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΔΙΕΚ την έχει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης».

Και παρά τη μεγάλη ευθύνη που αναμφίβολα μοιράζονται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν και η μικρή ιδιωτική λογιστική εταιρεία-φάντασμα B&F CONSULTING για το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων των μελών του νεοφυούς (ποινικού) Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) από την άλλη περιορίστηκε στο γεγονός της μη ανάρτησης των ωρολογίων προγραμμάτων από πλευράς πολλών Δ.ΙΕΚ, περιλαμβάνοντας, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα και το αριθμό μητρώου των εκπαιδευτών που ανέλαβαν μαθήματα για το εξάμηνο 2021Β΄.  Μάλιστα αναφέρθηκε και σε μια λίστα αυτών των Δ.ΙΕΚ, την οποία όμως ποτέ δεν δημοσίευσε. Αυτό που για λόγους διαφάνειας προέχει είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτές που ανέλαβαν διδακτικές ώρες στα Δ.ΙΕΚ αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν με βάση τα όσα προβλέπουν τα σχετικά ΦΕΚ, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτών εκείνων που συμμετέχουν στη διαδικασία με δύο πτυχία, εξετάζοντας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, εάν όντως τηρείται ο διαχωρισμός των δύο πτυχίων, δηλαδή εάν συσχετίζεται σωστά το κάθε πτυχίο με τα αντίστοιχα πεδία της αίτησης (μεταπτυχιακό, διδακτορικό, επιμόρφωση, επαγγελματική εμπειρία, διδακτική εμπειρία), ώστε να προκύπτει μια ξεκάθαρη και διακριτή μοριοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, όσοι διενεργούν τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων των μελών του Μητρώου  Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ οφείλουν μεταξύ των άλλων πεδίων να εξετάζουν:

1) Μεταπτυχιακό: Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος που διαθέτουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές είναι σχετικός με το αντικείμενο των μαθημάτων που δήλωσαν, όπως συγκεκριμένα ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020, έτσι ώστε να λάβουν ανάλογα τη μοριοδότηση των 2 ή 4 μορίων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των μαθημάτων που δήλωσαν και ανέλαβαν, όπως αυτό ορίζεται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων ΙΕΚ

pinakas1.jpg

2) Διδακτορικό: Εάν ο διδακτορικός τίτλος που διαθέτουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές είναι σχετικός με το αντικείμενο των μαθήματων που δήλωσαν, όπως συγκεκριμένα ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020, έτσι ώστε να λάβουν ανάλογα τη μοριοδότηση των 5 ή 8 μορίων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των μαθημάτων που δήλωσαν και ανέλαβαν, όπως αυτό ορίζεται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων ΙΕΚ.

pinakas2.jpg

Σημειωτέον ότι ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ μάλλον δεν μπορεί να υποστηρίξει τον προβλεπόμενο διαχωρισμό της μοριοδότησης ανά μάθημα.

3) Επιμόρφωση: Εάν οι βεβαιώσεις των επιμορφώσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών είναι άνω των 25 ωρών η καθεμία και εάν είναι σχετικές με το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων που δήλωσαν και ανέλαβαν, όπως συγκεκριμένα ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020:

pinakas3.jpg

4) Επαγγελματική εμπειρία:

α) Εάν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές διαθέτουν βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μέσω των οποίων αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος και το είδος της απασχόλησής τους, και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρονται στον τρίτο πίνακα που ακολουθεί παρακάτω, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει εκτιμηθεί σωστά η επαγγελματική εμπειρία που δήλωσαν, η οποία επαγγελματική εμπειρία,  σύμφωνα με τα Φ.Ε.Κ. 111/2020 και 3393/2020, οφείλει να είναι σχετική με το αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων που δήλωσαν και ανέλαβαν να διδάξουν, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο κάθε μαθήματος, όπως αυτό ορίζεται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων ΙΕΚ.

β) Εάν εκ παραδρομής έχει εκληφθεί ως επαγγελματική η διδακτική εμπειρία τους στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση.

pinakas4.jpg

 

5) Διδακτική εμπειρία:

α) Εάν η διδακτική εμπειρία των υποψηφίων εκπαιδευτών σε ΙΕΚ και ΣΕΚ είναι σχετική με το πτυχίο με το οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και με το διδακτικό αντικείμενο των μαθημάτων που δήλωσαν και ανέλαβαν, όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020:

pinakas5.jpg

β) Εάν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές διαθέτουν διδακτική εμπειρία σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετική με το πτυχίο με το οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020:

pinakas6.jpg

γ) Εάν οι υποψήφιοι εκπαιδευτές διαθέτουν διδακτική εμπειρία σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ, σχετική με το πτυχίο με το οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως ορίζει το Φ.Ε.Κ. 3393/2020:

pinakas7.jpg

Εν κατακλείδι, αρνητική εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας που δημοσίευσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν, δεν προβλέπει τίποτα ως προς την αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτών ΙΕΚ, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών στα Δημόσια ΙΕΚ συνεχίζει να αποτελεί πάρεργο.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

αυτισμος
Νευροδιαφορετικότητα: Ημερίδα εκπαιδευτικών για τον αυτισμό στη Σητεία
Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 10.30 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας και υποστηρίζεται από τον Δήμο Σητείας.
Νευροδιαφορετικότητα: Ημερίδα εκπαιδευτικών για τον αυτισμό στη Σητεία
εγκέλαδος, σεισμός στην Τουρκία, διασώστες, χαλάσματα
Γονείς Ικαρίας: Κάντε άμεσα προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία του νησιού
Οι γονείς τονίζουν ότι ζουν σε ένα νησί που απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Τουρκία, που θρήνησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από τον πρόσφατο σεισμό και...
Γονείς Ικαρίας: Κάντε άμεσα προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία του νησιού