Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
diagonisma
Όλες οι αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών Λυκείου και Γυμνασίου - Πώς θα δοθούν οι βαθμοί στα Δημοτικά σχολεία

Το πρώτο τετράμηνο στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου, με τα διαγωνίσματα τετραμήνου να πλησιάζουν με γοργούς ρυθμούς.

Ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών Λυκείου, αλλάζει φέτος, ύστετα από την εφαρμογή του νόμου 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές των ΓΕΛ

Ο νέος νόμος ορίζει ότι ο βαθμός τετραμήνου προκύπτει από τη συνεκτίμηση της προφορικής βαθμολογίας και της γραπτής επίδοσης.

Ο νόμος 4823/2021 τροποποίησε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), καθορίζοντας νέους όρους και προϋποθέσεις για τη διαδικασία της αξιολόγησης των μαθητών, που διαμορφώνονται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από 3 κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ’ του πρώτου εδαφίου.

Ο νόμος ορίζει επίσης ότι:

  • Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
  • Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
  • Με τη λήξη του Α’ και του Β’ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
  • Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.
  • Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών.

Για το Β’ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Γυμνάσια

Στο άρθρο 26 του νέου νόμου 4823/2021 καθορίζονται ορισμένες αλλαγές και στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου.

Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016, περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κ.λπ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή/παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Αναφορικά με τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι:

α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

3. Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄, διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α’ και της Ομάδας Β’ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ’ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.

4. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και κατάλληλων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.».

Σε ποια ομάδα ανήκουν τα μαθήματα

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

Ομάδα Α΄

αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.

αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.

αγ) Ιστορία.

αδ) Μαθηματικά.

αε) Φυσική.

αστ) Βιολογία.

αζ) Αγγλικά.

Ομάδα Β΄

βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.

ββ) Χημεία.

βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.

βδ) Θρησκευτικά.

βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.

βζ) Οικιακή Οικονομία.

Ομάδα Γ΄

γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.

γβ) Φυσική Αγωγή.»

Δημοτικά: Στις 10 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το Α' τρίμηνο

Στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας Ζέττας Μακρή, οι βαθμολογίες Α' Τριμήνου στα Δημοτικά σχολεία θα δοθούν ως εξής:

Α. Για τα σχολεία που λειτουργούν με φυσική παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.

Β. Για τα σχολεία ή για τα τμήματα που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας οι Διευθυντές/τριες και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, με απόφασή τους, προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να παραδίδονται οι έλεγχοι προόδου Α’ τριμήνου στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Γ. Με την επανέναρξη της λειτουργίας αυτών των σχολείων - τμημάτων με φυσική παρουσία, οι έλεγχοι προόδου παραδίδονται εντύπως εσώκλειστοι σε φάκελο στους μαθητές και στις μαθήτριες για να τους παραδώσουν στους γονείς τους.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί της Α’ και Β’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων ενημερώνουν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Νοεμβρίου

Μετάλλαξη Όμικρον: Αυτά είναι τα συμπτώματα - Δεν μοιάζει με τη ΔΕΛΤΑ

Κοινωνικό μέρισμα: Πότε και σε ποιους θα δοθεί

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα θα βρίσκονται στο ΑΤΜ το απόγευμα της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου 2021

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιοτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ το μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

thomas_katsaounis
Πέθανε ο 20χρονος Θωμάς Κατσαούνης, μπασκετμπολίτας ύψους 2μ.20
Σε πένθος έχει βυθιστεί η Θεσσαλονίκη και όλη η μπασκετική κοινότητα της χώρας καθώς πέθανε ο νεαρός σέντερ ύψους 2μ.20, Θωμάς Κατσαούνης μόλις στα...
Πέθανε ο 20χρονος Θωμάς Κατσαούνης, μπασκετμπολίτας ύψους 2μ.20
paidi
Στις 29 Νοεμβρίου ξεκινάει το δημοφιλές σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Αιγαίου
Στις 29 Νοεμβρίου ξεκινάει το κορυφαίο στην Ελλάδα σεμινάριο από δημόσιο Πανεπιστήμιο πάνω στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που μοριοδοτεί για...
Στις 29 Νοεμβρίου ξεκινάει το δημοφιλές σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Αιγαίου