Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
INTIME NEWS/ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος σχετικά με τη χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Εγκύκλιο σχετικά με τη χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας

Το έγγραφο περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτρέπεται η η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές με γνώμονα τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1.α του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄).

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) «Η άδεια (υπηρεσιακής εκπαίδευσης) χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.»

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄/13-02-2002), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 21 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 τ.Α΄/11-02-2014)] και ισχύουν, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/09-02-2007) όπως ισχύει, των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-1-2003) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 τ.Β΄/21-10-2005) Υπουργική Απόφαση και ισχύει.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 9 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ 315 τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθ. Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ49-9ΩΣ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 τ.Α΄/23-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 τ.Α΄/21-2-2016) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/07-08-2017) ορίζεται ότι:

«α) Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας ή εργαζόμενοι σε αυτά ή στο Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας,

γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας,

δ) μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και

ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι.

Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134)».

Στην περίπτωση της άδειας αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) και της παρ. κδ του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως προστέθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 (ΦΕΚ 1461 Β΄) Υπουργική Απόφαση και ισχύει

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

8 επιδόματα που δε γνώριζες ότι δικαιούσαι - Πώς θα λάβεις τα χρήματα

ΕΟΦ: Οι αναμνηστικές δόσεις εξασθενούν το ανοσοποιητικό

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Μόνιμοι Διορισμοί σε Δήμους: Το  πιο εύκολο Lower - Proficiency για μόρια μέσα σε 3 ημέρες με ΤΗΛΕΞΈΤΑΣΗ - Μόνο 111 ευρώ

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Θεσσαλονίκη – 24χρονη θύμα βιασμού: «Το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη είναι λίγο»
Εισαγγελική έρευνα για κύκλωμα μαστροπείας - Αλλεπάλληλες οι καταγγελίες που σχετίζονται με τα άτομα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στον βιασμό της...
Θεσσαλονίκη – 24χρονη θύμα βιασμού: «Το ευχαριστώ στον κόσμο για τη στήριξη είναι λίγο»