Πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών: Κανένας αποκλεισμός από θέσεις ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων
INTIME NEWS/ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού των αποφοίτων των Φιλοσοφικών Σχολών στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού / ή Οικονομικού» μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών

Δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις προκηρύξεις πλήρωσης των θέσεων στο Δημόσιο του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού / ή Οικονομικού» μέσω ΑΣΕΠ έχουν οι απόφοιτοι των τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη.

Ο υπουργός απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής της «Ελληνικής Λύσης Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου με θέμα τον «Αποκλεισμό των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχολών από θέσεις ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, μέσω διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ».

Όπως ξεκαθαρίζει στην απάντησή του ο υπουργός, οι απόφοιτοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού / ή Οικονομικού» του ως άνω άρθρου 4 (πλην των εξαιρέσεων της παρ. 3), για τις οποίες ορίζεται στη σχετική προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα «οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής», και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποκλεισμού τους.

Στη συνέχεια, ο Μάκης Βορίδης έριξε το «μπαλάκι» στο υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας ότι «κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών

Αναλυτικά, η απάντηση του Μάκη Βορίδη στην ερώτηση για τον αποκλεισμό των αποφοίτων των Φιλοσοφικών Σχολών από θέσεις ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ:

Οι διορισμοί / προσλήψεις προσωπικού στους φορείς του δημοσίου τομέα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του συστήματος προσλήψεων (Ν. 4765/2021, όπως ισχύει), εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου ή από ειδικές διατάξεις νόμων.

Στο «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει) γίνεται περιγραφή των απαιτούμενων προσόντων διορισμού για ορισμένους βασικούς, για τη λειτουργία των οργανισμών του δημοσίου, κλάδους / ειδικότητες (π.χ. Διοικητικός - Οικονομικός, Πληροφορικής, κ.λπ.). Εννοείται πως η παράθεση στο «Προσοντολόγιο» των κλάδων / ειδικοτήτων αυτών είναι εντελώς ενδεικτική, καθώς με τους Οργανισμούς ή Κανονισμούς τους, οι διάφοροι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται να προβλέψουν και άλλους κλάδους / ειδικότητες για την κάλυψη των συγκεκριμένων υπηρεσιακών τους αναγκών.

 Βασική αρχή του «Προσοντολογίου» είναι τα κατά περίπτωση κλάδου / ειδικότητας απαιτούμενα προσόντα να συνδέονται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας κατά βαθμίδα εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Κατά συνέπεια, για την κάλυψη θέσεων προσωπικού επί μέρους κλάδων / ειδικοτήτων, όλων των κατηγοριών / εκπαιδευτικών βαθμίδων, ως προσόν διορισμού απαιτείται το κατά περίπτωση ειδικότητας ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της ημεδαπής, ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής.

Στο πλαίσιο αυτό, εναπόκειται στον κάθε φορέα, ανάλογα με τις ειδικότερες υπηρεσιακές του ανάγκες και με γνώμονα το αντικείμενο των μονάδων που θα στελεχωθούν, ο καθορισμός, με τον Οργανισμό Κανονισμό του, των κλάδων / ειδικοτήτων προσωπικού που κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, καθώς και ο καθορισμός με τις οικείες οργανικές διατάξεις ή με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, των τίτλων σπουδών, που καθορίζονται ως τυπικά προσόντα διορισμού συγκεκριμένων κλάδων / ειδικοτήτων.

Εν προκειμένω, για τον Κλάδο «ΠΕ Διοικητικό και / ή Οικονομικό» στο άρθρο 4 του «Προσοντολογίου» προβλέπεται ότι: «Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής».

Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι: «Όταν ο κλάδος είναι αμιγώς διοικητικός επιτρέπεται να περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα διοικητικών …μόνο σπουδών γενικώς ή συγκεκριμένων ειδικοτήτων αυτών, μετά από αίτημα του φορέα που εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι απόφοιτοι Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων στο Δημόσιο του κλάδου «ΠΕ Διοικητικού / ή Οικονομικού» του ως άνω άρθρου 4 (πλην των εξαιρέσεων της παρ. 3), για τις οποίες ορίζεται στη σχετική προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα «οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής», και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποκλεισμού τους.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απάντηση του υπουργού Εσωτερικών.

Η ερώτηση

Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου είχε καταθέσει στη Βουλή την παρακάτω ερώτηση απευθυνόμενη στον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως:

«Είναι αληθές ότι σε προκηρύξεις πρόσληψης ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ, αποκλείονται εκ συστήματος οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής διαφόρων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; Αν ναι, για ποιον λόγο συμβαίνει αυτού του είδους ο αποκλεισμός;».

Δείτε εδώ αναλυτικά την ερώτηση όπως κατατέθηκε στη Βουλή.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Lockdown: Πότε θα επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού

Επίδομα 534€: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Απριλίου

Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

αθλητισμος
Σχολικός Αθλητισμός: Με self test οι μαθητές σε προπονήσεις-Ακαδημίες
Στην άμεση αξιοποίηση και για τις αθλητικές δραστηριότητες των διενεργούμενων self test, τόσο των μαθητών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες όσο και...
Σχολικός Αθλητισμός: Με self test οι μαθητές σε προπονήσεις-Ακαδημίες
marieta giannakou
Μαριέττα Γιαννάκου: «Όχι» στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια
Την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια εκφράζει η η πρώην υπουργός Παιδείας και βουλευτής της ΝΔ, Μαριέττα Γιαννάκου - Τα άρθρα με τα...
Μαριέττα Γιαννάκου: «Όχι» στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια