Απουσίες στο σχολείο: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα των απουσιών εξαιτίας Κορονοϊου
Άμεσες λύσεις για την ρύθμιση των απουσιών λόγω προληπτικής αποχής από το σχολείο για τον περιορισμό του COVID-19

Η ύψιστη προτεραιότητα της τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά έχουν οριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), είναι αδιαμφισβήτητη. Μια σειρά όμως ασύμβατων ή μη προβλέψιμων ρυθμίσεων δημιουργούν ισχυρούς προβληματισμούς στην απρόσκοπτη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ (18-9-2020)  με θέμα: «Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες» :

«Εάν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων».

Και ακόμη:

«Εάν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 όταν είναι στο σχολείο, γίνονται τα παρακάτω εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 (…).  Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και εφόσον, σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη COVID-19 χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση (βλ. Παράρτημα), θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον (εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε νοσοκομείο), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του».

Αλλά και στις οδηγίες για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του ΕΟΔΥ (31/08-2020) ορίζεται ότι:

«Τα παιδιά και τα μέλη του προσωπικού που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 απαγορεύεται να προσέρχονται στο σχολείο»,

όπως και ότι:

«Παραμονή κατ’ οίκον και αποχή από την παρακολούθηση μαθημάτων ή την εργασία οποιουδήποτε ατόμου εμφανίζει συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού ή πυρετό»

 «Η αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες», προβλέπεται και από τις σχετικές οδηγίες που έχουν αποσταλεί στα σχολεία (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/ΦΕΚ 3780 Β΄/08-9-2020, άρθρο 6, παρ. 8).

Σύμφωνα με τα παραπάνω Πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης COVID-19 στα παιδιά είναι:

· πυρετός

· βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

· δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια

· μυαλγίες

· ρίγος

· πονοκέφαλος

· καταβολή δυνάμεων

· δυσκαταποσία

· απώλεια γεύσης ή/και οσμής

 · ναυτία / έμετος

· κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

Από τα παραπάνω συμπτώματα, αναγνωρίζουμε όλοι ότι τα περισσότερα μπορεί να εμφανιστούν στα παιδιά εξαιτίας μιας αδιαθεσίας, που πιθανόν να μην οφείλεται στον COVID-19. Άλλωστε, τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονταν στα παιδιά μας και προ-κορονοϊού. Και ενώ θα πρέπει να τηρηθούν οι οδηγίες των ειδικών για προληπτική παραμονή του παιδιού στο σπίτι, όταν αυτό εμφανίσει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, η ασάφεια της διαχείρισης αυτών των απουσιών – ή, καλύτερα, η ξεκάθαρη αδυναμία του σχολείου να μην προσμετρήσει αυτές τις απουσίες – διαμορφώνουν διλήμματα εφαρμογής των συστάσεων αυτών τα οποία, σε περίπτωση  που τα συμπτώματα οφείλονται τελικά στην λοίμωξη COVID-19, ίσως αποδειχτούν οδυνηρά, τόσο για την σχολική κοινότητα, όσο και σε ευρύτερο κοινωνικό πεδίο, αφού οι προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού θα έχουν εφαρμοστεί πλημμελώς .

Η παραπάνω ΚΥΑ για την μη προσμέτρηση απουσιών των μαθητών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας»

γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος (ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/ΦΕΚ 3780 Β΄/08-9-2020, άρθρο 6, παρ. 8).

Η απαίτηση προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό αφορά μόνο σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο μαθητής η άτομο του άμεσου οικείου περιβάλλοντός του νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 ή αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. Για τις παραπάνω περιπτώσεις της προληπτικής αποχής των μαθητών από τα μαθήματα δεν προβλέπεται σχετική ρύθμιση μη προσμέτρησης απουσιών.  

Τι γίνεται όμως και στην περίπτωση που ένας μαθητής έχει συγχρωτιστεί για ικανό χρονικό διάστημα με άτομο εκτός σχολείου, το οποίο στην συνέχεια διαγνώστηκε ως θετικό στον COVID-19; Εφόσον οι οδηγίες του ΕΟΔΥ είναι να παραμείνει σε προληπτική καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών, με ποιον τρόπο θα δικαιολογηθούν οι απουσίες από το σχολείο;

Για τις παραπάνω περιπτώσεις και για άλλες ενδεχομένως, θα πρέπει άμεσα να υπάρξει σχετική ρύθμιση του ΥΠΑΙΘ και να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι γονείς και οι μαθητές ανησυχούν – και – για την ρύθμιση των απουσιών που συσσωρεύονται και οι οποίες μπορεί να αποβούν μοιραίες για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών ως επαρκούς.

Διανύουμε ήδη το φθινόπωρο. Συμπτώματα, όπως τα παραπάνω, τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται με την λοίμωξη COVID-19, προϊδεάζουν όμως – σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ – σε αυτήν, αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στους μαθητές/-τριες. Ο προβληματισμός της προληπτικής αποχής από τα μαθήματα εντείνεται επίσης, καθώς το πλαίσιο διαχείρισης των απουσιών παραμένει όχι απλά θολό, αλλά ξεκάθαρα απαγορευτικό.

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά πλέον για τις αναγκαίες ρυθμίσεις στην διαχείριση των απουσιών σε περιπτώσεις προληπτικής αποχής των μαθητών/-τριών από τις σχολικές μονάδες. Κάθε καθυστέρηση λειτουργεί σε βάρος της προληπτικής τακτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  Το ΥΠΑΙΘ καλείται να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις – και λύσεις – σε δισταγμούς και προβληματισμούς που μπορεί να κοστίσουν στην συνολική αυτή προσπάθεια.

 

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πότε ανοίγουν τα σχολεία: Δεν αποκλείστηκε περιορισμός των γιορτών των Χριστουγέννων

Τηλεκπαίδευση: Οδηγός εκπαιδευτικού για το Webex Meetings

Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτηση του σεμιναρίου "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"

Το κορυφαίο σεμινάριο στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στον αέρα η τράπεζα θεμάτων για τις Πανελλήνιες 2021


 

σχετικά άρθρα

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Ανακοίνωση της Γ΄ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες κατάταξης λόγω παράβολου
Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Να λυθεί άμεσα το ζήτημα του παράβολου - Όχι στον αποκλεισμό εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Ανακοίνωση του Μετώπου Δράσης και Αλληλεγγύης Εκπαιδευτικών στην Πρέβεζα για το νομοσχέδιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί: Υποβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – προσφορά στα ιδιωτικά συμφέροντα
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία
Να ανασταλεί η λειτουργεία των δομών Ειδικής Αγωγής ζητούν οι εργαζόμενοι σε ΣΜΕΑ της Θεσσαλονίκης, μέχρι να βελτιωθεί η επιδημιολογική κατάσταση της...
Εργαζόμενοι σε δομές Ειδικής Αγωγής: Να κλείσουν άμεσα τα ειδικά σχολεία