Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΕΠ - Τι συζητήθηκε, τι αποφασίστηκε
Ενημέρωση των αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ)

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης για το σχ. έτος 2020

Θέμα 2ο: «Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ

Το ΚΥΣΕΕΠ συνεδρίασε με τη νέα του σύνθεση, η οποία παρατίθεται ακολούθως 

1. Πρόεδρος ο κος Κωνσταντινίδης Μαρίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

2. Αντιπρόεδρος ο κος Πολύδωρος Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

3. Τακτικό μέλος η κα Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

4. Τακτικό αιρετό μέλος ο κος Βούγιας Βασίλειος, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών στο ΚΕΣΥ Φθιώτιδας.

5. Τακτικό αιρετό μέλος η κα Μπουλμέτη Γεωργία, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου. 

Αναλυτικά τι συζητήθηκε

Θέμα 1ο: Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης για το σχ. έτος 2020

Το ΚΥΣΕΕΠ εισηγήθηκε θετικά για μια ένσταση μέλους ΕΕΠ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και για μια ανάκληση Απόσπασης και για νέα απόσπαση κατά προτεραιότητα μέλους ΕΕΠ κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23.

Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Το Κεντρικό Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για τη μετάταξη μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23.   Θέμα

3ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού

Το ΚΥΣΕΕΠ εισηγήθηκε θετικά για την αποδέσμευση μέλους ΔΕ01-ΕΒΠ.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ

Το ΚΥΣΕΕΠ αναφορικά με τις αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ, εισηγήθηκε ως εξής:  

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλων σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αχαΐα.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου 79.01 Μουσικών Σπουδών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 στην Αχαΐα.  

Αρνητικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού μιας και το μοναδικό υπάρχον καλύφθηκε από την Μετάταξη του Θέματος 2. 

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ87.02- Νοσηλευτικής σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική. 

Ενημερωτικό Θέματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας

Α. Προσλήψεις Γ Φάσης

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 θα έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για την Γ Φάση πρόσληψης για το 2020-21. Οι προσλήψεις θα γίνουν για τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ, των ΚΕΣΥ, των ΕΔΕΑΥ και της Παράλληλης Στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25) και ΕΒΠ, όσον αφορά στις έως τώρα εγκρίσεις. 

Β. Ειδική Πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών

Το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει στην έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης πρόσληψης αναπληρωτών που προβλέπεται στο άρθρο 46 του νόμου 4692/2020*, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους ευρίσκονται στους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ και δεν δήλωσαν περιοχές στην Πρόσκληση του Αυγούστου, να το πράξουν τώρα.

*Αρθρο 46, του νόμου 4692/2020

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως από τους κυρωμένους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ένα μεγάλο ποσοστό δεν έκανε δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτής, με συνέπεια αυτή τη στιγμή οι Πίνακες να εξαντλούνται. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η Ειδική Πρόσκληση για δήλωση περιοχών θα εκδοθεί μετά:

  • Την Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορονοϊού COVID-19, η οποία θα εκδοθεί σύντομα και
  • Τις προσλήψεις 2.800 αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 για τις ανάγκες του Προγράμματος “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”. 

Γ. Ανάκληση μόνιμου διορισμού 7 μελών ΕΕΠ και αντικατάσταση αυτών Αναφορικά με τα 7 μέλη ΕΕΠ, (3 Ψυχολόγοι ΠΕ23, 2 Φυσικοθεραπευτές ΠΕ28, 1 Εργοθεραπεύτρια ΠΕ29 και 1 Σχολικός Νοσηλευτής ΠΕ25) τα οποία δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ως εκ τούτου ανακλήθηκε ο διορισμός τους σε ΣΜΕΑΕ, το ΥΠΑΙΘ αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν εκ νέου οι εν λόγω θέσεις για μόνιμο διορισμό.  

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Εκλογές αιρετών: Απόσυρση υποψηφίων από τους ΣΕΠΕ της Β' Αθήνας
Εκλογές αιρετών: Απόσυρση υποψηφίων από τους ΣΕΠΕ της Β' Αθήνας
«Δεν θα συναινέσουμε στον ευτελισμό του θεσμού του αιρετού και τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση του κινήματος και...
Εκλογές αιρετών: Απόσυρση υποψηφίων από τους ΣΕΠΕ της Β' Αθήνας
Συνελήφθη η καθηγήτρια ΕΠΑΛ που αρνείται να φοράει μάσκα στην τάξη
Συνελήφθη η καθηγήτρια ΕΠΑΛ που αρνείται να φοράει μάσκα στην τάξη
Η καθηγήτρια συνελήφθη μετά από μήνυση του διευθυντή του σχολείου, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε περάσει πειθαρχικό για ανάλογο...
Συνελήφθη η καθηγήτρια ΕΠΑΛ που αρνείται να φοράει μάσκα στην τάξη
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία: Τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία: Τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων
Αναλυτική ενημέρωση για τις τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία από τον αιρετό...
Δημοτικά-Νηπιαγωγεία: Τοποθετήσεις-αναπληρώσεις διευθυντών, υποδιευθυντών, προϊσταμένων