Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Ειδική Αγωγή
Ενημέρωση των αιρετών Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ)

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης για το σχ. έτος 2020

Θέμα 2ο: «Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Θέμα 3ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ

Το ΚΥΣΕΕΠ συνεδρίασε με τη νέα του σύνθεση, η οποία παρατίθεται ακολούθως 

1. Πρόεδρος ο κος Κωνσταντινίδης Μαρίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

2. Αντιπρόεδρος ο κος Πολύδωρος Βασίλειος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

3. Τακτικό μέλος η κα Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

4. Τακτικό αιρετό μέλος ο κος Βούγιας Βασίλειος, κλάδου ΠΕ 30-Κοινωνικών Λειτουργών στο ΚΕΣΥ Φθιώτιδας.

5. Τακτικό αιρετό μέλος η κα Μπουλμέτη Γεωργία, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου. 

Αναλυτικά τι συζητήθηκε

Θέμα 1ο: Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων απόσπασης για το σχ. έτος 2020

Το ΚΥΣΕΕΠ εισηγήθηκε θετικά για μια ένσταση μέλους ΕΕΠ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και για μια ανάκληση Απόσπασης και για νέα απόσπαση κατά προτεραιότητα μέλους ΕΕΠ κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23.

Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ

Το Κεντρικό Συμβούλιο εισηγήθηκε θετικά για τη μετάταξη μέλους ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23.   Θέμα

3ο: Εξέταση αίτησης μετάταξης μόνιμου μέλους ΕΒΠ σε κλάδο εκπαιδευτικού

Το ΚΥΣΕΕΠ εισηγήθηκε θετικά για την αποδέσμευση μέλους ΔΕ01-ΕΒΠ.

Θέμα 4ο: Εξέταση αιτήσεων μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε κλάδους ΕΕΠ

Το ΚΥΣΕΕΠ αναφορικά με τις αιτήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ, εισηγήθηκε ως εξής:  

Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 ΕΑΕ Δασκάλων σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αχαΐα.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου 79.01 Μουσικών Σπουδών σε κενή οργανική θέση του κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 στην Αχαΐα.  

Αρνητικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων λόγω μη ύπαρξης οργανικού κενού μιας και το μοναδικό υπάρχον καλύφθηκε από την Μετάταξη του Θέματος 2. 

Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ87.02- Νοσηλευτικής σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική.

Θετικά για την μετάταξη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας σε κενή οργανική θέση του κλάδου Ψυχολόγων ΠΕ23 στην Αττική. 

Ενημερωτικό Θέματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας

Α. Προσλήψεις Γ Φάσης

Την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 θα έχουμε προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για την Γ Φάση πρόσληψης για το 2020-21. Οι προσλήψεις θα γίνουν για τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ, των ΚΕΣΥ, των ΕΔΕΑΥ και της Παράλληλης Στήριξης μαθητών από Σχολικούς Νοσηλευτές (ΠΕ25) και ΕΒΠ, όσον αφορά στις έως τώρα εγκρίσεις. 

Β. Ειδική Πρόσκληση πρόσληψης αναπληρωτών

Το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει στην έκδοση της Ειδικής Πρόσκλησης πρόσληψης αναπληρωτών που προβλέπεται στο άρθρο 46 του νόμου 4692/2020*, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε όσους ευρίσκονται στους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ και δεν δήλωσαν περιοχές στην Πρόσκληση του Αυγούστου, να το πράξουν τώρα.

*Αρθρο 46, του νόμου 4692/2020

Μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών αναγκών λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π., και Ε.Β.Π. σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως από τους κυρωμένους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ένα μεγάλο ποσοστό δεν έκανε δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτής, με συνέπεια αυτή τη στιγμή οι Πίνακες να εξαντλούνται. 

Σε κάθε περίπτωση όμως η Ειδική Πρόσκληση για δήλωση περιοχών θα εκδοθεί μετά:

  • Την Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορονοϊού COVID-19, η οποία θα εκδοθεί σύντομα και
  • Τις προσλήψεις 2.800 αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 για τις ανάγκες του Προγράμματος “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”. 

Γ. Ανάκληση μόνιμου διορισμού 7 μελών ΕΕΠ και αντικατάσταση αυτών Αναφορικά με τα 7 μέλη ΕΕΠ, (3 Ψυχολόγοι ΠΕ23, 2 Φυσικοθεραπευτές ΠΕ28, 1 Εργοθεραπεύτρια ΠΕ29 και 1 Σχολικός Νοσηλευτής ΠΕ25) τα οποία δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και ως εκ τούτου ανακλήθηκε ο διορισμός τους σε ΣΜΕΑΕ, το ΥΠΑΙΘ αναζητεί τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν εκ νέου οι εν λόγω θέσεις για μόνιμο διορισμό.  

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τα αφόρητα SMS πίεσης του μετρ του Αχίλλειον στη Γεωργία Μπίτα

Νέες Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση και στην στέγη Γραμμάτων και τεχνών

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Diane Ravitch
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Η αντίσταση στην αξιολόγηση - εμπορευματοποίηση των σχολείων και ο αγώνας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης
ΔΟΕ: Εκδήλωση για την αξιολόγηση με την καθηγήτρια Diane Ravitch
υππεθε
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
Αναλυτικά η απόφαση για τη σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των Ψυχομετρικών Εργαλείων και της επιμόρφωσης των ψυχολόγων σε τοπικό...
ΚΕΔΑΣΥ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων και και επιμόρφωση των ψυχολόγων
kakokairia xioni kryo
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια της χώρας αυτή την ώρα και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πεδινά τμήματα της Θράκης - Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει...
Η κακοκαιρία «Ελπίδα» επελαύνει στη χώρα - Πώς θα εξελιχθεί (Χάρτης)
tsanta
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο
Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί για τα κενά στα σχολεία και τις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών από Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί διώκονται πειθαρχικά γιατί ζήτησαν ενημέρωση για κενό σε σχολείο