ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΓΙΑΣ

Απεσύρθη το μειλ για τις αιμοδοτικές άδειες μετά την κατακραυγή
Απεσύρθη το μειλ για τις αιμοδοτικές άδειες μετά την κατακραυγή
Νέο mail προς τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης εστάλη σήμερα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το οποίο ουσιαστικά αποσύρεται το προηγούμενο mail με περιεχόμενο τις...
Απεσύρθη το μειλ για τις αιμοδοτικές άδειες μετά την κατακραυγή