exapostaseos 1280
Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Αρχής, η ταυτόχρονη μετάδοση του μαθήματος από τη σχολική αίθουσα είναι νόμιμη, όμως με προθεσμία τριών μηνών στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της αρχής

Νόμιμη κρίνει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σημερινή της γνωμοδότηση. Παράλληλα, τονίζει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας επιτρέπεται για ένα τρίμηνο από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, κατά τη διάρκεια του οποίου το υπουργείο Παιδείας καλείται να λάβει υπόψη τις συστάσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της γνωμοδότησης και να τροποποιήσει
αναλόγως τη µελέτη εκτίµησης αντικτύπου.

Μεταξύ άλλων η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι στο ζήτημα της «ταυτόχρονης» µετάδοσης του µαθήµατος της σχολικής αίθουσας σε µαθητές οι οποίοι απουσιάζουν απαιτείται µελέτη περισσότερων εναλλακτικών λύσεων/µεθόδων και προσδιορισµός ειδικών µέτρων και τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών µεθόδων) για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα δικαιώµατα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβαλε σήμερα διπλό «φρένο» στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με την απόφασή της για την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών, αλλά και στον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει αναφορικά με τη γνωμοδότηση ότι θα λάβει υπόψιν την αλλαγή στάσης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, η γνωμοδότηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, για την «ταυτόχρονη» µετάδοση του µαθήµατος από την τάξη:

Στην απόφαση της ΑΠΔΠΧ σημειώνται μεταξύ άλλων ότι η μελέτη περιέχει στην ενότητα 2.4 κρίση για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση µε τους σκοπούς της διαδικασίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε σχέση µε την καταλληλόλητα του µέτρου, εξετάζει, ως ηπιότερο µέτρο, την πραγµατοποίηση από τους µαθητές εργασιών, κρίνοντας ότι δεν είναι καταλληλότερο µέτρο. Σε σχέση µε την επέµβαση στη διαδραστική παιδαγωγική σχέση, η οποία επισηµαίνεται ότι αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για τη πραγµάτωση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση, στην ΕΑΠ∆ κρίνεται ότι, καθώς η ζωντανή µετάδοση του µαθήµατος γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτή της πανδηµίας, µε τη λήψη µέτρων, τα συγκρουόµενα συνταγµατικά αγαθά, βρίσκονται σε αρµονία.

Κατά τη γνώµη της Αρχής, η ορθότητα της κρίσης αυτής είναι προφανής, στην περίπτωση της «κλασσικής» σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε καιρό πανδηµίας, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της τάξης σε σχολική αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας είναι µεταξύ µοντέλων ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, η χρήση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, και ικανοποιητικού βαθµού διάδρασης, δεδοµένων των συνθηκών, ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας.

∆ιαφορετικό ζήτηµα αποτελεί η κρίση σε σχέση µε την αναλογικότητα του µέτρου στην περίπτωση της «ταυτόχρονης» µετάδοσης του µαθήµατος της σχολικής αίθουσας σε µαθητές οι οποίοι απουσιάζουν. Στην ΕΑΠ∆ δεν διαφοροποιείται η συγκεκριµένη µέθοδος, ως µια διαφορετική µορφή επεξεργασίας αν και εξετάζονται κάποιες από τις παραµέτρους της.

Όµως, στην περίπτωση αυτή, η επέµβαση στο δικαίωµα της εκπαίδευσης των µαθητών οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα, εξ αιτίας της µετάδοσης  τουµαθήµατος στους µαθητές που απουσιάζουν, αποτελεί ένα παράγοντα που δεν έχει εξετασθεί, αν και ενδέχεται να επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την κρίση για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επεξεργασίας. 

Σε αυτή τη µορφή της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει, κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίας και ταυτόχρονα µε την παρουσία του στην σχολική αίθουσα, να εκτελεί µια σειρά από ενέργειες που διαφοροποιούν ουσιωδώς τον τρόπο εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ελέγχει τη συσκευή µετάδοσης ήχου/εικόνας, να επιτρέπει την εισαγωγή µαθητών στην τάξη, να ανοίγει/κλείνει ήχο και εικόνα, να είναι σε θέση να περιορίσει τον ήχο σε περίπτωση που κάποιος µαθητής µιλήσει, να επαναλαµβάνει ερωτήσεις ή απαντήσεις µαθητών κλπ.

Μάλιστα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται η διαφοροποίηση των αναγκών και των συνθηκών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης (και ίσως ανά οµάδα τάξεων, π.χ. Α-Β ∆ηµοτικού, Γ-∆ κλπ). Συνεπώς απαιτείται µελέτη περισσότερων εναλλακτικών λύσεων/µεθόδων και προσδιορισµός ειδικών µέτρων και τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών µεθόδων) για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων, προσαρµοσµένων ανά ηλικιακή οµάδα, για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Εδώ ολόκληρη η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα