Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Σύννομη η εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Απαιτούνται όμως επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων
Σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση της Αρχής, η ταυτόχρονη μετάδοση του μαθήματος από τη σχολική αίθουσα είναι νόμιμη, όμως με προθεσμία τριών μηνών στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της αρχής

Νόμιμη κρίνει τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σημερινή της γνωμοδότηση. Παράλληλα, τονίζει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής της διδασκαλίας επιτρέπεται για ένα τρίμηνο από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, κατά τη διάρκεια του οποίου το υπουργείο Παιδείας καλείται να λάβει υπόψη τις συστάσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της γνωμοδότησης και να τροποποιήσει
αναλόγως τη µελέτη εκτίµησης αντικτύπου.

Μεταξύ άλλων η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι στο ζήτημα της «ταυτόχρονης» µετάδοσης του µαθήµατος της σχολικής αίθουσας σε µαθητές οι οποίοι απουσιάζουν απαιτείται µελέτη περισσότερων εναλλακτικών λύσεων/µεθόδων και προσδιορισµός ειδικών µέτρων και τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών µεθόδων) για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα δικαιώµατα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα έβαλε σήμερα διπλό «φρένο» στην υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, με την απόφασή της για την αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια και τους τίτλους σπουδών, αλλά και στον τρόπο απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει αναφορικά με τη γνωμοδότηση ότι θα λάβει υπόψιν την αλλαγή στάσης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πιο αναλυτικά, η γνωμοδότηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, για την «ταυτόχρονη» µετάδοση του µαθήµατος από την τάξη:

Στην απόφαση της ΑΠΔΠΧ σημειώνται μεταξύ άλλων ότι η μελέτη περιέχει στην ενότητα 2.4 κρίση για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση µε τους σκοπούς της διαδικασίας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε σχέση µε την καταλληλόλητα του µέτρου, εξετάζει, ως ηπιότερο µέτρο, την πραγµατοποίηση από τους µαθητές εργασιών, κρίνοντας ότι δεν είναι καταλληλότερο µέτρο. Σε σχέση µε την επέµβαση στη διαδραστική παιδαγωγική σχέση, η οποία επισηµαίνεται ότι αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για τη πραγµάτωση του δικαιώµατος στην εκπαίδευση, στην ΕΑΠ∆ κρίνεται ότι, καθώς η ζωντανή µετάδοση του µαθήµατος γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως αυτή της πανδηµίας, µε τη λήψη µέτρων, τα συγκρουόµενα συνταγµατικά αγαθά, βρίσκονται σε αρµονία.

Κατά τη γνώµη της Αρχής, η ορθότητα της κρίσης αυτής είναι προφανής, στην περίπτωση της «κλασσικής» σύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε καιρό πανδηµίας, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της τάξης σε σχολική αίθουσα. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας είναι µεταξύ µοντέλων ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεπώς, η χρήση σύγχρονης τηλεκπαίδευσης η οποία παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας, και ικανοποιητικού βαθµού διάδρασης, δεδοµένων των συνθηκών, ικανοποιεί την αρχή της αναλογικότητας.

∆ιαφορετικό ζήτηµα αποτελεί η κρίση σε σχέση µε την αναλογικότητα του µέτρου στην περίπτωση της «ταυτόχρονης» µετάδοσης του µαθήµατος της σχολικής αίθουσας σε µαθητές οι οποίοι απουσιάζουν. Στην ΕΑΠ∆ δεν διαφοροποιείται η συγκεκριµένη µέθοδος, ως µια διαφορετική µορφή επεξεργασίας αν και εξετάζονται κάποιες από τις παραµέτρους της.

Όµως, στην περίπτωση αυτή, η επέµβαση στο δικαίωµα της εκπαίδευσης των µαθητών οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα, εξ αιτίας της µετάδοσης  τουµαθήµατος στους µαθητές που απουσιάζουν, αποτελεί ένα παράγοντα που δεν έχει εξετασθεί, αν και ενδέχεται να επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την κρίση για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επεξεργασίας. 

Σε αυτή τη µορφή της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει, κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίας και ταυτόχρονα µε την παρουσία του στην σχολική αίθουσα, να εκτελεί µια σειρά από ενέργειες που διαφοροποιούν ουσιωδώς τον τρόπο εκπαίδευσης. Για παράδειγµα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ελέγχει τη συσκευή µετάδοσης ήχου/εικόνας, να επιτρέπει την εισαγωγή µαθητών στην τάξη, να ανοίγει/κλείνει ήχο και εικόνα, να είναι σε θέση να περιορίσει τον ήχο σε περίπτωση που κάποιος µαθητής µιλήσει, να επαναλαµβάνει ερωτήσεις ή απαντήσεις µαθητών κλπ.

Μάλιστα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται η διαφοροποίηση των αναγκών και των συνθηκών ανά βαθµίδα εκπαίδευσης (και ίσως ανά οµάδα τάξεων, π.χ. Α-Β ∆ηµοτικού, Γ-∆ κλπ). Συνεπώς απαιτείται µελέτη περισσότερων εναλλακτικών λύσεων/µεθόδων και προσδιορισµός ειδικών µέτρων και τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένων των εκπαιδευτικών µεθόδων) για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων, προσαρµοσµένων ανά ηλικιακή οµάδα, για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Εδώ ολόκληρη η γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Μήνυμα του Γραφείου Αρωγής Χρηστών «Ζευς» προς τα διορισμένα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές αιρετών 
Εκλογές αιρετών: Η πλατφόρμα ZEUS καλεί τα μέλη εφορευτικών επιτροπών σε επιμόρφωση
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Με αφορμή τη κα Νίκη Κεραμέως και τον Κορονοϊο, λίγα λόγια για τα τεστ Covid-19 στους μαθητές και στα σχολεία - Τι αναφέρει πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
Εσείς κα Κεραμέως κάνατε τεστ και μάθατε! Για εμάς δεν προβλέπεται
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κριτική της «Εκπαιδευτικής Λέσχης» για τους χειρισμούς της Νίκης Κεραμεώς στις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του υπουργείου...
Εκλογές αιρετών: «Εκλογές βίας και νοθείας - Να παραιτηθεί η υπουργός»
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας
Αυξάνονται ραγδαία τα κρούσματα στη χώρα - Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και στην Περιφερειακή...
Κρούσματα σε σχολεία: Θετικοί στον κορονοϊό εργαζόμενοι στη ΔΠΕ Λάρισας και στην ΠΔΕ Θεσσαλίας