Σύλλογος ΔΕΠ Π. Αιγαίου: Στο στόχαστρο οι αγώνες και κάθε ριζοσπαστική ιδεολογία
Ανακοίνωση του ΚΣ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με το σχέδιο νόμου «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις»

Με το Σχέδιο Νόμου (Σ/Ν) «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε η κυβέρνηση της ΝΔ, επιχειρείται όχι κάποια λειτουργική ρύθμιση των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων, όπως φαίνεται από τον τίτλο, αλλά η επιβολή ακραία αντισυνταγματικών, αυταρχικών και αντιδημοκρατικών μέτρων τέτοιων, που οδηγούν νομοτελειακά στον υπέρμετρο περιορισμό, ουσιαστικά στην κατάργηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι, όπως ορίζει το Σύνταγμα, αλλά και όπως αυτό ασκήθηκε στις μεταπολιτευτικές δεκαετίες. Ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επιτίθεται σε κάθε έννοια ριζοσπαστικοποίησης, την οποία ταυτίζει με τη βία.

Σκοπός του νομοσχεδίου, όπως διακηρύσσει η κυβέρνηση, είναι «η διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, η προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών και η μη διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής μιας περιοχής», αλλά από το πρώτο κιόλας άρθρο αποκαλύπτεται ο πραγματικός σκοπός του Σ/Ν, δηλαδή η κυβερνητική βούληση να ταυτίσει τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια με τους κοινωνικούς αγώνες και τις διαδηλώσεις.

Κάποια σημεία από το νομοσχέδιο:

1) Θεωρείται ως «διατάραξη» - άρα το κράτος δύναται να απαγορεύει ή να διαλύει μια συνάθροιση- η «σοβαρή παρεμπόδιση της κίνησης των πολιτών και γενικά η διασάλευση της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής ζωής μιας περιοχής».

2) Καθιερώνεται μια νέα ιδιότητα στην ελληνική πολιτική σκηνή, αυτή του Οργανωτή της συνάθροισης (φυσικά πρόσωπα, συλλογικότητες, αλλά και το φυσικό πρόσωπο της κάθε συλλογικότητας, που θα δηλώνεται ως υπεύθυνος).

  • Ο Οργανωτής θα ευθύνεται ποινικά, αλλά και αστικά, αποζημιώνοντας (και με την ατομική του περιουσία) οποιονδήποτε υπέστη βλάβη προσωπική ή βλάβη της περιουσίας του, από τους συμμετέχοντες στην συνάθροιση.
  • Ο Οργανωτής οφείλει να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Αστυνομία ή στο Λιμενικό τα ακριβή στοιχεία του, τον χρόνο, τόπο, έναρξη, διάρκεια συνάθροισης, αριθμό συμμετεχόντων, σκοπό και δρομολόγιο.
  • Ο Οργανωτής οφείλει να συνεργάζεται με την Αστυνομία για την τήρηση της τάξης, να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της, και να την καλεί να απομακρύνει από το σώμα της διαδήλωσης άτομα, που χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα, φέρουν «αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση βίας».

3) Οι αστυνομικές αρχές μπορούν να απαγορεύσουν μια συνάθροιση, αν πιθανολογούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, με τα εξής κριτήρια: α) ο εκτιμώμενος αριθμό των συμμετεχόντων, (β) η περιοχή πραγματοποίησής της, (γ) ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής ως προς την πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων και διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Εν ολίγοις, κάθε διαδήλωση είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της κάθε πολιτικής ηγεσίας αλλά και του κάθε αξιωματικού της Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος. Μία συνάθροιση μπορεί, επίσης, να απαγορευθεί αν ο σκοπός της είναι αντίθετος σε άλλη συνάθροιση που ήδη έχει γνωστοποιηθεί. Εν ολίγοις, απαγόρευση «αντισυγκεντρώσεων».

4) Σε περίπτωση «απειθαρχίας», δηλαδή σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται κάποιοι προς τας υποδείξεις, τότε ακολουθεί το στάδιο της διάλυσης «με κάθε νόμιμο, πρόσφορο και ανάλογο με τις περιστάσεις μέσο». Δηλαδή, όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα συνεχίζουν να δέρνουν και να δηλητηριάζουν (με τα χημικά) τους πολίτες αυτής της χώρας, όπως το έκαναν πολλές φορές και στο παρελθόν), και όπως δυστυχώς βλέπουμε να γίνεται στις μέρες μας σε πολλές («δημοκρατικές», κατά τα άλλα) χώρες της ΕΕ.

5) Αν, συμμετέχοντας σε διαδήλωση-συγκέντρωση, επιχειρήσεις να «αλλοιώσεις τον ειρηνικό χαρακτήρα» της συνάθροισης τιμωρείσαι με φυλάκιση μέχρι δύο έτη! Αναρωτιέται κανείς ποιος είναι αυτός που θα κρίνει ποιες είναι οι προθέσεις και ποιες είναι οι προπαρασκευαστικές πράξεις αυτές με τις οποίες επιχειρείται η «αλλοίωση του ειρηνικού χαρακτήρα»! Άραγε υπάρχει τέτοιο αδίκημα;

Στις προθέσεις όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά ήταν ο περιορισμός της ανοιχτής έκφρασης διαμαρτυρίας των πολλών-δικαίωμα του συνέρχεσθαι (αφού τυπικά δεν μπορούν να θεσμοθετήσουν την κατάργηση), στα πλαίσια του αυταρχισμού και της καταστολής. Θυμίζουμε την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την παρέμβαση στη λειτουργία των σωματείων, τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον δραστικό περιορισμό των απεργιών.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κυβέρνηση της ΝΔ στοχεύει να επιτεθεί σε κάθε έννοια ριζοσπαστικοποίησης, μη διστάζοντας να ταυτίσει μάλιστα την ριζοσπαστικοποίηση με τη βία, συστήνοντας ad hoc την «Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας» που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται περί Διεύθυνσης «αχταρμά», όπου με το πρόσχημα της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής, της έμφυλης και της ενδοσχολικής βίας αναδεικνύεται ο αληθής στόχος, δηλαδή η δηλαδή η «ριζοσπαστικοποίηση» και ο «βίαιος εξτρεμισμός», όσο αυθαίρετα και αν αυτά οριστούν από τους κρατικούς (και παρακρατικούς άραγε;) φορείς.

Στις αυθαίρετες αυτές νομικοτεχνικές κατατασκευές, που υποκρύπτουν σαφή και ξεκάθαρη πολιτική βούληση περιορισμού έως συρρίκνωσης πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και χώρων ελευθερίας, αλλά και που τίθεται στο στόχαστρο κάθε ριζοσπαστική και ανατρεπτική ιδεολογία, ζητείται ως άλλοθι η συνεργασία με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Για μια ακόμη φορά γίνεται ξεκάθαρο ότι κυβέρνηση της ΝΔ ευθυγραμμίζεται πλήρως με την επίσημη πολιτική της ΕΕ, η οποία θεωρεί τις «λαϊκές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας» ως κίνδυνο για την ασφάλεια και αντιμετωπίζει κάθε ριζοσπαστική, ανατρεπτική ιδεολογία και πρακτική ως πηγή «τρομοκρατίας».

Εν κατακλείδι: Με το νομοσχέδιο αυτό, οι διαμαρτυρίες, οι κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις, οι διαδηλώσεις συλλογικοτήτων, σωματείων, κομμάτων, μεγάλων και μικρών ομάδων, παρουσιάζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνες και εγκληματικές ενέργειες, με το Κράτος να αποτελεί την υπερεξουσία που θα αποφασίζει εάν μια δράση μπορεί να επιτραπεί και εάν μια ιδεολογία είναι επιτρεπτή. Δεν μπαίνουν στο στόχαστρο απλά και μόνο οι διεκδικήσεις και οι αγώνες, στο στόχαστρο μπαίνει επιπλέον κάθε ριζοσπαστική και ανατρεπτική ιδεολογία.
 

Αυτός ο νόμος θα κριθεί στην πράξη! Είναι χρέος κάθε συλλόγου, σωματείου, συλλογικότητας, κόμματος, αλλά και ομάδας, όχι μόνο να καταδικάσει,
αλλά και να καταργήσει στην πράξη αυτό το αντιδημοκρατικό, χουντικής έμπνευσης, νομοθέτημα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Πριν τις γιορτές πιθανόν θα ανοίξουν τα σχολεία: Νέες δηλώσεις Κεραμεώς

Tο περιζήτητο σεμινάριο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Παν.Αιγαίου για μόρια - Γιατί εκτοξεύτηκε η ζήτησή του

Μητσοτάκης: Πρώτα θα ανοίξουν τα δημοτικά

Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο για διορισμούς στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2021: Μόνο οι μαθητές υποβάλλουν το Νοέμβριο αίτηση συμμετοχής

 


 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Ο 38χρονος «έφυγε» νικημένος από τον κορονοϊό ένα χρόνο μετά το χαμό της 29χρονης συζύγου του, αφήνοντας πίσω ένα κοριτσάκι ενός έτους
Κορονοϊός-Κατερίνη: Θρήνος για το χαμό του συζύγου της 29χρονης που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Οι περιοχές που ανησυχούν περισσότερο τις υγειονομικές αρχές, λόγω κορονοϊού - Ποιες βρίσκονται στο «κόκκινο» σύμφωνα με το Νίκο Χαρδαλιά
Κορονοϊός-Χαρδαλιάς: Οι 18 περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;
Άρχισε η συζήτηση για την ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων… Και αναρωτιόμαστε εύλογα. Άραγε με ποιον τρόπο;
Άνοιγμα σχολείων: 4+1 σχέδια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στα σχολεία;