Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων - Συμπληρωματική απόφαση
Αναλυτικά το ΦΕΚ με την απόφαση

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 3941).

Πιο αναλυτικά:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κατατάσσουμε σε αξιολογικές κατηγορίες τις κάτωθι νεοϊδρυθείσες σχολικές μονάδες ως εξής:

disprosita

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Ολόκληρη η απόφαση εδώ

σχετικά άρθρα

Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
«Η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να βελτιωθεί η απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος», τονίζει η υπουργός Παιδείας
Ν. Κεραμέως: Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάμε την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης
Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση με βάση το Σύνταγμα είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους τους πολίτες της χώρας. Είναι όμως τελικά έτσι τα πράγματα και ποιοι τελικά...

Η γυάλινη οροφή της εκπαίδευσης