Νέα ρύθμιση σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών στην παράλληλη στήριξη
Νέα διάταξη αναφορικά με την πρόσληψη αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην παράλληλη στήριξη

Η ισχύουσα ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014, με την οποία αντικαταστάθηκαν το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8), προβλέπει ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την παράλληλη στήριξη γίνονται υποχρεωτικά με συμβάσεις μειωμένου ωραρίου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να μετατραπούν μεταγενέστερα σε συμβάσεις πλήρους ωραρίου με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η υποχρεωτική πρόσληψη εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μειωμένο ωράριο και η μεταγενέστερη μετατροπή της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου έχει διαπιστωθεί ότι δυσχεραίνει την κάλυψη των λειτουργικών κενών του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η διευκόλυνση της αποτελεσματικής κάλυψης των ανωτέρω λειτουργικών κενών με 37 την απαλοιφή της υποχρέωσης πρόσληψης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του προγράμματος «παράλληλη στήριξη» με μειωμένο ωράριο και της εντεύθεν μετατροπής της σύμβασής τους σε σύμβαση πλήρους ωραρίου και συνεπώς με την εξασφάλιση της δυνατότητας να προσλαμβάνονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί εξαρχής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης.

Ειδικότερα: 

Η περ. 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄8) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να διατίθενται με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων προγραμμάτων για την 227 ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσλαμβάνονται στο πρόγραμμα παράλληλης στήριξης με συμβάσεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης συμπληρωματικά υπηρεσίες παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις πλήρους ή μειωμένου ωραρίου σε προγράμματα για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς χρονικούς περιορισμούς.».

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ